Mezhepler Etnisite ve Çatışma Çözümü

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM 3. Orta Doğu Kongresi’nin bildirilerini “Mezhepler Etnisite Ve Çatışma Çözümü” adıyla kitaplaştırdı....

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM 3. Orta Doğu Kongresi’nin bildirilerini “Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü“ adıyla kitaplaştırdı.

TASAM Yayınları tarafından yayınlanan ve İngilizce - Türkçe tebliğlerin yer aldığı “Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü- Sects, Ethnicity and Conflict Resolution“ isimli kitabın editörlüğünü TASAM Uzmanı Reyyan Doğan Yaptı.

“Anahtar Konuşmaları“nı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Suudi Arabistan Krallığı’ndan Prenses Basmah Al-Saud, Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senatör Müşahid Hüseyin Said, İran’dan Dışişleri Bakanlığı IPIS Genel Direktörü Dr. Mustafa Zahrani, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Pakistan’dan Senatör Sehar Kamran ve Pakistan’daki NUST Enstitüsü’nden Dr. Seyid Ahmet Haşmet’in yaptığı 3. Orta Doğu Kongresi 07-08 Mayıs 2015 tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilmişti.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un Sunuş’uyla başlayan Kitap’ta (E.) Büyükelçi Uluç ÖZÜLKER, Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESGİN, Prof. Dr. Ertan EFEGİL, Prof. Dr. Altan ÇETİN, Doç. Dr. Bezen Balamir COŞKUN, Prof. Dr. Hacı DURAN, Dr. Seraj AHSAN, Assist. Prof. Dr. Onur OKYAR, Dr. Muhammet Emin EREN, Doç. Dr. Cemil HAKYEMEZ, Doç. Dr. Abdullah KIRAN, Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR, Yrd. Doç. Dr. Gürhan BAHADIR, Yrd. Doç. Dr. Yasin ATLIOĞLU, Doç. Dr. Halil AYDINALP, Ibrahim G. AOUDÉ, Prof. Dr. İlyas ÜZÜM, Dr. Shahid A. HASHMAT, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Murat BOZKURT, Dr. İpek MADİ, Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU, Prof. Dr. Ramazan BİÇER, Prof. Dr. Cüneyt YENİGÜN, Assoc. Prof. Dr. Bezen COŞKUN, Prof. Dr. Ertan EFEGİL, Doç. Dr. Sabahattin NAL ve Dr. Joshua W. WALKER’ın makaleleri/tebliğleri yer alıyor.

Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak alınabilir.

KİTABIN KÜNYESİ
Kitap Adı : Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü - Sects, Ethnicity and Conflict Resolution
Editör : Reyyan Doğan
Sayfa Sayısı : 488 s.
Yayınevi : TASAM Yayınları
Dizisi : Uluslararası İlişkiler Dizisi
ISBN : 978 - 605 - 4881 - 16 - 1
Yayın Tarihi : 2016 Ocak
Fiyatı : 25,00 TL (KDV Dâhil)

ARKA KAPAK YAZILARI
“Orta Doğu’nun içinde bulunduğu en önemli sorun mezhepler, etnisite ve çatışma çözümüdür. Bugün gelinen noktada yüksek nitelikli insan kaynağına sahip olmayan, uluslararası iş bölümünden nitelikli pay alamayan ülkelerin güçlü olması da entegrasyon kurması da mümkün değildir. Sadece din, dil, tarih ve coğrafyayı öne çıkararak Bölge’de sorunlar çözülememektedir. Dünyada 11 Eylül 2001 ile başlayan, çok kutuplu sistem denemesinin yönetilemez olduğu büyük ölçüde ortaya çıktı. Ve 2011’den sonra Doğu ile Batı arasında iki kutuplu esnek bir sistem oluşturma eğilimi güçlendi. Doğu ve Batı arasındaki bu rekabet üç temel parametreyle şekilleniyor. Bu parametreler bütün dünya ülkelerini ilgilendirdiği gibi, Orta Doğu bölgesini daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü bu sistem denemesinin ön cephesi ve laboratuvarı bizim bölgemiz oldu. Bu üç parametre; mikro-milliyetçilik, entegrasyon ve öngörülemezliktir…“.


“Maalesef dünya üzerinde haksızlıkların en çok yaşandığı bölge Orta Doğu'dur, bizim bölgemizdir. Orta Doğu tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Medeniyetlerin beşiğidir. Üç semavi dinin doğup bütün dünyaya yayıldığı yer burasıdır. Bu bölge tarih boyunca önemini hiç kaybetmemiştir. Özellikle son yüzyılda Bölge’de dünyanın büyük güçlerinin çıkarları doğrultusunda sürekli bir hareket, huzursuzluk ve çatışma ortamı söz konusu olmuştur. Bugün Orta Doğu, küresel güç dediğimiz büyük devletlerin, güçlerin perde arkasından birbiri ardına hamleler yaptığı bir satranç tahtasına dönmüştür.

