Dünya Basınından Haber Başlıkları / 06.01.2008

Kategori Seçilmedi

MISIR BASININDA BUGÜN

EL AHRAM

 • ABD Başkanı George Bush, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in Darfur’da çok uluslu kuvvetlere katılmak için Mısır askerlerinin gönderilmesi yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşıladı
 • Dün Kahire’de istişare toplantısında bir araya gelen Arap Dışişleri Bakanları, Mişel Süleyman’ın hemen Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardılar. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, bakanların ayrıca Lübnan’da durumu iyileştirmek için tam bir eylem planı üzerinde anlaştıklarını açıkladı
 • Ticaret ve Sanayi Bakanı Rasheed Mohamed Rasheed, 2009 yılından itibaren sübvansiyonu kademeli olarak kaldırmak üzere sanayide kullanılan enerji fiyatlarının gerçek maliyetine kavuşturulması için tamamen serbest bırakılacağını açıkladı

  EL MASRY EL YOUM

 • Üst düzey diplomatik kaynaklar, ABD’nin, Başkan Bush’un gelecek salı günü bölgeye yapacağı gezinin başarılı olunması amacıyla İsrail’e, Mısır’a yönelik siyasi çıkışlarını durdurması için arabuluculuk değil baskı yaptığını belirtiyorlar
 • Kuş gribi hastalığının belirtileriyle hastanelere kaldırılanların sayısı artıyor. Dün de beş ilde 25 kişi bu hastalık tanısıyla hastanelerde müşahede altına alındı

  EL AKHBAR

 • Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Faisal ve Suriye Dışişleri Velid El Muallim’i dün Kahire’deki evinde buluşturabildi. Buluşmada, Mısır ve Uman Dışişleri Bakanları da hazır bulundu. Bu buluşma sayesinde Lübnan’a ilişkin eylem planı üzerinde anlaşma sağlandı
 • Merkez Saymanlık Teşkilatı Başkanı, Halk Meclisine sunduğu raporunda halen gıda endüstrisi ve ticaretinde çalışanların yalnız yüzde 9.6’sının sağlık belgesine sahip olduğunu bildirdi

  EL WAFD

 • Hükümetin Halk Meclisi önünde, İsrail’e Mısır doğalgaz ihracatını öngören resmi bir anlaşmanın bulunmadığı yolundaki iddiasını bir İsrail belgesi yalanladı. İsrail’in Kahire Büyükelçiliği tarafından, iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanmasının 30. yıldönümü münasebetiyle hazırlanan bir belgede, bir Mısır ve bir İsrail kamu teşekkülü arasında 2005 yılında, 2.5 milyar dolar tutarında ve 15 yıllığına dev bir anlaşmanın resmen imzalandığı kaydedildi
 • Oxford Business Group’un hazırladığı raporda, Mısır’da siyasi reformun aksamasının başlıca nedenlerinin Müslüman Kardeşler Cemaati ile iktidar elitinin olduğu vurgulandı

  (BYE)

 • Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

  Alanlar

  Kıtalar ( 5 Alan )
  Aksiyon
   İçerik ( 2649 ) Etkinlik ( 218 )
  Alanlar
  Afrika 73 621
  Asya 98 1040
  Avrupa 22 634
  Latin Amerika ve Karayipler 16 68
  Kuzey Amerika 9 286
  Bölgeler ( 4 Alan )
  Aksiyon
   İçerik ( 1349 ) Etkinlik ( 51 )
  Alanlar
  Balkanlar 24 284
  Orta Doğu 21 596
  Karadeniz Kafkas 3 294
  Akdeniz 3 175
  Kimlik Alanları ( 2 Alan )
  Aksiyon
   İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
  Alanlar
  İslam Dünyası 56 778
  Türk Dünyası 18 510
  Türkiye ( 1 Alan )
  Aksiyon
   İçerik ( 2003 ) Etkinlik ( 77 )
  Alanlar
  Türkiye 77 2003

  “Doğadan öğrenme ve tatbik etme” olarak tanımlanan Biyomimikri olgusunun inovasyondan dönüşüme, verimlilikten sürdürülebilirliğe, tasarımdan sanata, araştırmadan geliştirmeye, üretimden pazarlamaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunmaya ve yönetimden stratejiye yaşamın her alanına dair yüksek nitel...;

  Sayın Bakanlar, Sayın Genelkurmay Başkanı, sayın bürokratlar, sayın misafirlerimiz, hepiniz TASAM tarafından düzenlenen 7. İstanbul Güvenlik Konferansı’na hoş geldiniz. ;

  Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından 2006 yılından beri her yıl düzenli olarak verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nin on üçüncü yıl ödülleri (2021) 04 Kasım 2021 Perşembe akşamı DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezi’nde saat 19.30’daki gala yemeğinin a...;

  Normal şartlarda Balkanlar’a dair siyasi analizler, çıkarımlar, söylemler ve dahi planlar çoğu zaman dolaylamalardan beslenir ve sonunda kolayca inkâr edilir. Zira kimse kendini haksız görmez davasında. ;

  Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından 2006 yılından itibaren verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nin on üçüncü organizasyonunda ödüllendirilen isimler açıklandı. Ödüller; Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı, Siyasetçi, Bürokrat, Bilim İnsanı, Kurum, İş Adamı, Sanatçı ve Gazeteci-Y...;

  Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ise, Güney Asya'nın güneyinde Hint Okyanusu'nda bulunan (1972 öncesi Seylan olarak bilinen) bir ada ülkesi olarak 65.610 km2 yüzölçümüne, 22 milyonu aşan nüfusa, 88,9 milyar dolar (2018) GSYİH değerine ve ASEAN, CICA, SAARC, WTO vb. uluslararası kuruluşlard...;

  Gerçekleşen her göç hareketi nedenleri ve sonuçlarıyla sadece göç eden toplumu değil, göç edilen toplumu da etkilemektedir. Suriye İç Savaşı sonucunda Türkiye’ye sığınan ve “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilerin sayısı resmi rakamlara göre bugün 3,5 milyondur. ;

  ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

  İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

  Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

  Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

  Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

  Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

  Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.

  Yemen, Coğrafi konumu itibarıyla kızıl denizin Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde denizler üzerinde seyreden malların p gibi büyük bir oranı Süveyş kanalı, Kızıl Deniz ve Aden körfezinden geçtiği düşünülürs...

  Somali Cumhuriyeti; Afrika’nın doğusunda yer almakta olup Afrika Boynuzu olarak adlandırılan ve dünya gündemine açlığın, kıtlığın ve bulaşıcı hastalıkların yol açtığı felaketler nedeniyle sık sık gelen bir bölgede konumlanmış durumdadır.