Türkiye ve Avrupa'nın Ekseni Berlin’de Tartışılacak

Haber

Avrupa Türkiye Forumu’nun üçüncüsü, “Avrupa’nın ve Türkiye’nin Dış Politikada Değişen Rolleri” ana teması ile Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve merkezi Almanya’da bulunan Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı TAM iş birliğiyle 1-2 Aralık 2010 tarihleri arasında Berlin’de yapılacak....

Avrupa Türkiye Forumu’nun üçüncüsü, “Avrupa’nın ve Türkiye’nin Dış Politikada Değişen Rolleri“ ana teması ile Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve merkezi Almanya’da bulunan Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı TAM iş birliğiyle 1-2 Aralık 2010 tarihleri arasında Berlin’de yapılacak.

3. Avrupa Türkiye Forumu’na Türkiye, Almanya ve Avrupa’dan ulusal parlamentolar ve Avrupa Parlamentosu’nu temsilen çok sayıda parlamenter, devlet adamı, kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticiler, toplantı konuları ile İlgili uzmanlar ve akademisyenler ile medya mensupları katılacak. Toplantının aynı zamanda TASAM ile TAM Vakfı işbirliğinde Almanya’da süreklilik kazandırılması hedeflenen “Türk-Alman Avrupa Platformu“nun oluşumuna dair ilk adım olması da öngörülüyor.

İki gün sürecek olan 3. Avrupa Türkiye Forumu’nda “Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye: Müzakerelerin 5. Yılında Bilanço ve Perspektifler“, “I Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikaları Denkleminde Türkiye“, “Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Güvenliği Politikaları ve Türkiye’nin Enerji Güvenliğindeki Rolü“, “Dünya Ekonomik Krizinin Avrupa Birliği’ne ve Türkiye’ye Etkileri ve Türkiye’nin Avrupa Pazarlarındaki Konumu“ ve “Avrupa’da Demografik Gelişmeler; Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları“ konuları beş oturumda masaya yatırılacak.

Açış konuşmalarını Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı Direktörü Prof. Dr. Hacı Halil USLUCAN, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman ŞENSOY, Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Bakanı Dr. Werner HOYER, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın yapacakları Forum Berlin’de gerçekleştirilecek.


TASAM BAŞKANI SÜLEYMAN ŞENSOY’UN AÇIKLAMASI

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle "Bir süredir Türk ve Avrupa kamuoyunda Türk dış politikasında son dönemde yaşanan gelişmeler nedeni ile “eksen kayması“ tartışmaları izlenmektedir. Türkiye’nin tarihinden miras kalan büyüklüğü ve coğrafi konumu nedeniyle Kafkaslar ve özellikle Ortadoğu coğrafyasında dış politika açılımları gerçekleştirmesi kimi zaman iç ve dış kamuoyunu endişelere sürüklemektedir. Oysa, aynı zamanda bir Karadeniz-Kafkas ve Ortadoğu ülkesi olarak Türkiye’nin ilgili coğrafyada “düzen kurucu“ bir rol üstlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. “Eksen kayması“ kaygılarının temelini, AB’nin müzakere sürecinde Türkiye’ye karşı takındığı tavırda ve müzakerelerin belli konularda tıkanmış olduğu gerçeğinde aramak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Bugün gelinen noktada, AB’nin Dünya’daki konumunu ilerleten Türkiye ile ilişkilerini ekonomi ve dış politika başta olmak üzere yeniden tanımlaması gerekmektedir.

17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Avrupa Konseyi, zorlu görüşmelerin ardından Türkiye ile katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararını almış ve bu karara bitişik olarak, Türkiye müzakerelerinde esas alınacak olan “müzakere çerçevesi“ni ana hatlarıyla tanımlamıştı. Konsey sonuç bildirgesinde ifadesini bulduğu şekliyle Türkiye müzakereleri, geçmiş genişleme deneyimlerinden farklı olarak teknik ve objektif bir süreç olarak değil ama daha çok politik bir süreç olarak tasarlanmış; bu süreçte Türkiye’nin manevra alanı oldukça daraltılmıştı. Dahası, bu müzakerelerin sonucu ve hedefi açısından da kimi belirsizlikler; Türkiye ile katılım dışındaki farklı ilişki biçimlerini dışlamayan kimi yaklaşımlar söz konusuydu.

