Romantik Diş Politika

Yorum

Edebiyatta olsun, güzel sanatların diğer alanlarında olsun, romantizm tercih edilen en kolay çığırdır. Burada gerçeklerin katılıklariyle başetmek yerine, hayallerin süslediği vagonlarda bulutların üstünde seyredilir, yeryüzü ve insanları inceden inceye seçmeye gerek yok, hepsi pembe bir tablonun figürleridir....

Edebiyatta olsun, güzel sanatların diğer alanlarında olsun, romantizm tercih edilen en kolay çığırdır. Burada gerçeklerin katılıklariyle başetmek yerine, hayallerin süslediği vagonlarda bulutların üstünde seyredilir, yeryüzü ve insanları inceden inceye seçmeye gerek yok, hepsi pembe bir tablonun figürleridir.

Dış politika bu derece bir rahatlığı kaldırır mı ?, tartışılır. Bununla beraber, şayet elinize oynamanız için bir oyuncak verilmişse, bundan istediğinizi yapar, etrafa yerine göre, değişik şekiller sergileyebilirsiniz. Seyredenler sizi önceleri alkışlarlar, siz de hakikaten ne kadar maharetli olduğunuza kanaat getirirsiniz. Ancak her serüvenin bir sonu vardır; bu son genellikle kaya misali gerçeklerin bir gün karşımıza dikilmesi şeklinde tecelli eder. Bu engeli aşayım derken uyanırız, ne rüya kalır, ne bulut, ne de hayallerimiz.

Elimizdeki Gazze, Irak, İran, Lübnan, Tunus ve Mısır dosyalarını şimdilik rafın bir köşesine yerleştirelim ve günümüzün olayı Libya’ya dönelim.

Bingazi ve yöresinde başlayan ayaklanma hareketlerinin, yer yer yağmalama ve kundaklama şeklinde, bir kısım şantiyelerimize sirayeti üzerine, eldeki olanakları seferber ederek, ülkede çalışan 25 bin kadar çalışanımızı çok kısa sayılacak bir süre içinde tahliye ile, Libya’yı adeta boşalttık, artık orada yokuz. Gelişmeler yoğunlaştıkça, bu defa telaşımız arttı ve hiç bir faydası olmadığı halde, işe neresinden taraf olabileceğimizi düşünmeye başladık. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bilinen kararı ortaya çıktı; Libya’ya silah ambargosu ile birlikte, uçuşa yasak bölge düzenlemesi öngörüldü. TBMM’den yetki almak suretiyle, bölgeye, ambargoyu kontrol amaçlı savaş gemileri gönderdik. Önceleri gönüllü bazda teşekkül etmiş olan koalisyon güçlerinin, ambargoyu kontrolün ötesinde, Libyanın savunma alt yapısını tahribe yönelmeleri ve dolaylı olarak isyancılara arka çıkmaları karşısında, bu defa sorunun, üyesi olduğumuz NATO bünyesi içine çekilmesini sağlamaya çalıştık. Maksadımız, hiç olmazsa bahse konu örgüt içinde Libyayı hem toprak ve hemde halk olarak bir bütün halinde tutabilmekti. Ancak beklenen sağlanamdı ve müttefiklerin havadan ve denizden saldırıları bugüne kadar hız kesmedi. Bütün bunlara karşın, Libya yönetiminin silahlı başkaldıryı giderek önleyebilme kabiliyetinde önemli bir azalma olmadığı da ortaya çıkınca, bu defa ayni müttefiklerin isyancılara doğrudan silah yardımı yapabilecekleri haberleri etrafta dolaşmaya başladı. Bizim açımızdan bardağı taşıracak son damla olacak böylesi bir olumsuzluğu, üyesi olduğumuz Teşkilat içinde önleyemeyeceksek, Libya’da yakın sürede amansız bir iç harbe maalesef tanıklık edeceğiz demektir.

Libya adı verilen egemen bir ülkenin içişlerine müdahele edip, yönetimin isyancılara teslimini öngören, Batının ördüğü çemberin dışında kalmayayım derken, günümüzde hiç bir şekilde kabul edilemeyecek ve keza hiç bir ülkenin yararına olmayacak kötü bir emsalin silah zoruyla yer etmesi karşısında adeta naçar kaldık. Halbuki bilinen ve olur olmaz sebeplerle asla değiştirilmeyen ilkelerimize başından itibaren sıkı sıkıya bağlı kalsaydık, bugünkü gibi kendimizi yolun sonunda bulmazdık.(asula@ttmail.com)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2633 ) Etkinlik ( 211 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

Son günlerde Türk Dış Politikasının en sıcak konularından birisi Amerikan ve NATO güçlerinin ayrılmasından sonra Kabil Havaalanının güvenliği konusunda ortaya konulan tekliftir. ;

Afganistan Kralı Amanullah Han, 1892 yılında Paghman’da Habibullah Han’ın üçüncü oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1913 yılında 21 yaşında iken Mahmut Beğ Tarzi’nin Osmanlı’nın Suriye Vilayeti’nde ikamet eden (Şamlı) eşi Esma Rasmiye Hanım’dan olan kızı Süreyya Hanım ile evlenmiştir. ;

3. Türkiye - ABD Forumu

Türkiye - ABD Forumu bu amaçla oluşturulmuştur. Karşılıklı gerçekleştirilecek Forum’un; aktif ve proaktif müzakerelerle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı yapması, ikili ve çok taraflı menfaatleri karşılıklı yükseltecek fırsatlar ve fikirleri ortaya koyan bir platform olarak hizmet sunması hedeflenmiştir.

  • 14 Ağu 2017 - 17 Ağu 2017
  • Washington - ABD

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.

Yemen, Coğrafi konumu itibarıyla kızıl denizin Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde denizler üzerinde seyreden malların p gibi büyük bir oranı Süveyş kanalı, Kızıl Deniz ve Aden körfezinden geçtiği düşünülürs...

Uzun yıllar boyunca Liberya meselesi, dünya gündemini meşgul eden bir konu olmuştur. Yaşanan İç Savaş boyunca sıklıkla çatışmalar ve ölümlerle anılan ülkenin günümüzde yeniden dirilme mücadelesi vermesi, diğer aktörler tarafından dikkatle izlenmektedir.