Savunma Diplomasisi Çalıştayı | SONUÇ RAPORU

Haber

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından yüksek katılım ve yüksek başarı ile gerçekleştirilen “Global Sivil Diplomasi İnşası Zirvesi SİVİL GLOBAL 2016”...

SİVİL GLOBAL PROGRAMI | SEKTÖREL DİPLOMASİ KANALLARI
SAVUNMA DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI
SONUÇ RAPORU

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından yüksek katılım ve yüksek başarı ile gerçekleştirilen “Global Sivil Diplomasi İnşası Zirvesi SİVİL GLOBAL 2016“ kapsamındaki “Sektörel Diplomasi Kanalları“ altında 21 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan “Savunmas Diplomasisi Çalıştayı“; Zirve’nin “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme“ olarak belirlenen ana temasına hizmet edecek şekilde, uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesine çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sunmak üzere oldukça verimli geçmiştir. İlgili uzmanlar, yetkililer, akademisyenler ve STK yöneticilerinin katılımı ile icra edilen Çalıştay’da öne çıkan tespit ve değerlendirmeler özetle aşağıda derlenmiştir:

1. Savunma diplomasisi içerisinde; güvenlik ve savunma kavramları ile nüfus artışı, küresel terörün artışı gibi konular yer almaktadır. Savunma planlamasında ve tehdit değerlendirmesinde belirsizlik, artan mali kaynak baskısı vb. nedenlerden ötürü zorluklarla karşılaşan ülkeler, en az maliyetle en fazla güvenliği tesis etme arayışına girmişlerdir.

2. Asya ve Afrika’da artan nüfusun yol açacağı gerginlikler; Çin, Hindistan ve Afrika’nın geleceği; yeni kabilecilik yaklaşımının giderek benimsenmesi; terörizmin bir yaşam tarzı hâline gelmesi; beklenen su savaşları; savunma harcamalarında artan denetim ve giderek azalan harcama oranları; tek konuya odaklanan toplulukların hızla büyümesi; çevre sorunları; etik ilkelere artan bağlılık; insan hak ve sorumluluklarının artması; dinin siyasallaşmasının hızlanması; yakın gelecekte beklenen gelişmelerden bir kısmıdır.

3. Ulusal ve uluslararası güvenlik arasındaki sınır giderek belirsizleşmektedir. Küresel güvenliğe doğru geniş çapta bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Askerlik mesleği yeniden tanımlanmakta, askerî birliklerin farklı operasyon türlerini birlikte yürütebilecek eş zamanlı müdahale yeteneğine sahip olması temel bir ihtiyaç olmaktadır. Siviller ve askerler arasında yapısal ve kültürel ilişkiler artmakta, kuvvetler arası sınıf, muharip - muharebe destek ayrımına dayanan fark azalmakta, savaş dışı görevler ağırlıklı olarak gündeme gelmekte, uluslararası görevlerde kullanım artmakta, askerî kuvvetlerin uluslararası hâle getirilmesi, özel askeri sektörün ortaya çıkması ve savaşların giderek özelleştirilmesi gibi faktörler örgütsel değişim öğeleri arasında yer almaktadır.

4. Savunmanın sağlanması sadece askerî güce dayalı değildir. Enerji, ulaşım, bilgi teknolojileri, gıda, sağlık; bu unsurlar savunma meselesinde önemli yer tutarlar.

5. Enerji diplomasisi ve savunma diplomasisi birbirinden ayrılmayacak kadar iç içedir. Bunlar grand stratejinin unsurlarıdır.

6. Türkiye caydırıcılık elde etmek istiyorsa savunma sanayii ve enerji alanında millîleşmeli ve ardından uluslararası arenada rekabet edebilecek düzeye gelmelidir.

7. Savunma stratejisini ve ülkenin rolünü belirlemede jeopolitik konum mühimdir. Türkiye bu açıdan önemli bir role sahiptir. Türkiye kendi konumunun ve rolünün avantaj ve sorumluluklarını daha iyi değerlendirmelidir.

