“TÜRKİYE’NİN STRATEJİK VİZYONU 2023” Projesi V. Ve VI Hazırlık Çalıştayları Yapıldı

TASAM Kurumsal

2023 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak, “Uluslararası İlişkiler”, “Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, “Ekonomik Hedefler”, “Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları” ve “Sosyo-Kültürel Politikalar” alanlarında Türkiye’nin nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek, bu vizyona ulaşmak için belirlenecek......

2023 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak, “Uluslararası İlişkiler“, “Uluslararası Güvenlik“, “İç Siyaset“, “Ekonomik Hedefler“, “Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları“ ve “Sosyo-Kültürel Politikalar“ alanlarında Türkiye’nin nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek, bu vizyona ulaşmak için belirlenecek hedefler ve uygulanacak politikalar hakkında geniş kapsamlı bir tartışma ortamı yaratmak ve Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Türkiye’nin güçlü ve saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasına katkıda bulunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ün himayelerinde sürdürülen “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi“ Çalıştayları yapılıyor.

V. Hazırlık Çalıştayı “2023’te Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları“ 19 Eylül 2008 tarihinde TASAM Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Adı geçen Proje kapsamında 15-17 Ekim 2008 tarihinde “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Kongresi“ düzenlenecektir. Bu Kongre öncesinde düzenlenmekte olan “Hazırlık Çalıştayları“nın beşincisinde “2023’te Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları“ konusu ele alındı ve tartışıldı.

Soldan sağa Dr. Ulvi ADALIOĞLU, M. Ünal AZAKLIOĞULLARI, TASAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vural ALTIN, TASAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Necmi DAYDAY ve Dr. Reşat UZMEN.V. Çalıştaya TASAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vural ALTIN, TASAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Necmi DAYDAY, Dr. Reşat UZMEN, Dr. Ulvi ADALIOĞLU, M. Ünal AZAKLIOĞULLARI ve TASAM Direktörü Dr. Engin SELÇUK katıldı. Çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. Vural ALTIN ve Dr. Nemci DAYDAY üstlendi.

Çalıştayda, “2023’te Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları“ konusuna ilişkin çalışmaların aşağıdaki ana temalar ekseninde sürdürülmesine karar verildi. Ayrıca aynı konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde daha geniş katılımlı ikinci bir çalıştayın yapılması kararlaştırıldı.“Moderatörler“
Prof. Dr. Vural ALTIN
Dr. Nemci DAYDAY

“Bilimsel ve Teknolojik Gelişimde Nükleer Teknolojinin Yeri ve Önemi“
Dr. Ulvi ADALIOĞLU

“Bilim - Teknoloji Gelişme Hedefleri İçin Üniversite - Sanayi İşbirliğinde Nasıl Bir Yapılanma?“
M. Ünal AZAKLIOĞULLARI

“2023’te Bilim ve Teknolojinin Yükselen Etkenleri“
Dr. Reşat UZMEN
VI. Hazırlık Çalıştayı “‘‘2023’te Kültür Politikaları’’“ 19 Eylül 2008 tarihinde yapıldı

Proje kapsamında 15-17 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenecek olan “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Kongresi“ öncesinde düzenlenmekte olan “Hazırlık Çalıştayları“nın altıncısı olan “2023’te Kültür Politikaları“ konusu ‘‘Türkiye’yi çağın ötesine taşıyacak değerler’’ ana teması çerçevesinde işlendi.

Soldan sağa Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ, TASAM Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Murat BİLHAN, TASAM Direktörü Dr. Engin SELÇUK ve Büyükelçi Pulat TACAR.Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ, Büyükelçi Pulat TACAR, TASAM Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Murat BİLHAN ve TASAM Direktörü Dr. Engin SELÇUK’un katılımlarıyla gerçekleşen altıncı çalıştay toplantısında 2023 yılına ilişkin bir perspektifle aşağıdaki ana temalar ekseninde çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı:


‘‘Moderatör’’
TASAM Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Murat BİLHAN

‘‘Bütün İnsanlık İçin Evrensel Bir Değerler Projemiz Olabilir mi?’’
Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

‘‘Türk Kültürünün Kurucu Öğeleri’’
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ

‘‘Kültür Politikalarının ‘Yönetim’ine İlişkin Öneriler’’
Büyükelçi Pulat TACAR
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2650 ) Etkinlik ( 218 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 98 1041
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1349 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 284
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2004 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2004

Dünyanın en uzun (ülke çapında yaygın olmayan) iç savaşına sahne olan kapalı kutu Myanmar dünyada olduğu gibi ülkemizde de genellikle pek fazla bilinmeyen bir ülke. ;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı, “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 04-05 Kasım 2021 tarihinde DoubleTree by Hilton İstanb...;

İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki, yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarında bir değişiklik yok. 1967’den beri devam eden bu durum, hiç kuşkusuz sistematik bir devlet politikası ve bu politikaları uygularken kendi hukuk sistemini de sonuna kadar kullanm...;

20. yüzyılın en karmaşık ve spekülasyona açık ilişkilerinden birisi de Çin-Rusya ilişkileridir. Geçmişte birçok defa sorun yaşayan iki ülke günümüzde “eşi benzeri görülmemiş” bir ortaklığı inşa etmeye çalışmakta.;

“Doğadan öğrenme ve tatbik etme” olarak tanımlanan Biyomimikri olgusunun inovasyondan dönüşüme, verimlilikten sürdürülebilirliğe, tasarımdan sanata, araştırmadan geliştirmeye, üretimden pazarlamaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunmaya ve yönetimden stratejiye yaşamın her alanına dair yüksek nitel...;

İstanbul Güvenlik Konferansı yedinci yılında “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” teması altında TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.;

Sayın Bakanlar, Sayın Genelkurmay Başkanı, sayın bürokratlar, sayın misafirlerimiz, hepiniz TASAM tarafından düzenlenen 7. İstanbul Güvenlik Konferansı’na hoş geldiniz. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından 2006 yılından beri her yıl düzenli olarak verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nin on üçüncü yıl ödülleri (2021) 04 Kasım 2021 Perşembe akşamı DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezi’nde saat 19.30’daki gala yemeğinin a...;

DTF Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

DTF Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

  • 25 May 2022 - 25 May 2022
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.