Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakan Yar­dımcısı

Konuşma

Annamuhammed GOÇİYEV

Çev: Dr. Almagül İSİNA

Değerli Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Bu kadar üst düzeyde gerçekleşen Kongre katılımcılarına Türkmenistan Cumhuriyeti devletinin selamlarını iletiyor ve Kongrenin tüm iştirakçilerine karşılıklı kazanıma dayalı işbirliğinde başarılar diliyorum. Türkmenistan Cumhuriyeti devleti olarak bizler, bu organizasyonu gerçekleştirdiği için Tür­kiye Cumhuriyeti devletine minnettarız ve burada şükran duygularımızı sunu­yorum.

Türkiye ile Türkmenistan arasında oluşan iş ve ekonomik ilişkilerin daha çok gelişmesini sağlayan işbirliğine bizler çok önem vermekteyiz. Ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkiler, ekonomik gelişimin temel faktörlerindendir.

Ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, ortak projelerin, özellikle taraflardan hepsini ilgilendiren alanlara yönelik yeni projelerin geliştirilmesi, sosyal ve ekonomik gelişimle ilgili herhangi bir meselenin çözümünde son derece bü­yük önem arz eden unsurlardır. Bu tür işbirliğinin yanı sıra, yeni, daha çok uzun vadeli ve ekonominin öncelik arz eden alanlarına yönelik projeler de Türkmenistan'ı yakından ilgilendirmektedir.

Türkmenistan'ın ekonomisinin gelişimi ile perspektifi, onun sanayi üre­timinin gelecekteki gelişimiyle doğrudan bağlıdır. Özellikle doğalgaz, elektrik enerjisi, ayrıca yeniden işleme sanayisi, petrol, kimya ve tekstil sanayisi bü­yük bir hızla geliştirilecektir.

Türkmenistan zengin doğal kaynak ve ekonomik potansiyele sahip olup, eşit ve karşılıklı kazanıma dayalı her türlü işbirliğine açıktır. 15 yıllık bağım­sızlık süresi içerisinde ülkede yatırımcıları çekmek için uygun temeller hazır­lanıp, yatırım ortamı oluşturulmuştur. Türkmenistan'da yatırımcı haklarını sa­vunmak ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen geliri korunmak için gereken yasal temeller sağlanmıştır.

Konuşmamı tamamlarken, bu kongrenin işbirliğimizin gelişmesinde bü­yük katkılar sağlayacağını, katılımcı ülkelerin her birinin sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu gibi, siyasi alanda da gelişerek, başarılar elde etmelerine yar­dımcı olacağını umut ediyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2564 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 998
Avrupa 13 615
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1325 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 276
Orta Doğu 18 583
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1278 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 772
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1936 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1936

Son Eklenenler