Balkan Ülkeleri için 2022 Ekonomik Vizyon

Makale

I. Giriş Balkanlar için gelecekteki bölgesel işbirliği/entegrasyon üzerine düşünürken aşağıdaki sıra gözlemlenebilir:...

I. Giriş
Balkanlar için gelecekteki bölgesel işbirliği/entegrasyon üzerine düşünürken aşağıdaki sıra gözlemlenebilir:
 
Vizyon - strateji (sistem reformu) - politika (tedbirler)
 
Balkanlar için vizyon başka diğer öğeler arasında aşağıdakileri içerebilir[1]:
- Toplumsal yaşamın tüm alanlarında bölge içi işbirliğinin yoğunlaştırılması,
- Balkan ülkelerinde tüm ekonomik, toplumsal ve siyasal kalkınma düzeylerinin geliştirilmesi,[2]
- Balkanların küresel topluluk, AB ve Doğu ve Batı'daki diğer ittifaklara daha yoğunlaştırılmış entegrasyonu. 
 
Ekonomik kalkınma vizyonu tüm “2022 Balkan vizyonunun” önemli bir parçasıdır. Ekonomik kalkınma, halkın refah düzeyinin büyümesini ülkenin (toplumun) nihai hedefi haline getiren iki etmen olan ekonomik büyüme (GSYİH ve kişi başına düşen ortalama yıllık gelir ile ölçülür) ve üst yapının (toplumsal, demografik, ekolojik siyasi yaşam, eşitlik, eğitim, vs.) büyümesinden oluşmaktadır.
 
Ülkenin üst yapısının öğelerini ölçmek ve incelemek zor ve aynı zamanda diğer bilimlerin de konusu iken bu çalışmanın hedefi, Balkan ülkelerinin 2022'ye kadarki ekonomik büyümesini tahmin etmektir. Arzulanan yüksek büyüme ve kalkınma düzeyine olabildiğince ulaşmaktır ki Balkan ülkeleri ile gelişmiş ülkelerdeki ekonomik kalkınma arasındaki açık daraltılsın.
 
Soru bu yakalama hedefine ulaşmak için ne tür strateji ve politikaların uygulanması gerektiğidir. Mevcut ekonomik sistem ve tecrübe edilmiş ekonomik politika tedbirleri geçmiş büyüme oranlarıyla geleceği tahmin edebilmeyi sağlayacaktır. Ancak, eğer yakalayacak yeterlilikte değillerse, sistem reformları ve politika geliştirmeleri ekonomik büyümeye ivme kazandırmak için gerekli olacaktır.
 
Üretim faktörlerinin (büyümenin) girdiler olarak belirlediği ekonomik büyüme üretim açısından GSYİH ile ölçülür. Pek çok üretim faktörü teori ve literatürde verilmiştir ve hepsi de sermaye, doğal kaynaklar ve teknoloji etrafında yoğunlaşmıştır. Burada en güncel, ilgili ve çokça atıf yapılan çalışma[3] bu faktörlerin tanımlanması için kullanılmıştır. Çalışma gelişmekte olan ekonomiler için sürdürülebilir büyümenin 11 temel bileşenini sıralamaktadır. Bunlar: makroekonomik istikrar, açıklık, gelen bilgi (inbound knowledge), ihracatın çeşitlendirilmesi, sermaye derinleşmesi, kamu yatırımı, istihdam ve eğitim, politikaların belirlenmesi, enerji tüketimi, kentsel yoğunluk ve ulaşım şeklidir.[4]
 

[1]                      Bu öğeleri yazarın 2007'deki  “Balkan Çatışması ve Çözümleri” adlı kitabında Batı Balkanlar için önerilmiştir ama belli düzeltmelerle 11 ülkeyi de dahil eden, tüm Balkan bölgesine genişletilebilir.
[2]              TASAM (yazar, 2012) için Balkanlardaki mevcut ekonomik durum üzerine daha önce yazılmış makaleyle bağlantılı olarak aşağıdaki 11 ülke incelemeye dahil edilmiştir: Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Romanya ve Sırbistan.
[3]              Nobel ödüllü Michael Spence başkanlığındaki BM Büyüme ve Kalkınma Komisyonu: “Büyüme Raporu: Sürdürülebilir Büyüme ve Kapsayıcı Kalkınma için Stratejiler”, Washington DC, Aralık 2010
[4]              Ek olarak, gelişmiş ekonomiler için ekonomik büyümenin nihai sınırlayıcı faktörleri nüfus artışı ve teknolojik gelişmedir (Spence, 2012).
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2564 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 998
Avrupa 13 615
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1322 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 275
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1278 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 772
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1936 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1936

Son Eklenenler