Güvenilen Amerikan Dağlarına Kar Yağıyor

Yorum

Amerikanın Orta Doğu’da fazla caydırıcılığı kalmadı. Bunun ilk işareti Libya’da verildi. Başlangıçta operasyona katılan Amerika, giderek kendisini geri çekti ve misyonu NATO’ya, NATO’nun Avrupalı üyelerine devretti. Son defa Doha( Katar ) da yapılan geniş katılımlı Libya toplantısında filhakika Amerikanın yeniden oyuna avdet etmesi üzerinde duruldu ise de, bunda pek başarılı olunamadı....

Amerikanın Orta Doğu’da fazla caydırıcılığı kalmadı. Bunun ilk işareti Libya’da verildi. Başlangıçta operasyona katılan Amerika, giderek kendisini geri çekti ve misyonu NATO’ya, NATO’nun Avrupalı üyelerine devretti. Son defa Doha( Katar ) da yapılan geniş katılımlı Libya toplantısında filhakika Amerikanın yeniden oyuna avdet etmesi üzerinde duruldu ise de, bunda pek başarılı olunamadı. Amerikaya göre, müttefikler ve bölgesel güçler, sorunları öncelikle kendileri çözmemliler, Amerikanın müdahil olması, ancak bu ülkenin ali çıkarlarının tehlikeye girmesi halinde düşünülebilir. Bu yeni stratejiye şimdilerde siyasi jargonda ( careful neglect ) adı verilmektedir.

Aslında Libya’da karşımıza çıkan Amerikan bu yeni kimliği, birden oluşmadı; biliyoruz ki, şimdiki Başkan OBAMA’nın Amerikası, önceki Başkan BUSH’un Amerikası artık değil. 2003 de Başkan Bush ile Irak’ı sebepsiz yere işgal eden Amerika, bugün Başkan Obama ile, bu ülkeden nasıl ayrılabileceğinin hesaplarını yapmakla meşgul. Şöyle ki;

- Irak’ın, İran’ın süregelen baskı ve nüfuz çabalarını engelleyecek halde olmamasına,

- İçeride Hükumetin paramparça halde ( fragmented ) ve henüz ikmal edilmemiş bulunmasına,

- Silahlı kuvvetlerin ve Hükumet güçlerinin ülkeyi gerçek anlamda savunacak imkan ve kabiliyete sahip olmamasına,

- Sözde özerk Kürt bölgesi yönetiminin, ortadaki boşluktan yararlanarak, giderek, sınırları aşmak suretiyle, kendi başına hareketi yeğlemiş olmasına ve

- Komşu Suriye’de, neredeyse hergün yüzlerce ölümle sonuçlanan ciddi siyasi istikrarsızlığa rağmen, Amerika son defa Irak Hükumetine yaptığı bir duyuru ile, 31 Aralık 2011 tarihine kadar kuvvetlerinin Irak’ta kalıp kalmaması hususunda kararını tezelden bildirmesini istemiş bulunuyor. Yani Amerika, bizatihi kendisinin amil olduğu, Irak’taki koşullar ne olursa olsun, ülkeyi terketmek istiyor. Artık ötedenberi üzerinde işlenen ve birçok ülkeye gözdağı verilen, bölgedeki İran faktörünün de Amerikayı fazla düşündürmediği anlaşılıyor.

Netekim ayni Amerika, Bahreyn’deki son şii ayaklanmasını askeri işgal gücüyle bastıran Suudi Arabistan’a, istendiği ve beklendiği halde, bu yolda pek yardımcı olmamıştır. İranın, Bahreyni işgale karşı gösterdiği sert tepkiyi, Amerika adeta görmezden gelmiştir. Ayrıca, şimdilerde ilave iç kaygılarla yüklü Suudi Arabistanın, Güneyindeki Yemeni de disipline etme gayretlerine karşı Amerika aşikar bigane kalmıştır.

Amerika böylece, bölgesel müttefiklerini yarı yolda bırakmanın muhtemel sonuçlariyle de pek ilgilenmiyor. Ancak Irak olsun, Suudi Arabistan olsun, bu ülkelerdeki yönetimlerin ‘ realist ‘ olduklarını biliyoruz. Yani, çaresiz kalındığında, mevcut ve rahat düzeni tehlikeye atmak yerine, pekala İran ile de kapalı veya açık bir uzlaşı içine bu ülkeler girebilirler.

Görülüyor ki, Amerikayı bölgede tek düşündüren müttefik, İsrail kalıyor. Netekim İsrail’in uzun vadeli güvenlik çıkarları açısından Amerika, örneğin Suriye meselesinde hala ihtiyatla hareketi korumaya çalışıyor. Amerikaya göre, Başkan Beşar ESAD’dan sonraki bir Suriyenin İsraile karşı tutumu çok daha farklı olabilir. Halbuki ESAD iktidarda kaldığı sürece, Suriyenin İsraille barış antlaşması yapması, zannedildiği gibi, çok uzak bir ihtimal değildir. Esad bu nedenle şimdilik korunmalıdır.

Amerikan dağlarına(!) güvenenlere selam olsun! Ne yazık ki, oralara da kar yağıyor. (asula@ttmail.com)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2567 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 1000
Avrupa 13 616
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1326 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 276
Orta Doğu 18 584
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1940 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1940

Son Eklenenler