İstanbul Güvenlik Konferansı Gerçekleştirildi

Haber

“Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları” ana temalı İstanbul Güvenlik Konferansı 2016; TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi. ...

“Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları“ ana temalı İstanbul Güvenlik Konferansı 2016; TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi.

2015 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı’nın ikincisi 02-04 Kasım 2016 tarihleri arasında Radisson Blu Hotel Şişli’de gerçekleştirildi. Bölgesel ve küresel ölçekte heyecan ve beklenti oluşturan ve yaklaşık 400 kişilik katılımla icra edilen İstanbul Güvenlik Konferansı’nda “Değişen Devlet Doğası“ temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumları tartışıldı.

Sunuşunu Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Eş-Direktörü Tolga SAKMAN’ın yaptığı İstanbul Güvenlik Konferansı’nın açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vali Doç. Dr. Hasan CANPOLAT, Uganda Millî Güvenlik Bakanı Henry TUMUKUNDE, Afganistan Ekonomi Bakanı Abdul Sattar MURAD ve Pakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ch. Jaffar IQBAL yaptı. Sadece açılış oturumu için Polonya Genelkurmay Başkanı Mieczyslaw GOCUL'un teşrifi ve nezaketi ise Türkiye - Polonya tarihî dostluğunu teyit etti. Konferans’a sponsorluk desteği sağlayan STM, Nestle Türkiye ve FNSS’ye plaket takdim edildi. Konferans’ın medya sponsorluğunu MSI ve DEFENCE TURKEY yaptı.


Türkiye ve İstanbul Markası

Başkan ŞENSOY; "İstanbul Güvenlik Konferansı; 2016 deneyimi ile bölgesel ve küresel ölçekte varlığını tescil etti. Gündem ve çıktıları ile takip edilmesi gereken Türkiye ve İstanbul markası oldu. Güvenlik/savunma yönetişimi ve dönüşümü için ulusal ve uluslararası ölçekte inovasyon üreten kurumsallaşma süreci zihinsel eşikleri aştı" şeklinde konuştu.

İstanbul Güvenlik Konferansı’na; Groningen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jaap de WILDE, Katar Silahlı Kuvvetleri’nden Tümg. Sanad Ali AL-NUAIMI anahtar konuşmacı olarak katıldı. Panellere ise Vali Aydın Nezih DOĞAN, Vali Doç. Dr. Hasan CANPOLAT, OECD Türkiye E. Daimi Temsilcisi Büyükelçi (E) Uluç ÖZÜLKER, SSM Kurucu Müsteşarı Vahit ERDEM, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan KÖNİ başkanlık ettiler.

ORSAM, İstanbul Aydın Üniversitesi, SİBERBÜLTEN, SASAM, Koç Üniversitesi MireKoç, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Güvenlik Yönetişim Derneği ve Siyasal İletişim Enstitüsü İstanbul Güvenlik Konferansı kapsamında panel düzenledi. Ayrıca Konferans’a yurtiçi ve dışından 130 tebliğ sunuldu.

Ana teması “Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları“ olan İstanbul Güvenlik Konferansı 2016’nın panelleri; “Değişen Devlet Doğası, Beklenti Yönetimi ve Güvenlik“, “Değişen Güvenlik Konseptleri: Teorik ve Kavramsal Tartışmalar“, “Kurumlar ve Kurumsal Yaklaşımlar“, “Sınır Güvenliği“, “Şehir Güvenliği“, “İnsani Güvenlik: Gıda, Çevre, Sağlık, Yaşam“, “Özel Güvenlik Şirketleri“, “Bölgesel Çatışmalar“, “Güvenlik Yönetişimi: Stratejiler ve Aktörler“, “Yeni Güvenlik Teknolojileri, Otonom Silahlar: Etik ve Hukuki Yaklaşımlar“, “Uzay/Havacılık, Güvenlik ve Savunma: Savunma Yönetimi ve Uygulamalar“, “Enerji Güvenliği“, “Bilgi Güvenliği Yönetişimi: Siber Güvenlik“, “Melez(Hibrit) Savaş: Orduların Dönüşümü“ başlıkları altında gerçekleştirildi.


Güvenlik ve Savunma Reformu 2023-2053 Türkiye Vizyonu ve Milli Mega Savunma Projeleri Çalıştayları

Yeni güç hedefinde Türkiye’nin güvenlik ve savunma alanlarında reform ve revizyona gitmesi gerektiğinin, özellikle yaşanan bazı somut sorunların da ortaya çıkması ile genel kabul görmesi çerçevesinde İstanbul Güvenlik Konferansı 2016 kapsamında; TASAM’ın daha önce 2023 Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve 2053 olarak revize ettiği çalışmaların yanında reform süreçlerinin temel alanlarını da değerlendirmek üzere ilgili otoritelerin katkısı ile Güvenlik ve Savunma Reformu 2023-2053 Türkiye Vizyonu Çalıştayı gerçekleştirildi. Bu çalıştaylar; “Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii 2023-2053 Vizyonu“, “Güvenlik ve Savunma Eğitimi“, “Güvenlik ve Savunmada Otorite Yönetimi (Sivil-Asker-Polis)“, “Güvenlik ve Savunmada Siyasal İletişim ve Kamu Diplomasisi (Batı-Doğu Medyası ve Kamuoyu)“ başlıkları ile icra edildi. Ayrıca ‘’Milli Mega Savunma Projeleri’’ çalıştayı gerçekleştirildi..
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

Günümüzde terörizm, son yıllarda kaydettiği gelişim ve almış olduğu görünüm açısından uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan terörizm, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında yaygın şekilde görülmesine karşın, 1970’li yılların başında terör çalışmaları sosy...;

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) hükûmeti tarafından 2013 yılında oluşturulmasından bu yana ülkenin uzun vadeli diplomasisini ve savunma politikasını düzenleyen Japonya’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2022 yılında tekrar gözden geçirilecek ve Kishida hükûmeti 2022 yılı içerisinde strate...;

Bilindiği üzere SSCB’nin yıkılmasının ardından siyasi, askerî ve sosyo-ekonomik açıdan çeşitli zorlukla mücadele eden Rusya Federasyonu’nun kısa sürede toplanıp yeniden küresel güç olmak hedefinde Afrika önemli stratejik konuma sahiptir.;

4. İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Töreni

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2022 - 14 Haz 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.