Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi İstanbul’da

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Esnaf ve Sanatkârlar Derneği ESDER, İstanbul’da Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi düzenleyecek. ...

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Esnaf ve Sanatkârlar Derneği ESDER, İstanbul’da Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi düzenleyecek.
 
TASAM ve ESDER tarafından ana teması; ‘’Üretim - Tüketim Sosyal Sorumluluk, Eğitim İş Modeli” olarak belirlenen ve ‘’Medeniyet İnşası: Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler’’ etkinlikleri çerçevesinde model proje olarak tasarlanan Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi, 13-14 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Bayrampaşa Wish More Hotel’de gerçekleştirilecek.
 
Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi, uzman akademik çevreleri ve düşünce kuruluşlarını bir araya getirmeyi, bu çerçevede Türkiye’de kamu, akademi, STK’lar ve iş dünyası temsilcilerinin dâhil olacağı bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yürütülecek çalışmaların, mevcut resmî ve sivil kurumlar arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesine de çok yönlü faydalar ile önemli katkılar sağlaması ve hazırlanan bu model proje içinde, Ahiliğin Türkiye ve dünya için her ölçekte uygulanabilir “iş ve eğitim modeli” potansiyelinin kurumsallaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
 
Kongre’nin alt temaları; “Üretim, Tüketim ve Eğitim Modeli Olarak Ahilik ve Ahi Evran”’,  “Otokontrol Müessesesi Olarak Ahilik”; “Sosyal Politikalar, Sivil Toplum ve Ahilik”, “Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Ahilik”, “Çok Boyutlu Güvenlik ve Ahilik (Orta Sınıfın Tasfiyesi ve Mikro-Milliyetçiliğin Etkilerinin Önlenmesi vb)”, “Çok Boyutlu Refah ve Siyasi İstikrar İçin Ahilik”, “Tüketici Hakları ve Ahilik”, “Emek, Sermaye ve Ahilik”, “Tarihî, Sosyal ve Kültürel Değerlerin İhyası İçin Ahilik”, “Yeni Kurumsal Modellemeler; Baciyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Abdalan-i Rum, Gaziyan-ı Rum” olarak belirlenmiş.
 
Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi’nin öğleden sonraki oturumlarına paralel olarak “İş Modeli, Eğitim ve Ahilik” ile “Üretim – Tüketim, Sosyal Sorumluluk ve Ahilik” temalarıyla iki ayrı çalıştay da gerçekleştirilecek.
 
