Libya’nın Akıbeti ve Temas Grubu

Makale

16 Temmuz 2011 tarihli, ileri gelen İstanbul gazetelerinin birinde, adeta ibretlik bir başlık dikkati çekiyordu ; ‘ Libya Lideri Kaddafi’nin bileti İstanbulda kesildi’ gibi....


16 Temmuz 2011 tarihli, ileri gelen İstanbul gazetelerinin birinde, adeta ibretlik bir başlık dikkati çekiyordu ; ‘ Libya Lideri Kaddafi’nin bileti İstanbulda kesildi’ gibi.

İstanbulda 4 ncü toplantısını yapan ‘ Libya Temas Grubu’nun bu anlama gelen bir karar aldığı anlaşılıyordu. Böylece bağımsız ve egemen bir ülkeye akıbet biçilmiş oluyordu, tıpkı 2 nci Dünya Harbinin sonlanmasına öngelen dönemde, yani yaklaşık 70 yıl önceleri, bazı koalisyonların yaptıkları gibi. Tabii ki aradaki çok önemli farka rağmen; bahse konu tarihlerde ilan edilmiş bir savaşta yenilmesi gün meselesi olan tarafla, savaşı kazanması beklenen taraflar vardı. Deyim yerindeyse, ‘ dişe göre kestirilen ‘ bugünün Libyasında, böylesi haksız ve hukuksuz bir emsalden bahsetmek, ancak Batı’nın içine sindirebileceği nitelikte, alışılmış bir zorlama olur.

Batı’yı bu ağır veballe karşı karşıya bırakmak varken, sonuncu toplantıya ev sahipliği yapmamız hiç doğru olmamıştır.

NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve hatta yeni sıfatiyle İslam İşbirliği Teşkilatı, geçen Mart ayından bu yana sürdürülen tüm çaba ve saldırılara rağmen direncini yitirmeyen Trablus’u nasıl yola getirip, idareyi Bingazi’li isyancılara teslim edeceklerinin hesabıyla hareket etmekteler. Ancak bunu, silah dahil, şimdiye kadar uyguladıkları yöntemlerle yapamayacaklarını sonunda fark eden (koalisyon), geç de olsa, sair bazı yolları denemeyi düşünmeye başlamıştır. Nitekim;

Toplantı eşbaşkanı Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu’nun basın tarafından nakledilen ifadelerine baktığımızda, Libya’da daha güvenilir ve halkın meşru taleplerine cevap veren bir geçişin oturtulmasının çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yayınlanan Başkanlık açıklamasında ayrıca, ‘ askeri yöntemlerin Libya krizini tek başına çözemeyeceğine , bu itibarla ‘acil bir siyasi dönüşüme ‘ ihtiyaç olduğuna değinilmekte ve ülkenin bütün kesimlerinden temsilcilerin katılımı ile yapılacak Ulusal Kongreyi takiben, bir geçiş hükumeti kurulmasının müstaceliyetine dikkat çekilmektedir.

Dışişlerimiz ‘ Temas Grubu ‘ toplantısını İstanbulda hazırlarken, acaba Batı ile bizim Libya’daki emel ve hedeflerimiz üzerinde mukayeseli bir araştırma yaptı mı? Yaptıysa, bize sadece Ramazanda Bingazi ve Trablus’ta iftar çadırları kurmak mı kalıyor?

İngiltere de vaktiyle Rodezya’ya bağımsızlık vermiş ve Ian Smith vasıtasiyle hazırlattığı anayasa sayesinde, Rodezya’dan bütün yollar, uzun süre hep Londra’ya çıkmıştı. Bingazi’li muhalifler temenni edilir ki, böylesi bir akıbete maruz kalmazlar.

Vaad edilen yeni düzenleme ile, Libya’da birlik ve beraberlikten çok, çetin ayırışmaların yolu açılacaktır. Bunu her şeyden evvel, müttefiklerin kendi aralarındaki onulmaz çıkar çatışmaları tetikleyecek ve besleyecektir. Türkiyemiz bu karmaşanın neresinde yer alacak, onu da göreceğiz.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2634 ) Etkinlik ( 212 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 14 66
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Arjantin ise 45 milyonluk nüfusu, 2 milyon 791 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 518 milyar doları aşan GSYİH’sı ile Latin Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik bir aktör olup üyesi olduğu bölgesel ve küresel uluslararası örgütler içindeki aktivitesi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Arjantin, ...;

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.

Yemen, Coğrafi konumu itibarıyla kızıl denizin Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde denizler üzerinde seyreden malların p gibi büyük bir oranı Süveyş kanalı, Kızıl Deniz ve Aden körfezinden geçtiği düşünülürs...