Müzakerelerin başlamasının üzerinden henüz bir yıl geçmişken 2006 Aralık tarihli Avrupa Konseyi kararı ile Türkiye müzakereleri sekiz başlıkta donduruldu. Kıbrıs sorunu üzerine temellenen bu haksız ve politik mülahazalara dayanan kararın ardından Türkiye’nin katılım süreci ciddi ölçüde ivme kaybetti. Bugün gelinen noktada iki tarafın karşılıklı beklentilerini ortaya koyarak işlettikleri müzakere sürecinin, tek yanlı işleyen görüntüsü ve Avrupa ülkelerinde değişen politik ve ekonomik dengeler, soğukkanlı biçimde sürdürülmesi gereken müzakere sürecinin işleyişine zarar vermektedir. Bu nedenle bir taraftan tartışmanın diyaloğu mümkün kılan bir zemine taşınması; diğer taraftan bunun gerçekleşebilmesi için korku, endişe ve hayal kırıklığı gibi tepkiler yok sayılmaksızın bunların giderilmesi için çaba harcanması bir zorunluluktur."

Forumda oturum başkanlıklarını Güney Doğu Avrupa Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Hansjörg BREY, TASAM Başkan Yardımcısı Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan SELÇUK, TAM Vakfı Müdürü Dr. Andreas GOLDBERG yapacaklar.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2581 ) Etkinlik ( 174 )
Alanlar
Afrika 66 612
Asya 76 1003
Avrupa 13 620
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 282
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1331 ) Etkinlik ( 45 )
Alanlar
Balkanlar 22 278
Orta Doğu 19 587
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1971 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1971

Son Eklenenler

Âlimin yerini entelektüel, dini bilginin yerini bilimsel bilgi ve dini hakikatin yerini pozitivist gerçekliğin aldığı günümüzde, Müslümanların, Batı Metodolojisinin dışında Batıyı dışlamayan ama kavramsal açıdan oryantalist bir yaklaşımı da reddeden bir söylem geliştirmesi gerekmektedir. Müslümanlar...;

Bu çalışmada; Afrika Birliği’nin Somali’de güvenliğin sağlanması, barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi maksadıyla görevlendirdiği AMISOM’un rolü ve bölge güvenliğine etkisi incelenecektir.;

Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli ekonomilerden oluşan Afrika ülkeleri, ekonomik dönüşümlerini sağlayabilmek adına kapsamlı bir ortaklık tesis etmeye çalışmaktadırlar. ;

İlk Siyasal İktisat Profesörü unvanına sahip (1805)19 İngiliz nüfus bilimci ve ekonomi politik teorisyeni Thomas Robert Malthus “Nüfus Prensibine Dair Deneme“ (Essay on the Principle of Population) (1798) adlı çalışmasında, nüfus artışı konusunda oldukça karamsar bir tablo çizer;;

Soğuk Savaş sonrası süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük gelişme kaydetmesiyle birlikte tüm dünyada büyük dönüşümler yaşanmıştır. Bu süreç, teknolojiyi geliştiren ülkeler kadar tüketen ülkelerde de aynı hızda gelişmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişiminin etkilediği önemli b...;

Somali, Eritre, Cibuti ve Etiyopya’nın yer almış olduğu Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan ve Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölge; Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya’yı birbirine bağlayan küresel deniz ticaret yolu olan Kızıldeniz’i kontrol etmesi sebebiyle jeostratejik öneme sahiptir.;

Klasik iktisat teorilerinde emek, sermaye ve girişimcinin yanı sıra üretim faktörlerinden olan doğal kaynakların sonsuzluğu ve tükenmeyeceği benimsenmiştir. Keynesyen teorilerde doğal kaynakların kullanımı ve dağıtımının kamu hizmetlerine dâhil olduğu, aksinin tekel piyasaları oluşturacağı görüşü hâ...;

Türkiye’nin; iktisadi sorunlarını daha hızlı çözüp kendisine on yıllar kazandıracak yeni yaklaşımları nasıl geliştirebileceği, ilham kaynağı sosyal ahlak devrimini nasıl yapacağı, dünyadaki ekonomik dönüşüm sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceği ve bir “finans merkezi“ olma yolunda neler yapabile...;

3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2021

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • İstanbul - Türkiye

4. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul İktisat Kongresi

 • 27 May 2021 - 29 May 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

Pandemi Sonrası Türkiye’nin Ekonomi ve Teknoloji Vizyonu Toplantısı

 • 17 Ara 2020 - 17 Ara 2020
 • TSİ 14.00 - Çevrimiçi -
 • İstanbul - Türkiye

7. İstanbul Güvenlik Konferansı (2021)

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

13. Stratejik Vizyon Ödülleri Töreni | 2021

Stratejik vizyonu temsil eden devlet adamları, bürokratlar, bilim insanları, kurumlar, iş adamları, sanatçılar, siyasetçiler ve gazeteci-yazarları onurlandırmak amacıyla TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin “on üçüncüsü“ verilecektir.

 • 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.