Op. Dr. Adem DALGIÇ Tekirdağ Belediye Başkanı (Açılış Konuşması)

Açılış Konuşması

Sayın Valim, Kıymetli Misafirler, Değerli Katılımcılar, Sayın Basın Men­supları, Balkanlar'da Sosyoekonomik İş Birliği ve Kalkınma konulu 2. Uluslara­rası Balkan Kongresine hepiniz hoş geldiniz. Bu Kongrenin Balkan Devletle­ri arasında var olan samimi ilişkilerin daha da artmasına vesile olmasını dili­yorum. Aynı zamanda böyle bir Kongrenin Tekirdağ ilinde yapılmasından da duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum....

Sayın Valim, Kıymetli Misafirler, Değerli Katılımcılar, Sayın Basın Men­supları,

Balkanlar'da Sosyoekonomik İş Birliği ve Kalkınma konulu 2. Uluslara­rası Balkan Kongresine hepiniz hoş geldiniz. Bu Kongrenin Balkan Devletle­ri arasında var olan samimi ilişkilerin daha da artmasına vesile olmasını dili­yorum. Aynı zamanda böyle bir Kongrenin Tekirdağ ilinde yapılmasından da duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Dağlık yer anlamına gelen Balkan terimi Karadeniz, Ege ve Adriatik, Marmara Denizleri arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. Türkiye'nin sadece %5 kadarı Balkanlar içinde yer alırken tarihi ve kültürel etkiler nedeniyle bu böl­gede daha büyük oranda bir öneme sahiptir. Coğrafi yapısı itibariyle de Avru­pa ve hatta dünyanın önemli stratejik konumuna sahip bölgelerinden biridir.

Fakat bu bölge halkları bu önemden yeterli kadar yararlanamamaktadır. Özellikle geçmişte yaşanan kargaşa ve savaşlar bu bölgenin gelişimine olum­suz katkı yapmıştır. Ancak günümüzde gelişen işbirliği anlayışı ve bu anlayı­şın bölge halklarının da iyiye ulaşma isteğiyle birleşmesi gelecek için ümitle­rimizi arttırmaktadır. Artık insanlar daha huzurlu ve daha iyi ekonomik şartlar altında yaşamak istiyor.

Bu nedenle biz yerel yöneticilerin ve bilim adamlarının işbirliğinin daha fazla nasıl geliştirilebileceği üzerine çalışmalar yapması gerekmektedir. İşte bizim de üyesi bulunduğumuz TRAKYAKENT (Doğu-Batı Trakya Belediye­leri Birliği) bu çalışmaları yapmaktadır.

Bulgaristan ve Yunanistan'da ki Trakya Polis ve Ram Trakya ile çalışma­larımız devam etmektedir. Trakya Bölgesinde 70 Belediyenin üyesi olduğu Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği kısa adıyla TRAKYAKENT de böyle önemli bir Kongrede her zaman yer alacaktır.

TRAKYAKENT 13 Ekim 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile ku­rulmuş ve 28 Kasım 2000 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak Kuruluşu yürürlüğe girmiştir. 20 Belediye ile kurulan TRAKYAKENT Belediyeler Bir-liği'nin şu anda 70 üye Belediyesi bulunmaktadır. 17 Mart 2001 tarihinde Yu­nanistan Batı Trakyasında kurulu bulunan TRAKYA POLİS ile, 8 Ekim 2001 tarihinde Bulgaristan'da kurulu bulunan RAM TRAKYA Belediyeler Birliği ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

10 Aralık 2005 tarihinde de TRAKYA POLİS, RAM TRAKYA VE TRAKYAKENT üçlü işbirliği protokolüne imza koymuştur.Bu üçlü işbirliği protokolü ile turizm, tarım, ekonomik, kültürel ve sosyal konularda ilerleme, gelişme ve kalkınma hedeflenmiştir. Son yıllarda çalışmalar yavaşlamış olsa da biz bu birliğin önemine inanıyoruz ve faydalı işler yapabilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Tekirdağ'ımız yaklaşık 150.000 merkez nüfusu ile İstanbul'un hemen ya­nında tarihi, turistik ve geniş tarım alanları ile Türkiye'nin önemli şehirlerin-dendir. Çorlu ve Çerkezköy bölgelerinde önemli sanayi alanlarımız mevcuttur. Şehrimiz ile ilgili önemli planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede çev­reye saygılı alanlar oluşturup, gelecekte oluşacak düzensiz büyümenin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yeni yönetime gelmiş bir ekip olarak, şehrimizin özellikle kültür ve spor turizminde daha da ileriye gitmesi için çalışacağız. Bu nedenle Kardeş Balkan Ülkeleri ve Şehirleri ile mutlaka daha sıkı ilişkiler içinde olmamız gerekmek­tedir. Kültürel zenginliklerimizi birbirimize aktarmalıyız.

Aynı havayı soluyup, aynı topraklarda yaşıyor, aynı denizleri kullanıyo­ruz. Bu dünya hepimizin ve hepimiz yaşadığımız yerlere gereken önemi gös­termeliyiz. Bunun için ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu kongrenin Balkan Ül­kelerine mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, daha iyi yaşam mücadeleleri­ne katkı yapmasını umuyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2649 ) Etkinlik ( 218 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 98 1040
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1349 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 284
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2003 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2003

20. yüzyılın en karmaşık ve spekülasyona açık ilişkilerinden birisi de Çin-Rusya ilişkileridir. Geçmişte birçok defa sorun yaşayan iki ülke günümüzde “eşi benzeri görülmemiş” bir ortaklığı inşa etmeye çalışmakta.;

“Doğadan öğrenme ve tatbik etme” olarak tanımlanan Biyomimikri olgusunun inovasyondan dönüşüme, verimlilikten sürdürülebilirliğe, tasarımdan sanata, araştırmadan geliştirmeye, üretimden pazarlamaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunmaya ve yönetimden stratejiye yaşamın her alanına dair yüksek nitel...;

İstanbul Güvenlik Konferansı yedinci yılında “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” teması altında TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.;

Sayın Bakanlar, Sayın Genelkurmay Başkanı, sayın bürokratlar, sayın misafirlerimiz, hepiniz TASAM tarafından düzenlenen 7. İstanbul Güvenlik Konferansı’na hoş geldiniz. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından 2006 yılından beri her yıl düzenli olarak verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nin on üçüncü yıl ödülleri (2021) 04 Kasım 2021 Perşembe akşamı DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezi’nde saat 19.30’daki gala yemeğinin a...;

Normal şartlarda Balkanlar’a dair siyasi analizler, çıkarımlar, söylemler ve dahi planlar çoğu zaman dolaylamalardan beslenir ve sonunda kolayca inkâr edilir. Zira kimse kendini haksız görmez davasında. ;

İstanbul Güvenlik Konferansı yedinci yılında “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO“ teması altında TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 04-05 Kasım 2021’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından 2006 yılından itibaren verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nin on üçüncü organizasyonunda ödüllendirilen isimler açıklandı. Ödüller; Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı, Siyasetçi, Bürokrat, Bilim İnsanı, Kurum, İş Adamı, Sanatçı ve Gazeteci-Y...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...