Dünya Türk Forumu CHP Balıkesir Milletvekili Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı ‘nın Açılış Konuşması

Açılış Konuşması
Değerli katılımcılar,

Dünya Türk Forumuna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU adına katılmaktan büyük onur duyuyorum ve bu Forumu düzenleyen TASAM’ı kutluyorum. Bu vesileyle Genel Başkanım Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun sizlere selam, sevgi ve saygılarını iletiyorum.
Türk Dünyası denildiğinde olağan olarak üç ayrı oluşumu anlıyoruz. Birincisi ve devlet düzeyinde varlık gösteren, tarihsel, kültürel ve köken, inanç birliğimizi ifade eden Orta Asya, Kafkasya ülkeleri ve KKTC ile benzer ülkeler oluyor. İkinci olarak Türk Dünyası, Türkiye dışında başka ülkelerde yaşayan ve o ülkelerin vatandaşı olan Türk kökenli soydaşlarımızı ifade ediyor. Üçüncü olarak ise, halen Türk vatandaşı olan ve belirli süreden beri başka ülkelerde yaşayan, kimisi sadece Türk vatandaşı kimisi ise çifte vatandaşlığa sahip, bizim vatandaşlarımızdır.

Cumhuriyet Halk Partisi Türk Dünyasını oluşturan bu üç guruba da büyük önem atfetmektedir. Parti Programımız bu konuya sayfalarca yer ayırmaktadır. Programımız açıkça ilk gurubu oluşturan Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle “her alandaki ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesini” öngörmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması konusunda ise Parti Programımız sorunun “Ada’daki her iki tarafın egemen eşitliğine dayanan bir yaklaşımla çözümlenmesini” desteklediğimizi bildirmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin öteki ülkelerde yaşayan soydaşlarımızla ilgili yaklaşımı ise, kendi öz değerlerimiz ile birlikte evrensel ve sosyal demokrat değerlere saygılı bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu çerçevede Programımız ‘Balkanlarda ve Dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın, bulundukları ülkelerin eşit haklara sahip vatandaşları olarak insan hak ve özgürlüklerine, kültürel haklara sahip olarak güvenlik içinde yaşama haklarını” savunduğumuzu bildirmektedir. Parti Programımız, ayrıca, “Özellikle Batı Trakya’daki soydaşlarımızın Lozan Andlaşmasından ve diğer uluslararası andlaşmalardan kaynaklanan hak ve çıkarlarının korunması için aktif bir politika” izleneceğini açıklamaktadır.

Yurtdışında yerleşik vatandaşlarımıza gelince, Parti Programımız bu vatandaşlarımızın “gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının çözülmesi”ni “dış politikamızın öncelikli konuları arasında” değerlendirmektedir. Partimiz “yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın bulundukları ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamına etkin biçimde katılmaları, yasalara saygılı biçimde başarılı, mutlu ve refah içinde yaşamlarını sürdürmeleri, bulundukları ülkelere uyumları ve entegrasyonları, kültürümüzü yaşamaları ve geliştirmeleri için’ gerekli desteği sağlamaya kararlıdır. Partimiz “göçmen işçiler ve ailelerinin haklarının korunması sözleşmelerinin (de) takipçisi” olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın seçme ve seçilme haklarını da geliştirerek savunmaya kararlıdır.

Değerli katılımcılar,
 
Partimizin Türk Dünyasına ilişkin olarak yalnızca başlıca yaklaşımlarını dile getirebildim. Ancak, şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, Cumhuriyet Halk Partisinin dış politika anlayışı ve uygulamasında üç gurupta topladığımız Türk Dünyasının her bir unsuru öncelikli bir yer almaktadır. Bu nedenledir ki, Sayın Genel Başkanımın da isteğiyle, Dünya Türk Forumu toplantılarını son gününe kadar izleyerek burada ifade edilecek bütün görüşlerinizi ve önerilerinizi not edeceğimi bildirmek isterim. Partimiz, daha sonra, belirtilen görüş ve önerileri değerlendirerek Türk Dünyasına ilişkin politikalarını daha da geliştirmeyi hedeflemektedir.
Hepinize saygılarımı sunarım.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2564 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 998
Avrupa 13 615
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1322 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 275
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1278 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 772
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1936 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1936

Son Eklenenler