Libya’nın Akıbeti ve Temas Grubu

Makale

16 Temmuz 2011 tarihli, ileri gelen İstanbul gazetelerinin birinde, adeta ibretlik bir başlık dikkati çekiyordu ; ‘ Libya Lideri Kaddafi’nin bileti İstanbulda kesildi’ gibi....


16 Temmuz 2011 tarihli, ileri gelen İstanbul gazetelerinin birinde, adeta ibretlik bir başlık dikkati çekiyordu ; ‘ Libya Lideri Kaddafi’nin bileti İstanbulda kesildi’ gibi.

İstanbulda 4 ncü toplantısını yapan ‘ Libya Temas Grubu’nun bu anlama gelen bir karar aldığı anlaşılıyordu. Böylece bağımsız ve egemen bir ülkeye akıbet biçilmiş oluyordu, tıpkı 2 nci Dünya Harbinin sonlanmasına öngelen dönemde, yani yaklaşık 70 yıl önceleri, bazı koalisyonların yaptıkları gibi. Tabii ki aradaki çok önemli farka rağmen; bahse konu tarihlerde ilan edilmiş bir savaşta yenilmesi gün meselesi olan tarafla, savaşı kazanması beklenen taraflar vardı. Deyim yerindeyse, ‘ dişe göre kestirilen ‘ bugünün Libyasında, böylesi haksız ve hukuksuz bir emsalden bahsetmek, ancak Batı’nın içine sindirebileceği nitelikte, alışılmış bir zorlama olur.

Batı’yı bu ağır veballe karşı karşıya bırakmak varken, sonuncu toplantıya ev sahipliği yapmamız hiç doğru olmamıştır.

NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve hatta yeni sıfatiyle İslam İşbirliği Teşkilatı, geçen Mart ayından bu yana sürdürülen tüm çaba ve saldırılara rağmen direncini yitirmeyen Trablus’u nasıl yola getirip, idareyi Bingazi’li isyancılara teslim edeceklerinin hesabıyla hareket etmekteler. Ancak bunu, silah dahil, şimdiye kadar uyguladıkları yöntemlerle yapamayacaklarını sonunda fark eden (koalisyon), geç de olsa, sair bazı yolları denemeyi düşünmeye başlamıştır. Nitekim;

Toplantı eşbaşkanı Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu’nun basın tarafından nakledilen ifadelerine baktığımızda, Libya’da daha güvenilir ve halkın meşru taleplerine cevap veren bir geçişin oturtulmasının çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yayınlanan Başkanlık açıklamasında ayrıca, ‘ askeri yöntemlerin Libya krizini tek başına çözemeyeceğine , bu itibarla ‘acil bir siyasi dönüşüme ‘ ihtiyaç olduğuna değinilmekte ve ülkenin bütün kesimlerinden temsilcilerin katılımı ile yapılacak Ulusal Kongreyi takiben, bir geçiş hükumeti kurulmasının müstaceliyetine dikkat çekilmektedir.

Dışişlerimiz ‘ Temas Grubu ‘ toplantısını İstanbulda hazırlarken, acaba Batı ile bizim Libya’daki emel ve hedeflerimiz üzerinde mukayeseli bir araştırma yaptı mı? Yaptıysa, bize sadece Ramazanda Bingazi ve Trablus’ta iftar çadırları kurmak mı kalıyor?

İngiltere de vaktiyle Rodezya’ya bağımsızlık vermiş ve Ian Smith vasıtasiyle hazırlattığı anayasa sayesinde, Rodezya’dan bütün yollar, uzun süre hep Londra’ya çıkmıştı. Bingazi’li muhalifler temenni edilir ki, böylesi bir akıbete maruz kalmazlar.

Vaad edilen yeni düzenleme ile, Libya’da birlik ve beraberlikten çok, çetin ayırışmaların yolu açılacaktır. Bunu her şeyden evvel, müttefiklerin kendi aralarındaki onulmaz çıkar çatışmaları tetikleyecek ve besleyecektir. Türkiyemiz bu karmaşanın neresinde yer alacak, onu da göreceğiz.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2650 ) Etkinlik ( 218 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 98 1041
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1349 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 284
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2006 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2006

Değişen bankacılık parametrelerini sağlıklı yönetme, finans çalışmalarının küresel gelişmelerin gerektirdiği boyutlara taşınmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında finans temalı ağların inşasına katkı sunmak üzere kurulan Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü’nün internet sitesi yenilendi.;

İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile TASAM BGC tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlâk Kodu” ana temasıyla 09-10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek;

Dünyanın en uzun (ülke çapında yaygın olmayan) iç savaşına sahne olan kapalı kutu Myanmar dünyada olduğu gibi ülkemizde de genellikle pek fazla bilinmeyen bir ülke. ;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı, “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 04-05 Kasım 2021 tarihinde DoubleTree by Hilton İstanb...;

İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki, yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarında bir değişiklik yok. 1967’den beri devam eden bu durum, hiç kuşkusuz sistematik bir devlet politikası ve bu politikaları uygularken kendi hukuk sistemini de sonuna kadar kullanm...;

20. yüzyılın en karmaşık ve spekülasyona açık ilişkilerinden birisi de Çin-Rusya ilişkileridir. Geçmişte birçok defa sorun yaşayan iki ülke günümüzde “eşi benzeri görülmemiş” bir ortaklığı inşa etmeye çalışmakta.;

“Doğadan öğrenme ve tatbik etme” olarak tanımlanan Biyomimikri olgusunun inovasyondan dönüşüme, verimlilikten sürdürülebilirliğe, tasarımdan sanata, araştırmadan geliştirmeye, üretimden pazarlamaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunmaya ve yönetimden stratejiye yaşamın her alanına dair yüksek nitel...;

İstanbul Güvenlik Konferansı yedinci yılında “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” teması altında TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.;

DTF Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

DTF Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

  • 25 May 2022 - 25 May 2022
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.

Yemen, Coğrafi konumu itibarıyla kızıl denizin Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde denizler üzerinde seyreden malların p gibi büyük bir oranı Süveyş kanalı, Kızıl Deniz ve Aden körfezinden geçtiği düşünülürs...