Türkiye'nin Asya Politikası

Makale

Muharrem EKŞİ TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Uzmanı, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ...

Bu çalışmada 2003-2009 yılları arasında AK Parti döneminde Türki­ye'nin Asya politikası, ekonomi-politik yaklaşım çerçevesinde ele alınacaktır. Öncelikle, Asya'nın önemi ve son dönemlerdeki bölgede ön plana çıkan geliş­meler ifade edilecektir. Bu gelişmeler çerçevesinde de Türkiye'nin Asya politi­kası değerlendirilecektir. Türkiye'nin Asya politikası, Orta Asya ve Uzakdoğu ya da Güney/Doğu Asya coğrafyaları ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, önce Türkiye'nin Asya'ya genel bakış açısı, ardından Orta Asya politikası değerlen­dirilerek Türkiye'nin bölgedeki gelişmelerin neresinde yer aldığı sorusu cevap­landırılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, Türkiye'nin Asya politikasında yeni hükü­metin önceki hükümetlerden farklı bir yaklaşım getirip getirmediği sorgulan­mıştır. Bu bağlamda, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerine ve bölgede­ki uluslararası örgütlerdeki çok taraflı ilişkilerine bakılacaktır. İkili ilişkilerde detaylı anlatım yerine Ak parti hükümeti dönemindeki gelişmelerin ulaştığı bo­yut, dış ekonomik ilişkilerin verileriyle kısaca ortaya konulacaktır. Son olarak; Türkiye'nin bütün Asya ülkeleriyle ilişkilerini burada ele almanın bu çalışma­nın kapsamını aştığı için bölgenin ekonomik açıdan büyük ülkeleri ve Türki­ye'nin diğer ülkelere nazaran daha yoğun ilişkide olduğu ülkeler seçilmiştir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4774 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1699
Avrupa 13 1333
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 499
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2766 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 566
Orta Doğu 17 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3301 ) Etkinlik ( 70 )
Alanlar
Türkiye 70 3301

Son Eklenenler