Türkiye'nin Asya Politikası

Makale

Muharrem EKŞİ TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Uzmanı, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ...

Bu çalışmada 2003-2009 yılları arasında AK Parti döneminde Türki­ye'nin Asya politikası, ekonomi-politik yaklaşım çerçevesinde ele alınacaktır. Öncelikle, Asya'nın önemi ve son dönemlerdeki bölgede ön plana çıkan geliş­meler ifade edilecektir. Bu gelişmeler çerçevesinde de Türkiye'nin Asya politi­kası değerlendirilecektir. Türkiye'nin Asya politikası, Orta Asya ve Uzakdoğu ya da Güney/Doğu Asya coğrafyaları ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, önce Türkiye'nin Asya'ya genel bakış açısı, ardından Orta Asya politikası değerlen­dirilerek Türkiye'nin bölgedeki gelişmelerin neresinde yer aldığı sorusu cevap­landırılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, Türkiye'nin Asya politikasında yeni hükü­metin önceki hükümetlerden farklı bir yaklaşım getirip getirmediği sorgulan­mıştır. Bu bağlamda, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerine ve bölgede­ki uluslararası örgütlerdeki çok taraflı ilişkilerine bakılacaktır. İkili ilişkilerde detaylı anlatım yerine Ak parti hükümeti dönemindeki gelişmelerin ulaştığı bo­yut, dış ekonomik ilişkilerin verileriyle kısaca ortaya konulacaktır. Son olarak; Türkiye'nin bütün Asya ülkeleriyle ilişkilerini burada ele almanın bu çalışma­nın kapsamını aştığı için bölgenin ekonomik açıdan büyük ülkeleri ve Türki­ye'nin diğer ülkelere nazaran daha yoğun ilişkide olduğu ülkeler seçilmiştir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2539 ) Etkinlik ( 172 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 75 983
Avrupa 13 609
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 278
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1897 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1897

Son Eklenenler