8. Türk savunma sanayii önemli bir atılım içerisindedir ve uluslararası alanda önemli bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Çeşitli ülkelere satışta belli mesafeler kat edilmişse de, günümüzde satış olanaklarını artırabilmek için daha fazla ve sinerji oluşturabilecek şekilde çaba gösterilmesi gerekmektedir.

9. Bilim insanları savunma sanayisinin gelişiminde yer alacakları için beyin göçünün önüne geçilmelidir. Bilim insanlarına ihtiyaç duydukları ortamı, gerekli şartları sağlamak gereklidir.

10. Savunma diplomasisinde yumuşak güç kullanarak Türkiye iyi işler yapabilir. 15. Ve 16. yüzyıllarda deniz gücünde zirvede bulunan Osmanlı Devleti, sonrasında birçok bölgede anti-propagandalara rağmen yumuşak gücün iyi kullanımıyla etkisini senelerce devam ettirmiştir. Ancak günümüzde yumuşak güç kavramı değişime uğramıştır ve bu değişimin başlangıcını Soğuk Savaş ve sonrasındaki süreçte açıkça görülmüş ve hâlen de görülmektedir.

11. Savunma Diplomasisi için kurumsal bir çerçeve ve envanter geliştirilmesi; özelde iç ve dış güvenlik, genelde ise bölgesel/küresel etkinlik ve stratejik bağımlılıklar için oldukça geç kalınan bir ödevdir.
21 Nisan 2016, İstanbul
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2708 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 639
Asya 98 1077
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1379 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 606
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2046 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2046

Ülkelerin geçmişten günümüze sınır güvenliğini esas alan ve askeri güç kullanarak bu tür bir güvenliği sağlama girişimleri hep olagelmiştir. Ancak bu yöndeki çabalar, aynı zamanda toplumsal refahı arttırma veya uluslararası güvensizliği giderme girişimlerini başarısız kılmıştır.;

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Mısır’la başlayan Orta Doğu gezisinde, Mısır ve İsrail arasındaki barışın ve özellikle Abraham konjonktürünün, bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi hissedildi. Orta Doğu uzlaşmadan çok çatışmanın olduğu bir bölge. ;

Uluslararası mecrada bir “Türkiye Markası“ hâline gelen Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, TASAM 2004-2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı.;

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bugüne ABD’nin büyük stratejisinin ne olması gerektiği konusunda yoğun bir tartışma yaşanmaktadır. Özellikle 11 Eylül olayları, Irak Savaşı ve 2008 küresel finansal krizinin etkileriyle ABD dış politikasının tarihsel motiflerinden biri olan izolasyonist eğilimin yeni b...;

Afrika kıtası sahip olduğu zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla yüzyıllardır başta Batılı devletler olmak üzere küresel aktörlerin ilgisini çekmektedir. Ancak Soğuk Savaş’tan itibaren siyasi nedenlerle de Afrika’nın, küresel aktörlerin dış politika ajandalarında büyük bir öneme sahip olduğunu söy...;

Komşu kıyılara sahip devletlerin Deniz Yetki Alanı (DYA) yan sınırının belirlenmesi her zaman sorunlu olmuştur. Genelde sınırın denizle birleştiği noktayı merkeze alan bir açı genişliği başlangıçta olmasa bile ilerleyen zaman içinde denizde veya karada meydana gelen topografik değişiklikler nedeniyl...;

Güvenlik kavramı, insanların değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak değişirken, beraberinde Uluslararası İlişkiler alanını da dönüştürmektedir. Tarihten bu yana süre gelen konvansiyonel güvenlik, terörizm ve organize suç gibi sorunların yanında gelişme, cinsiyet, iklim, pandemi gibi yeni konular da ...;

Büyük güçlerin siber uzay ve siber güvenlik stratejileri 21. yüzyılın başlarında somut olarak şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu stratejilerin temeli ABD ve SSCB'nin Soğuk Savaş dönemi boyunca tecrübe ettikleri uzay ve silahlanma yarışının bir sonucu olarak atılmıştır.;

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

  • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
  • Çevrimiçi - 14.00

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

  • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.