Terörizm ve Mülteci Sorunu

Haber

Bu yıl 19.’sunu geride bıraktığımız Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ele alınan konulardan biri de terörizm ve göç olgusu oldu. Dünya genelinde siyasetçi, akademisyen, din adamı ve uzmanlardan...

Bu yıl 19.’sunu geride bıraktığımız Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ele alınan konulardan biri de terörizm ve göç olgusu oldu. Dünya genelinde siyasetçi, akademisyen, din adamı ve uzmanlardan oluşan 25 konuşmacı, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde dünyada meydana gelen değişimler ve dönüşümler ışığında; Terörizm ve göçü değerlendirdi. “Raportör” olarak görev aldığım bu oturumda ele alınan konuları değerlendirmek istiyorum.
 
Ortak değer şüphesiz ki tüm semavi dinlerin, barış, kardeşlik ve hoşgörü kaynaklı olduğu ve dinle terörizmin bir alakası olmağı gerçeğiydi. Toplantıda bahsi geçen bir başka önemli konu ise terörizm ve göçün, şuanda dünyanın en önemli sorunu haline gelmiş olmasıydı.
 
Konuşmacıların terör ve terörizmle alakalı genel yaklaşımları şu şekildeydi: Terör maalesef insanı bölen ve ayrıştıran en önemli unsurdur. Din terörün kullandığı en büyük argümandır. Din adına yapılan her suç, dine yapılan haksızlıktır.
 
Terörün en büyük amacı toplumda korku salmaktır. Algı yönetiminin ayrıştırdığı insan, maddi çıkarlar uğruna dünyayı kaosa sürüklemektedir. Bu noktada manevi değerlerin yeniden inşası gündeme acilen alınmalıdır. İnsanların bencilliği ile mücadele etmek gerekir. Gelecek için özgürlük şarttır ve dayanışma olmadan özgürlük olmaz. Dayanışma, kardeşlik anıdır.
 
Terör özgürlük ve demokrasimizi tehdit etmektedir. Bununla mücadele etmek ve uluslararası işbirliğini sıkı bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Terörün bir başka yanı da çözümün sadece askeri veya kolluk kuvvetleriyle olmayacağıdır. Zira ne kadar önlem alırsanız alın, terör bir şekilde dehşet verici yüzünü sivil halk üzerinde etkin bir şekilde göstermekte ve masum insanlar terör kurbanı olmaktadır. Terörün çözümü devletlerin tam ve eksiksiz işbirliği ile mümkündür. Terörün para kaynakları mutlaka kurutulmalıdır. Ayrıca terörü destekleyen devletlere yaptırım uygulanmalı ve illegal silah satışları kontrol altına alınmalıdır.
 
Benim terörüm, senin terörün diye bir şey olmamalıdır. Paris’te, Brüksel’deki terör neyse, Ankara, İstanbul ve Lahor’daki terör de odur.
 
Konuşmacılar göç konusuna da değindiler. Yoksulluğun ve savaşın yanında günümüzde terörizm göçe neden olan en büyük etmenler arasında gösterildi. İnsanlar daha iyi bir gelecek için ülkelerinden kaçarken, şimdilerde kaos ortamında yeşeren terörün, etnik ve mezhepsel ayrışma bağlamında büyük yıkımlara yol açtığı dile getirildi.
 
Savaşın ve terörün neden olduğu göç, bugün insanlığın en büyük utancıdır. Şimdi insanlık ailesinin birlik ve beraberlik içinde olması ve dünya barışının yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Afganistan, Irak ve Suriye’den kaçan ve mülteci konumuna düşen insan sayısı 7 milyonu aştı. Evet hepimiz farklı olsak da bu farklılıklar bizim utancımız değil, zenginliğimiz olmalıdır.
 
Göç artarak devam edecektir. Zira önümüzdeki yıllarda İklim değişikliğinin yol açacağı felaketler, ardından oluşacak yeni sosyal farklılıklar göçü daha da hızlandıracaktır. Dünya elde ettiği geliri paylaşmak zorundadır.
 
Dünyadaki servetin % 85’i dünya nüfusunun % 15 ine gidiyor. Dünyada, 1 yılda 1 trilyon 700 milyar dolar sırf silahlanmaya harcanıyor. 450 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. İşte yoksulluk, adaletsiz paylaşım hem göçü hem de terörü tetikliyor. Önümüzdeki 35 yıl içinde dünyadaki su kaynaklarının % 30 u kuruyacaktır. Nüfus artışı da kuraklık ve çölleşmeyi artıracaktır.
 
Tüm bu olgular, gelecekte yaşadığımız dünyayı daha büyük ve derin sorunlar yumağı haline getirecektir. Uluslararası toplumun ivedilikle çözüm üretmesi zaruridir.
 
Musa KARADEMİR
Avrupa Birliği Uzmanı
DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği AB Danışmanı
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2553 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 991
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1907 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1907

Son Eklenenler