Kongre’ye; M.Ü. Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Türk İktisat Tarihçisi Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet KAL’A, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ, İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat AYBAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet ŞEKER, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL, AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin NEBATİ, T.C. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan CANBABA, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin ERKAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin ALTINDAL, Ahilik Şubesi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Bahadır ÖZÇELİK, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay MERCAN, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Fulya BAYRAKTAR, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Süleyman DOĞAN, KAFKASSAM Başkanı Dr. Hasan OKTAY, Ayasofya Müzesi Müdürü – Tarihçi Hayrullah CENGİZ, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nden Sosyolog İsmail ÖZ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK, Hukukçu-Yazar Lütfi BERGEN, M.Ü. Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü’nden Doç. Dr. Muzaffer KOÇ ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Murat BOZKURT, Türk Tarih Kurumu’ndan Yusuf Turan GÜNAYDIN, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan BİÇER, Sütçü İmam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Recep USLU, MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Sekreteri Nurhan KELEŞ, Uşak Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. M. Murat ÖNTUĞ, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Koordinatörü Yrd. Doç. Nebiye YAŞAR, ÜKADER Üreten Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şeyma SALT, TİKAD (Türkiye İşkadınları Derneği) Başkanı Nilüfer BULUT, HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa ŞİŞMAN, Yrd. Doç. Dr. Celal GÜLŞEN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Dr. Hüseyin Emin SERT, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Ahmet Faruk BAKACAK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uzmanı Adem KULA, Başkan Danışmanı Bahrican ÇALICIOĞLU, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat SERDAR, İMKANDER Genel Başkanı Murat ÖZER ve Başkan Yardımcısı Ömer BEZİRGAN, Yeniden İhya Derneği Genel Başkanı Eşref KÜÇÜKATEŞ, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Âdem PALABIYIK, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Necip Taha GÜR, Eğitimci Ayşen GÜNEŞ, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serkan GÜR ve Mehmet Nezir ERYAYSOY ile Akademik Birim Sorumlusu Faik KOÇ’un, Çukurova Kalkınma Ajansı Uzmanı Esma KARABIYIK, Çalışma ve İş Kurumu Bayrampaşa Hizmet Merkezi Müdürü Aycan SAVAŞ, SESRIC Uzmanı Mansur BOYDAŞ, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Salih CANBAL, TRT Prodüktörü (Ahilik Belgeseli) İsmail Taha FEYİZLİ, Türkiye Beyazay Derneği Genel Koordinasyon Kurulu Üyesi Fevzi DURMUŞ, Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yrd. İbrahim VELİ, Tüketiciyi Destekleme Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ertuğrul ÖZTÜRK, Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Müdür Yardımcısı Pelin YILDIZ ve Abidin İlker ERTAN, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan Mehmet ASLAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer ÖZKAN, İnsan Hakları Cemiyeti Genel Bşk. Yrd. Eyüphan KAYA, Afrika Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin TÜRKAN yanı sıra uzmanlar, araştırmacılar ve STK temsilcileri katılacaklar.
  
TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili yaptığı açıklamada; bazı değerlerin yeni yetişen nesillere aktarılmasının yalnızca okul eğitimi yoluyla sağlanamadığını, bu değerlerin hayatın akışı içerisinde toplumla bütünleşik bir biçimde ve uygulama hâlinde öğrenilmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan ŞENSOY “Aksi hâlde, sadece okul sıralarında ve ders halkalarında verilen dersler ya da ailede verilen eğitim vasıtasıyla, konuştuğunda doğru söyleyen, söz verdiğinde yerine getiren, kazandığında israftan ve cimrilikten kaçınan, girişim gerektiğinde çekinmeyip tevekkül eden ama hayalperest de olmayan, uzmanlığa saygı gösteren, haddini ve affetmesini bilen, diğerkâm nesillerin yetişmesi mümkün değildir” dedi. ŞENSOY sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu bağlamda MillÎ Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi ilgili bakanlıkların, yerel yönetimlerin, işçi ve işveren kuruluşlarının, akademik camianın, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri arasında manalı bir bütünlük sağlanması hayati ehemmiyet arz etmektedir”.
 
ESDER Başkanı Mahmut ÇELİKUS ise yaptığı açıklamada iş hayatındaki mevcut şartlarda resmî denetim süreçlerinin yetersiz kaldığını, bu nedenle sosyolojik öz denetim süreçlerinin geliştirilmesi ve canlı tutulması gerektiğini belirterek; “Bu meyanda esnaf dernekleri sosyolojik ve kültürel açıdan daha etkin hâle getirilmelidir. Mensupların dayanışma ruhu içerisinde olmalarının, meslek ruhuna aykırı davranışları doğal yollardan engelleyecek bir usul ve üslup geliştirmelerinin sağlanması gerekmektedir. Sabretmeyi beceren insan-ı kâmil yetiştirmek temel hedef olmalıdır. Vergisini ödemeyen, görevlerini yerine getirmeyen kişilerin sisteme sahip çıkmasının mümkün olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Sosyal istikrar ve güvencenin sağlandığı, rızık endişesinin ortadan kalktığı, ahlaki duyarlılığın yükseldiği, dayanışma kurumlarının geliştirildiği, bununla birlikte rekabetin ve üretimin de teşvik edilmeye devam edildiği bir orta yol bulunmalıdır” dedi.
 
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1903 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1903

Son Eklenenler