Perfide Albion

Makale

“Perfide Albion” kıta Avrupa’sının 13. Yüzyıldan bu yana benimsediği bir deyim. Genellikle İngilizlerin, diplomasideki ikiyüzlülüğünü, uluslararası ilişkilerde benimsedikleri elçabukluğunu,...

“Perfide Albion“ kıta Avrupa’sının 13. Yüzyıldan bu yana benimsediği bir deyim. Genellikle İngilizlerin, diplomasideki ikiyüzlülüğünü, uluslararası ilişkilerde benimsedikleri elçabukluğunu, nalıncı keseri gibi her işi, her menfaati kendileri için nasıl yonttuğunu, hilelerini ve tabiri caizse insanı sırttan bıçakladıklarını ifade etmek için kullanılıyor.


“Ahde Vefa“sı Olmayan bir Millet İmajı

Deyim hiç iyi bir çağrışıma sahip değil. Tarih boyunca Birleşik Krallık hanedanlarının ve İngiliz hükumetlerinin, nasıl kendi menfaatlerini kollamak saiki ile ittifaklara veya müttefiklerine ihanet ettiklerini hatırlatıyor ve onlarla yapılacak anlaşmalar konusunda, iyi niyetle yola çıkan ülkeleri uyarma amacı taşıyor.


Önyargı Sadece Türklere Karşı Değil

Sırtında yüzlerce yıllık bir tarihin yükünü, toplumsal hafızasında ise tatlı ve hoş anılardan çok acı ve kanlı mücadeleleri hatırlayan Avrupa’nın ön yargıları sadece Türklere karşı değil. Keltik kökenine rağmen “Perfide Albion“ bugün hala güvenilmeyecek insanları da tanımlayan Fransızca bir deyim. Zaten belki 17. yüzyıldan bu yana bu deyimi dilinde, en fazla Fransa kullanıyor. Öyleki deyim, bu ülkenin koyu katolik geçmişinden, laik düzenine adeta dini bir esinti gibi aktarılmış.

Kendini deniz ile kıtadan ayrılmış olarak hissetmenin cesareti ile, ihtiyaç duyduğunda canı istediği kadar Avrupa’ya yaklaşan Birleşik Krallık, genellikle siyasi ve ekonomik olarak kendi çıkarlarına aykırı gördüğü her durumda, kıtadan uzaklaşmayı, başka başka limanlara yelken açmayı bir açık gözlük kabul etmiş. Tabii sinirleri törpülemiş, kılıçların kınından çıkarılmasına da neden olmuş.


Fransa’nın Acı Deneyimleri

Augustin Louis de Ximénès’in 1793 de yazdığı “L'Ère des Français (Fransız Dönemi)“ adlı şiirde ihanetin Fransa üzerinde yarattığı nefret o denli büyük ki, yazar, “Şu kalleş İngilizlere, kendi sularında saldıralım“ bile diyecek kadar ileriye gidebiliyor. Çünkü İngiltere, o dönemde kendi monarşi’sinin de başına gelmesinden korktuğu için, tarihte bir yeni devir başlatan 1789 Fransız İhtilaline karşı tüm kıta Avrupası’nı Fransa’ya karşı saldırmaya kışkırtmış. İşte bu “alçakça“ teşebbüs, “Perfide Albion“’ deyiminin, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla aktarılmasına ve bugün bile günlük kullanımda revaçta olmasına neden olmakla kalmamış, Birinci Dünya savaşı öncesi yıllardaki Almanya- İngiltere gerginliği nedeni ile, Almanca’daki yerini de almış ve korumuş.


ABD ve Türkiye’ye Yaklaşan bir İngiltere

Hızlı veya yavaş Brexit, Birleşik Krallık’ı bir şekilde, AB den ayıracak. AB mali perspektifleri açısından hesapların kapanması aslında pek kolay olmayacak. Siyasi zıtlaşmalar ekonomik ilişkilere yansımazsa, ticari bağların kolay gevşeyeceğini sanmıyorum. Ama kendisi Brexit yanlısı olmasa bile Brexit’i kucağında bulan Theresa May, şimdi ülkesine yandaş arayışında.

Başbakan May, Kanada’ya AB ile daha pek yeni bir anlaşma imzaladığı için, bu ülkenin genç ve dinamik başbakanına gitmek gibi bir acemiliği yapmadı. Ama hemen, İngiltere’ye karşı bir bağımsızlık savaşının küllerinden doğan ABD’ye ve yine geçmişte işgale yeltenip yenildiği Türkiye’ye yelken açarak, AB ile ortaya çıkabilecek ekonomik risklerin önünü almaya çalıştığını dünya âleme gösterdi. ABD ile olan 150 milyar dolarlık, Türkiye ile olan 16 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırma ve tercihan bunu yaparken suyun akışını kendi yönüne çevirme amacında olduğunu hep karşılıklı çıkar teması ile süsledi. Yeni “Stratejik ortaklıkları“ güçlendirip, bunu en fazla savunma sanayi dallarına yansıtmak istediğini belirtti.


Aman Perfide Albion’a Dikkat

Son söyleyeceği sözü ilk söylemekte beis görmeyen Başkan Trump, işadamı olduğu ve hep ABD’nin çıkar önceliğine dikkat çektiği için, işi ihtiyatlı bir tavır ve AB’ye başkaldırı havasında yürütme eğiliminde. Ama AB’ye, fırsat bu fırsat bir çalım atmak isteyen Türkiye, 125 milyon dolarlık anlaşmayı övünçle takdim ediyor. ABD’den sonra ziyaret edilmiş olmanın ise gururunu taşıyor. Oysa Başbakan May, umduğunu bulamazsa, Türkiye’yi “demokrasiye bağlı kalmaması“ bahanesiyle hemen silkeleyebilir. Önemli olan Brexit dönemecinde İngiltere’nin, Kıbrıs’la veya bu konu dışında Türkiye’den başka neler beklediğinin bilinmesinde. Yoksa Türkiye 20. yüzyılın başında iyi tanıştığı Perfide Albion’u, yeni bir şeymiş gibi yeniden yaşayabilir ve bir kez daha aldatılabilir.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Ukrayna’da Rusya’nın yakın zamanda büyük bir saldırı gerçekleştireceği haberlerinden ABD’nin Ukrayna’yı son ana kadar destekleyeceğini deklare etmesine kadar karmaşık ve belirsiz bir durum söz konusu. Rusya ile “sınırsız dostluğu“ bulunan Çin ise bu karmaşık durum karşısında pozisyon belirlemeye çal...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ;

Göç, ulus-devletlerin düzenlemesi ve kontrol altında alması gereken bir 21. yüzyıl gerçekliği midir? Bu sorunun yanıtına farklı Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorilerinden görece farklı yanıtlar verilebileceği düşünülse de ortak bir kabule varılabilir: Uluslararası göçün düzenlenmesi. Göç ve güvenlik ...;

Artık, ulusal ya da uluslararası her seviyede güvenliği geçmişin anlayış ve kurumları ile sağlama imkânı zayıflamaktadır. Hızla gelişmekte olan teknolojilerin neden olacağı ekonomik ve toplumsal dönüşümler, uluslararası düzenin de yeni bir çerçeveye yani devletsiz (sınırların olmadığı post-modern) s...;

Arap yarımadası tektonik hareketlerle Afrika’ya doğru kayarken hiç olmazsa siyasi faylardaki gerilimi azaltacak girişimler önem kazanıyor. Necef Zirveleri işte bunlardan biri.;

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.