Türkiye insanı merkeze alan politikalarıyla dünyaya örnek bir duruş sergilemektedir. Bölge ile ortak bir geçmişe sahip ülkemiz bölge halklarının acısına hiç bir zaman duyarsız kalmamış, çoğu zaman yalnız kalsa da insan odaklı politikasından taviz vermemiştir“.
Ercan TOPACA
Hatay Valisi


YAZARLAR VE MAKALELERİ
(E.) Büyükelçi Uluç ÖZÜLKER, ORTADOĞU’NUN DEĞİŞMEYEN KADERİ: ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BEDELİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESGİN, FARKLILAŞAN KÖKLERDEN BENZEŞEN ÇATIŞMALARA: İSLÂM COĞRAFYASININ MODERN ÇATIŞMA UNSURLARI

Prof. Dr. Ertan EFEGİL, EVALUATION OF THE ARAB SPRING WITHIN THE FRAMEWORK OF CONFLICT RESOLUTION APPROACH

Prof. Dr. Altan ÇETİN, ORTADOĞU’DA ÇATIŞMAYI TARİHLE DÜŞÜNMEK

Doç. Dr. Bezen Balamir COŞKUN, ORTADOĞU İÇİN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ MODELLERİ: SUFİ VE İSLAM GELENEKLERİNDE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK

Prof. Dr. Hacı DURAN, ORTADOĞU’DA SİMÜLASYONLAR, İDEOLOJİLER VE ETNİK AİDİYETLER

Dr. Seraj AHSAN, AN OVER VIEW OF ISLAMIC CONCEPT OF PEACE AND CONFLICT RESOLUTION

Assist. Prof. Dr. Onur OKYAR, THE MIDDLE EAST DETERMINISM WITHIN THE CONTEXT OF ISLAMIC SECTS: FROM APORIA TO INFORMOCRACY

Dr. Muhammet Emin EREN, MEZHEP ÇATIŞMALARININ DİNİ METİNLER ÜZERİNDEN TEMELLENDİRİLMESİ ÇABALARI ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Doç. Dr. Cemil HAKYEMEZ , MODERNLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN ŞİÎ-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Doç. Dr. Abdullah KIRAN, MEZHEBİ REKABET Mİ, MEZHEP SAVAŞLARI MI?

Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, MONOLİTİK İSLAM ALGISININ ELEŞTİRİSİ VE İSLAM DÜNYASINDA FARKLILIKLARI UZLAŞTIRAN BİR PERSPEKTİFİN GEREKLİLİĞİ

Assoc. Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, A CRITICS OF MONOLITHIC ISLAM PERCEPTION AND THE NEED FOR A PERSPECTIVE EMBRACING THE DIFFERENCES IN THE ISLAMIC WORLD

Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR, İSLAM MEZHEPLERİ BAĞLAMINDA ORTADOĞU DETERMİNİZMİ: APORİADAN ENFORMOKRASİYE

Yrd. Doç. Dr. Gürhan BAHADIR, IX. YÜZYILDA NUSAYRÎLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI

Yrd. Doç. Dr. Yasin ATLIOĞLU, LÜBNAN’DA MÜZMİN TOPLUMSAL ÇATIŞMA VE DIŞ MÜDAHALECİLİK

Assist. Prof. Dr. Yasin ATLIOĞLU, PROTRACTED SOCIAL CONFLICT AND FOREIGN INTERFERENCE IN LEBANON

Doç. Dr. Halil AYDINALP, ORTA DOĞU’DA ÇAĞDAŞ TEKFİRCİLİĞİN MAKRO SOSYOLOJİK DİNAMİKLERİ

Ibrahim G. AOUDÉ, LEBANON: MAINTAINING RELATIVE STABILITY IN A CONFESSIONAL POLITICAL SPACE

Prof. Dr. İlyas ÜZÜM, ETNİK VE MEZHEPSEL ÇATIŞMALARDA İDEOLOJİK VE TEOLOJİK ARKA PLAN ETKİSİ

Dr. Shahid A. HASHMAT, THE EXAMPLES TO MODERN CONFLİCT RESOLUTION: SUCCESSFUL EXPERIENCE, SYSTEMATICAL/STRUCTURAL PROBLEMS, OPPORTUNITIES, COOPERATION AND CONFLICT RESOLUTION

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Murat BOZKURT, ARAP BAHARI SONRASINDA KÖRFEZ ÜLKELERİ SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ DEĞİŞİM

Dr. İpek MADİ, ORTA DOĞU’DAKİ TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE GELENEKSEL İKTİSADIN İNSAN VARSAYIMININ PROBLEMATİĞİ

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU, ORTADOĞU VE İSLAM ÂLEMİNDE EKONOMİK ENTEGRASYON DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Ramazan BİÇER, TERROR WITH RELIGIOUS MOTIVE: TO WHOM SERVES?

Prof. Dr. Cüneyt YENİGÜN, REGIONAL POWER OF THE MIDDLE EAST

Assoc. Prof. Dr. Bezen COŞKUN, CONFLICT RESOLUTION MODELS FOR THE MIDDLE EAST: CONFLICT RESOLUTION IN SUFI AND ISLAMIC TRADITIONS

Prof. Dr. Ertan EFEGİL, ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ YAKLAŞIMI IŞIĞINDA ARAP BAHARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Sabahattin NAL, ORTADOĞU’DAKİ MEZHEPSEL VE ETNİK SORUNLAR AZINLIK HAKLARI YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?

Dr. Joshua W. WALKER, THE UNITED STATES AND TURKEY IN A CHANGING WORLD
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2633 ) Etkinlik ( 211 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

Son günlerde Türk Dış Politikasının en sıcak konularından birisi Amerikan ve NATO güçlerinin ayrılmasından sonra Kabil Havaalanının güvenliği konusunda ortaya konulan tekliftir. ;

Afganistan Kralı Amanullah Han, 1892 yılında Paghman’da Habibullah Han’ın üçüncü oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1913 yılında 21 yaşında iken Mahmut Beğ Tarzi’nin Osmanlı’nın Suriye Vilayeti’nde ikamet eden (Şamlı) eşi Esma Rasmiye Hanım’dan olan kızı Süreyya Hanım ile evlenmiştir. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...