Sivil Global Programı ve 2016 Zirvesi

Haber

Sivil Global Programı ve 2016 Zirvesi...

TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Sivil Global 2016 Zirvesi’nde Türkiye’den ve Dünya’dan resmî, sivil, özel her düzeyde katılımcıların yer alacağı seçkin ve öncü bir topluluğu bir araya getiriyor. 20 - 22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Zirve’nin ana teması “Potansiyelin Keşfi“ olacak.

Kamu, STK, özel sektör ve medya temsilcileri ile araştırmacı, uzman ve akademisyenlerin katılımıyla Pullman İstanbul Otel’de düzenlenecek Sivil Global 2016 Zirvesi kapsamında, TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri Takdim Töreni, 4 Kıtasal Etkinlik, 6 Bölgesel Etkinlik, 19 Sektörel Diploması Çalıştayı ve 3 Tematik Toplantı yer alacak.

TASAM’ın düzenlediği “Potansiyelin Keşfi“ ana temalı Zirve’de Türkiye’nin yeni ülke konsepti olan “Potansiyeli Keşfet“ temasından hareket ediliyor. Bu çerçevede sivil kapasitenin tüm kanalları ile global ölçekte seferber edilebilmesi, 19 sektörel başlıkta yeni diplomasi kanalı ve ağlar oluşturulması hedefleniyor.

Sivil Global Programı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Sivil Global Zirvesi 2016 | Vizyon Belgesi için Tıklayınız

9. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri Takdim Töreni

2. Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
7. Uluslararası Türk - Asya Kongresi | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
5. Türkiye - Avrupa Forumu | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
3. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi | Vizyon Belgesi için Tıklayınız

4. Uluslararası Orta Doğu Kongresi | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
8. Uluslararası Balkan Forumu | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
9. Balkan İletişim Ağı Konferansı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Uluslararası Akdeniz Kongresi | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Türkiye'de Göç Konferansı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız

İnsani Diplomasi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Savunma Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Sağlık Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
İnanç Diplomasi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Kültür ve Sanat Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Eğitim Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Bilim Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
İş Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Düşünce Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Gıda Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Şehir Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Medya ve Enformasyon Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Altyapı Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Su Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Turizm Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Enerji Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Güvenlik Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Finans Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Hizmet Diplomasisi Çalıştayı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız

Diplomaside İnovasyon Toplantısı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası Toplantısı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı | Vizyon Belgesi için Tıklayınız
Zirve resmî internet sitesi: www.sivilglobal.org | TASAM portalı: www.tasam.org
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2621 ) Etkinlik ( 205 )
Alanlar
Afrika 72 620
Asya 92 1020
Avrupa 20 631
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1344 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1991 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1991

Bu çalışma temel iki önerme üzerine kurulmuştur. Bunlardan birincisi, Aleviliğin bir değişim sürecinde olduğu; diğer ise, bu değişme sürecinde sembol şahsiyetlerin değişimin yönünü etkileyebilecek bir konumlarıdır. Aleviliğin kendisini refere ettiği sembol değer ve şahsiyetlerin öne çıkan yönleri bu...;

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yeniden yükselen aktivitesi, Bağlantısızlar Hareketi, Arap Birliği, İİT ve OPEC gibi örgütlerin üyelerinden olması ve son dönemde Türkiye ile geliştirdiği işbirlikleri ile küresel platformda ve bilhassa Akdeniz’de önemi gittikçe artan bir akt...;

Doğu toplumlarının etnik aidiyetleri ve bu aidiyetlerin dışlama, önyargı ve çatışma üzerindeki etkisi konusunda Batılı antropologlar tarafından birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda bölgede etnik aidiyetlerin ötekileştirmeye, önyargıya ve çatışmaya dönüşmediğine dair birçok bulgu ortaya çı...;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

Yüzyılımızın neredeyse sonuna gelmişken, çevre -şimdiye dek ihmal edilen ortağımız- hakkını savunmak için sesini yükseltmektedir. Ne şimdi ne de gelecekte, insanoğlu ve çevresi arasındaki ilişki artık göz ardı edilemeyecektir. ;

Malezya ise Güney Asya’daki stratejik konumu, 33 milyona yakın nüfusu, dinamik ve eğitimli insan kaynağı, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, BM, İİT, ASEAN, Bağlantısızlar Hareketi, APEC, D8 gibi uluslararası örgütler içerisindeki saygın konumu ile tüm dün...;

Kafkasya Türkiye Rusya, Türkiye İran ilişkilerinin en önemli kesişme / buluşma noktasıdır. Türkiye’nin doğuya, Türkistan coğrafyasına açılan kapıdır. Kafkasya üzerinde zaman zaman oluşan İran-Rusya ittifakı çoğu zaman Türk ve Türk dünyası için iyi sonuçlar vermemiştir. ;

Türkiye - Kazakistan ikili ticaretinde, 2019 yılında ticaret hacmi 3,994 milyar dolar, ticaret açığı ise Kazakistan lehine 2,104 milyar dolar civarı olmuştur. Türkiye’nin Kazakistan’a ihraç ettiği başlıca ürünler; prefabrik yapılar, mücevherci eşyası ve aksamı, tohum, hububat ve kurubaklagildir. Kaz...;

3. Türkiye - ABD Forumu

Türkiye - ABD Forumu bu amaçla oluşturulmuştur. Karşılıklı gerçekleştirilecek Forum’un; aktif ve proaktif müzakerelerle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı yapması, ikili ve çok taraflı menfaatleri karşılıklı yükseltecek fırsatlar ve fikirleri ortaya koyan bir platform olarak hizmet sunması hedeflenmiştir.

  • 14 Ağu 2017 - 17 Ağu 2017
  • Washington - ABD

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...