Romantik Diş Politika

Yorum

Edebiyatta olsun, güzel sanatların diğer alanlarında olsun, romantizm tercih edilen en kolay çığırdır. Burada gerçeklerin katılıklariyle başetmek yerine, hayallerin süslediği vagonlarda bulutların üstünde seyredilir, yeryüzü ve insanları inceden inceye seçmeye gerek yok, hepsi pembe bir tablonun figürleridir....

Edebiyatta olsun, güzel sanatların diğer alanlarında olsun, romantizm tercih edilen en kolay çığırdır. Burada gerçeklerin katılıklariyle başetmek yerine, hayallerin süslediği vagonlarda bulutların üstünde seyredilir, yeryüzü ve insanları inceden inceye seçmeye gerek yok, hepsi pembe bir tablonun figürleridir.

Dış politika bu derece bir rahatlığı kaldırır mı ?, tartışılır. Bununla beraber, şayet elinize oynamanız için bir oyuncak verilmişse, bundan istediğinizi yapar, etrafa yerine göre, değişik şekiller sergileyebilirsiniz. Seyredenler sizi önceleri alkışlarlar, siz de hakikaten ne kadar maharetli olduğunuza kanaat getirirsiniz. Ancak her serüvenin bir sonu vardır; bu son genellikle kaya misali gerçeklerin bir gün karşımıza dikilmesi şeklinde tecelli eder. Bu engeli aşayım derken uyanırız, ne rüya kalır, ne bulut, ne de hayallerimiz.

Elimizdeki Gazze, Irak, İran, Lübnan, Tunus ve Mısır dosyalarını şimdilik rafın bir köşesine yerleştirelim ve günümüzün olayı Libya’ya dönelim.

Bingazi ve yöresinde başlayan ayaklanma hareketlerinin, yer yer yağmalama ve kundaklama şeklinde, bir kısım şantiyelerimize sirayeti üzerine, eldeki olanakları seferber ederek, ülkede çalışan 25 bin kadar çalışanımızı çok kısa sayılacak bir süre içinde tahliye ile, Libya’yı adeta boşalttık, artık orada yokuz. Gelişmeler yoğunlaştıkça, bu defa telaşımız arttı ve hiç bir faydası olmadığı halde, işe neresinden taraf olabileceğimizi düşünmeye başladık. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bilinen kararı ortaya çıktı; Libya’ya silah ambargosu ile birlikte, uçuşa yasak bölge düzenlemesi öngörüldü. TBMM’den yetki almak suretiyle, bölgeye, ambargoyu kontrol amaçlı savaş gemileri gönderdik. Önceleri gönüllü bazda teşekkül etmiş olan koalisyon güçlerinin, ambargoyu kontrolün ötesinde, Libyanın savunma alt yapısını tahribe yönelmeleri ve dolaylı olarak isyancılara arka çıkmaları karşısında, bu defa sorunun, üyesi olduğumuz NATO bünyesi içine çekilmesini sağlamaya çalıştık. Maksadımız, hiç olmazsa bahse konu örgüt içinde Libyayı hem toprak ve hemde halk olarak bir bütün halinde tutabilmekti. Ancak beklenen sağlanamdı ve müttefiklerin havadan ve denizden saldırıları bugüne kadar hız kesmedi. Bütün bunlara karşın, Libya yönetiminin silahlı başkaldıryı giderek önleyebilme kabiliyetinde önemli bir azalma olmadığı da ortaya çıkınca, bu defa ayni müttefiklerin isyancılara doğrudan silah yardımı yapabilecekleri haberleri etrafta dolaşmaya başladı. Bizim açımızdan bardağı taşıracak son damla olacak böylesi bir olumsuzluğu, üyesi olduğumuz Teşkilat içinde önleyemeyeceksek, Libya’da yakın sürede amansız bir iç harbe maalesef tanıklık edeceğiz demektir.

Libya adı verilen egemen bir ülkenin içişlerine müdahele edip, yönetimin isyancılara teslimini öngören, Batının ördüğü çemberin dışında kalmayayım derken, günümüzde hiç bir şekilde kabul edilemeyecek ve keza hiç bir ülkenin yararına olmayacak kötü bir emsalin silah zoruyla yer etmesi karşısında adeta naçar kaldık. Halbuki bilinen ve olur olmaz sebeplerle asla değiştirilmeyen ilkelerimize başından itibaren sıkı sıkıya bağlı kalsaydık, bugünkü gibi kendimizi yolun sonunda bulmazdık.(asula@ttmail.com)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2647 ) Etkinlik ( 218 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 98 1038
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2000 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2000

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ise, Güney Asya'nın güneyinde Hint Okyanusu'nda bulunan (1972 öncesi Seylan olarak bilinen) bir ada ülkesi olarak 65.610 km2 yüzölçümüne, 22 milyonu aşan nüfusa, 88,9 milyar dolar (2018) GSYİH değerine ve ASEAN, CICA, SAARC, WTO vb. uluslararası kuruluşlard...;

Gerçekleşen her göç hareketi nedenleri ve sonuçlarıyla sadece göç eden toplumu değil, göç edilen toplumu da etkilemektedir. Suriye İç Savaşı sonucunda Türkiye’ye sığınan ve “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilerin sayısı resmi rakamlara göre bugün 3,5 milyondur. ;

ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

16. asrın ortalarında doğu istikametinde genişleyerek kadim Türk coğrafyasını işgal etmeye başlayan Rus Çarlığı 17. asırda Kuzey ve Doğu Asya’da yayılmaya devam etmiştir. ;

Küreselleşmenin ve gelişmiş iletişim teknolojilerinin dünyanın çehresini değiştirmesiyle uluslararası ilişkilerin devletlerarası ilişkiler ile tanımlı olduğu dönem sona ermiştir. ;

Askeri teknolojiye ağırlık veren Rusya, derin uzay aktiviteleri tam gaz devam ederken Amerika ve Çin’in gerisinde kaldı. Eski uzay gücü Sovyetler Birliği’nin mirasına Rusya sahip çıkamadı. ;

Savunma ve güvenlik alanında değişen parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi için ilgili çalışmaların muasır ve üstü boyutlara taşınmasına, kamu bilinci oluşturulmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında güvenlik temalı ağlar kurulmasına stratejik katkı sunan Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü int...;

“Değişen devlet doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarını her yıl ayrı bir gündemle tartışmak üzere İstanbul merkezli oluşturulan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın resmî internet sitesi ve adresi yenilendi.;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.

Yemen, Coğrafi konumu itibarıyla kızıl denizin Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde denizler üzerinde seyreden malların p gibi büyük bir oranı Süveyş kanalı, Kızıl Deniz ve Aden körfezinden geçtiği düşünülürs...

Uzun yıllar boyunca Liberya meselesi, dünya gündemini meşgul eden bir konu olmuştur. Yaşanan İç Savaş boyunca sıklıkla çatışmalar ve ölümlerle anılan ülkenin günümüzde yeniden dirilme mücadelesi vermesi, diğer aktörler tarafından dikkatle izlenmektedir.