Dünya Basınından Haber Başlıkları / 16.12.2007

Kategori Seçilmedi

MISIR BASININDA BUGÜN

EL AHRAM

 • Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz’e bir mesaj gönderdi. Mesajı dün Cidde’de Kral tarafından kabul edilen Devlet Bakanı Ömer Süleyman sundu
 • Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, dün Dışişleri Bakanı Ahmet Abul Gheit’ten son Moskova ziyareti ve yaptığı görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi aldı. Abul Gheit görüşmelerinde iki ülke arasında incelenmekte olan barışçı nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması üzerinde durdu. Rus tarafı, bu alanda Mısır ile işbirliğine önem verdiğini vurguladı
 • Filistin yönetimine ekonomik destek vermek için yarın Paris’te biraraya gelecek donor ülkeler toplantısında katılan Mısır heyetine Dışişleri Bakanı Abul Gheit başkanlık ediyor

  EL AHRAR

 • Merkez Saymanlık Teşkilatı Başkanı Dr. Cevdet El Malat’ın Halk Meclisi Başkanı Dr. Fethi Surur’a sunduğu raporda, sayıları 243 şirket olan kamu iktisadi teşekküllerin yıllık zararının 37 milyar ML’yı aştığı ve zor durumda olan 114 şirketin borcunun 19 milyar ML’ye ulaştığı bildirildi
 • Türkiye’de alabora olan teknenin kayıpları konusunda arama ve kurtarma çalışmalarına son verildiği haberlerinin gelmesi üzerine 30 genci kayıplara karışan Dakhaliye’ye bağlı Bısat Kerimuddin köyünün umutları tükenen aileleri yetkililerden Türkiye ve Yunanistan makamları nezdinde cesetlerin bulunması için girişimde bulunmasını istiyor

  EL WAFD

 • Afrika kıtası ülkelerinin haberleriyle ilgilenen "Tüm Afrika" internet sitesinde, Mısır’da devlet ve rejimin, hükümet ve sistem tarafından yapılan uygulamaları haklı göstermek için yüksek din adamlarının çıkardığı dini fetvaları kullandığı ve bu nedenle çeşitli çevrelerce eleştirilerek suçlandığı kaydedildi
 • Kahire Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nagwan Abdülmabut’un 150 öğrenci üzerinde yaptığı araştırmada, Mısır’da gençlerin yüzde 90’ının ülkelerinin demokratik olmadığa, yüzde 94’ünün siyasi partilere katılmak istemediğine ve yüzde 92’sinin seçimlerin dürüstçe yapılmadığına inandığı belirlendi

  ROSEL YOUSEF

 • Kafr El Dawar sanayi kentinde bir Mısır boyama (Sabbagi El Beyza) şirketinde çalışan işçilere bağlı Sendika Komitesi, Yatırım Bakanı Dr. Mahmut Muhittin, İşgücü ve Göç Bakanı Ayşe Abdelhadi ve İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Hüseyin Mucavir’e önceki gün gönderdiği notada, yüzölçümü 60 bin metrekareden fazla olan ve gerçek değeri 120 milyon ML’yı bulan şirket ait bir gayri menkulün bir Türk girişimcisine bir konfeksiyon fabrikası kurmak için metrekaresi 375 ML gibi düşük bir fiyattan satışının durdurulmasını istedi

  (BYE)

 • Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

  Alanlar

  Kıtalar ( 5 Alan )
  Aksiyon
   İçerik ( 2650 ) Etkinlik ( 218 )
  Alanlar
  Afrika 73 621
  Asya 98 1041
  Avrupa 22 634
  Latin Amerika ve Karayipler 16 68
  Kuzey Amerika 9 286
  Bölgeler ( 4 Alan )
  Aksiyon
   İçerik ( 1349 ) Etkinlik ( 51 )
  Alanlar
  Balkanlar 24 284
  Orta Doğu 21 596
  Karadeniz Kafkas 3 294
  Akdeniz 3 175
  Kimlik Alanları ( 2 Alan )
  Aksiyon
   İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 75 )
  Alanlar
  İslam Dünyası 56 779
  Türk Dünyası 19 510
  Türkiye ( 1 Alan )
  Aksiyon
   İçerik ( 2006 ) Etkinlik ( 77 )
  Alanlar
  Türkiye 77 2006

  Değişen bankacılık parametrelerini sağlıklı yönetme, finans çalışmalarının küresel gelişmelerin gerektirdiği boyutlara taşınmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında finans temalı ağların inşasına katkı sunmak üzere kurulan Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü’nün internet sitesi yenilendi.;

  İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile TASAM BGC tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlâk Kodu” ana temasıyla 09-10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek;

  Dünyanın en uzun (ülke çapında yaygın olmayan) iç savaşına sahne olan kapalı kutu Myanmar dünyada olduğu gibi ülkemizde de genellikle pek fazla bilinmeyen bir ülke. ;

  İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki, yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarında bir değişiklik yok. 1967’den beri devam eden bu durum, hiç kuşkusuz sistematik bir devlet politikası ve bu politikaları uygularken kendi hukuk sistemini de sonuna kadar kullanm...;

  20. yüzyılın en karmaşık ve spekülasyona açık ilişkilerinden birisi de Çin-Rusya ilişkileridir. Geçmişte birçok defa sorun yaşayan iki ülke günümüzde “eşi benzeri görülmemiş” bir ortaklığı inşa etmeye çalışmakta.;

  “Doğadan öğrenme ve tatbik etme” olarak tanımlanan Biyomimikri olgusunun inovasyondan dönüşüme, verimlilikten sürdürülebilirliğe, tasarımdan sanata, araştırmadan geliştirmeye, üretimden pazarlamaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunmaya ve yönetimden stratejiye yaşamın her alanına dair yüksek nitel...;

  İstanbul Güvenlik Konferansı yedinci yılında “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” teması altında TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.;

  Sayın Bakanlar, Sayın Genelkurmay Başkanı, sayın bürokratlar, sayın misafirlerimiz, hepiniz TASAM tarafından düzenlenen 7. İstanbul Güvenlik Konferansı’na hoş geldiniz. ;

  DTF Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

  DTF Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

  • 25 May 2022 - 25 May 2022
  • İstanbul - Türkiye

  İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

  Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

  Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

  Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

  Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

  Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

  1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

  Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.