Mısır ve IMF

Yorum

IMF, ait olduğu sistem yıkılmış olsa bile bir Bretton Woods kurumu olarak hala ayakta. Dünya Bankası ile birlikte hala küresel krizlere ve münferit ülke sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyorlar....

IMF, ait olduğu sistem yıkılmış olsa bile bir Bretton Woods kurumu olarak hala ayakta. Dünya Bankası ile birlikte hala küresel krizlere ve münferit ülke sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bu iki uluslar üstü otorite, bir taraftan da piyasaların işlerliğini arttırmak ve piyasa ekonomisi uygulamalarını yaygınlaştırmak için çaba gösteriyor ve bu bağlamda hemen her yerde yapısal reformları teşvik edip, destekliyor. Başı sıkışan ülkeler üye ise IMF nin kapısını çalmayı kullanılacak bir hak olarak görmeye devam ediyor. Şimdi borç krizi ile kurtarılmayı bekleyen Yunanistan, Portekiz, İspanya, hatta İrlanda ve İzlanda buna dahil.

Bu bakımdan bir diğer örnek Mısır, Mübarek rejimi gideli çok olmadı. Ama Mısır’daki geçici yönetim, büyüyen kaynak açığını kapatmak için birçok uluslararası finans kuruluşu yanı sıra IMF den 10-13 milyar Dolarlık bir resmi borç talebinde bulundu bile. Bu her şeyden önce Mısır’ın kolay kolay Batı’dan kopmayacağının bir göstergesidir. Aslında kopması da gerekmiyor. Bir ülke, eğer turizm gibi bir endüstrinin, olaylardan zarar görmesi zor duruma düşebiliyorsa, onun acilen istikrar kavuşması önemlidir. Hükümetin yaptığı açıklamaya göre son üç ay içinde Mısır’ın sadece turizm sektöründen olan kaybı 2,3 milyar dolar. İşte şimdi Mısır her şeyden önce IMF ile 3-4 milyarlık bir borç için müzakerede bulunuyor ki bu kaybı telafi edebilsin.

Bir Devri Kapatmanın Zorluğu

Evet, Mısır, desteksiz yapamayacak durumda. Bir devri kapatmak için gerekli mali hazırlık Mısır’da yoktu ve zaten olamazdı. Her şey bir anda patladı. Bir ulusal irade oluştu ama o iradeyi yaşatacak can suyunun şimdi dışarıdan gelmesi gerekiyor. Eğer Mısır bir yıl içinde IMF den talep ettiği kadar bir fon alamazsa, olaylarla duraksama dönemine giren ekonomisini canlandırmanın mümkün olmayacağı anlaşıldı. Yakın bir gelecekte IMF heyetinin bu ülkeyi ziyaret etmesi ve verilecek borcun miktarı ile yapılacak anlaşmanın koşullarını müzakere etmeye başlaması bekleniyor. “Yıkması bizden, yapması sizden“ de bir model olmalı. Ne derece de güvenilir, yaşayabilir bir modeldir? Orası çok su götürür.

Ancak kalabalık nufusunun, çok büyük bir kısmı yoksul olan, öylek i Kahire’nin varoşlarında mezar evlerde ölülerle birlikte yaşayan* Mısır’ı tekrar rayına oturtmak çok kolay değil. İş uzadıkça, birikimli ekonomik sorunlara yenileri eklenebileceği gibi yeni etnik, dini ve benzeri sorunlar, işi iyice çığrından çıkarabilir.

IMF için de bir Sınav

IMF kapısına giden Mısır’a şimdi iyi bir stand-by, iyi tanımlanmış kısa ve orta vadeli programlar gerek. Bu IMF ekonomistleri için yeni bir sınav. Ama aynı zamanda, yolsuzluğa kapılmayacak bir yönetim ve yönetime inanacak bir halk lazım ki acı reçeteleri iyileşmek için uygulayabilsinler. Uzlaşma toplumu olmayan toplumlarda ve birbirine güveni yitirmiş insanlarla bu iş ne kadar zor! Birlikte yaşama, yaratma, düzeltme ve geleceğe umutla bakma en zor işlerden biri..

Motorları Yeniden Çalışır Hale Getirmek

Döviz rezervleri son üç - dört yılın en düşük düzeyine inen Mısır’da ihracat sektörlerinin motoru, büyük ölçüde ithalata bağlı olduğu için acil bir çıkış yolu gerekiyor. Geçiş yönetimi bu yılın büyüme hedeflerini %6 dan %2 ye indirmiş bulunuyor. Ama asıl sorun, Mısır’da büyüme motorunun arıza yapmış olması. Turizmden ulaştırmaya, ticaretten sanayine durma noktasına gelinmişse, çarkları yeniden döndürmek için önemli bir uyarıcı gerekiyor.

Yine de eğer böyle bir uyarıcının mali değeri 12 milyar dolar ise, ya yöneticiler hesap bilmiyor; Ya IMF reddeder diye endişe ediyor veya zaten işte Mısır ekonomisinin eriştiği düzey bu kadar, kutru bu kadar. Unutmayalım Yunanistan’ı tekrar rayına oturtmak için 60 Milyar Euro gerekiyor. Portekiz için telaffuz edilen rakam ise 80 Milyar Euro. Bunların ne kadarını IMF verecek belli değil. Ama bunların görüşüleceği toplantıya katılmaktan son anda, yüz kızartıcı bir itham ile kurtulan Dominique Strauss Kan, Mısır’dan 12-13 Milyar Dolar’ı esirger miydi bilinmez ama herhalde yeni başkanı veya başkan yardımcısı ile IMF esirgememeli. Bence IMF bir de “cömert ile nekesin harcı birdir“ sözünü öğrenerek hareket etmeli ve kesenin ağzın Mısır için de açmalı. Mısır’dan imkân kıskanmak iyi olmayacaktır.

“Mübarek“ bir Yardım

Bugün uluslararası haberler, Hüsnü Mübarek’in ülkesinden özür dileyeceği ve mal varlığını Mısır’a bağışlayacağını açıklıyor. Mübarek “Varlığım, Mısır Varlığına Armağan Olsun“ demiş olabilir. Eh 3-5 milyar dolar da buradan gelse fena olmaz. Bu hüsn-ü mübareki yerine getirirse, Mısır halkı, Mübarek’i veya oğlunu yenideni kabul edip bağrına basar mı bilemem. Ama Mısır’ın önümüzdeki aylarda, mali imkân yanı sıra basiretli yöneticilere ihtiyacı olacağı da yadsınamayacak bir gerçek. Bir tek maliye bakanı Samir Radvan’ın** çabaları ile yürüyemez işler.


* Mastaba adı verile bu evler, Ölü ve yaşayanlar şehri (The city of the Dead and Alive)denilen yerlerde, çölün hemen kıyısında bulunuyor.

** Hüsnü Mübarek tarafından atanmış olan Radvan, kıdemli bir iktisatçıdır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.