Güney Asya’da Bölgesel Güvenlik: Güven İnşası Ve Zaafiyetlerle Fay Hatları Ortasında Beka Çabası

Makale

Ortak tarihsel mirasına rağmen, Güney Asya geçmişte yaşanan karışıklık ve çatışmalar yüzünden dünyada bölgesel entegrasyonun en zayıf olduğu yerdir. ...

Ortak tarihsel mirasına rağmen, Güney Asya geçmişte yaşanan karışıklık ve çatışmalar yüzünden dünyada bölgesel entegrasyonun en zayıf olduğu yerdir. Güney Asya’da güvenlik söylemi devletlerarası güven eksikliği sebebiyle oldukça karmaşık ve kafa karıştırıcıdır. Bölgesel güvenlik mekanizmaları,”Güvenlik-Güvensizlik” paradoksunun odak noktasında bulunduklarından Güney Asya’da etkili olamamışlardır. Güney Asya bölge güvenliği konusunda geliştirilen söylemde her ne kadar bölgesel güvenlik ortamını değiştiren geleneksel (askeri) ve geleneksel olmayan güvenlik meseleleri dikkate alınmış olsa da, en büyük bölgesel kuruluş olan Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı bölgede etkili olmayı başaramamıştır. Sürekli olarak gündemi etkileyen politik meseleler bu teşkilatın etkisiz kalmasına sebep olmuştur. Dengesiz büyüme, ağır ekonomik koşullar, nüfus oranları, yetersiz yerli enerji kaynakları (Enerji kaynakları hususunda rekabet), bölgede istikrarı ve güvenliği olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. Bunlara ek olarak; bölgenin jeostratejik konumu, bölge ülkeleri arasındaki güvenlik bağımlılıkları ve dış güçlerin bölgeye olan müdahaleleri de Güney Asya’daki istikrarı ve güvenliği tehdit etmektedir.
 
Güney Asya’nın bölgesel dinamikleri umut verici olmaktan veya iyimser bir tablo çizmekten çok uzaktadır. Ulus inşası sürecinin zorluklarına ek olarak ekonomik işbirliğine olan ihtiyaç, büyük politik zorunluluklar yüzünden gölgede kalmıştır. Dünya’daki en fakir 2. Bölge olmanın yanında Güney Asya’da yaşayan insanların %32’si günlük 1 dolardan az bir parayla yaşamaya çalışmakta olup, bölge insani gelişim endeksinin en düşük olduğu bölgelerden bir tanesidir. Bölgenin ekonomik potansiyeli, son yıllarda Hindistan’ın yakaladığı ekonomik büyüme ile gösterilmeye çalışılmaktadır. Fakat ironik olarak insani gelişim açısından Hindistan, Sri Lanka’nın ve Maldivler’in gerisindedir. Ancak bölgenin potansiyeline binaen; Güney Asya’daki demografik, sosyal, ekonomik ve siyasi yapılar; yoksulluk, bitmeyen çatışmalar ve enerjiye erişim gibi faktörlerin oluşturduğu sert bölgesel gerçekler ile karşı karşıya kalmaktadır. Enerji ihtiyacı bağlamında, yerel kaynaklar Güney Asya ülkelerinde enerji ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu durum bölge ülkeleri arasında güvenli, düşük maliyetli ve yeterli enerji kaynakları sağlanması hususunda rekabete yol açmaktadır. Bu problem özellikle sera gazı salınımı ve yenilenebilir enerji gibi konularda uluslararası baskı ile daha da karmaşıklaşmaktadır. Bu durum da bölgedeki endüstri sektörünün enerji ihtiyacını karşılamak için doğal gazın en temiz fosil yakıt olduğu hususunda tartışmalara ve değerlendirmelere yol açmaktadır.
 
Güney Asya dünyanın en kalabalık bölgesidir. 1,57 milyar insan ile dünya nüfusunun %23’ünü oluşturmaktadır. Bölge yıllar boyunca bitmeyen çatışmalara, savaşlara ve radikal grupların terör saldırılarına sahne olmuştur. İnsan güvenliğinin sağlanamaması, çatışmaların çözümlendirilememesi ve bölgede öne çıkan devletlerarası sınırlardaki yoğun askeri faaliyetler bu gerçeği yansıtmaktadır. Güney Asya devletlerindeki nüfusun önemli bir bölümü genç insanlardan oluşmaktadır ve bundan dolayı devletler istihdam konusunda zorluklarla karşılaşmaktadır. Kısıtlı imkanlar, silaha ulaşmadaki kolaylık ve uyuşturucu madde üretimi gibi faktörler silah ve uyuşturucu trafiği ile terörizm arasında bir bağ oluşmasına sebep olmuştur. Milli kimlik, demokrasi ve mezhep; ülkelerin iç dinamiklerini anlama konusunda önemli faktörlerdir. Özellikle, geleneksel realist (gerçekçi) çerçeveye oturtulan Hindistan ve Pakistan arasındaki devlet merkezli rekabet ve farklı güvenlik algıları arasındaki bağlantıları betimleme, temelde güç kavramına dayanmaktadır. Aslında öne çıkan sektörel güvenlik yaklaşımlarının izleri askeri ve siyasi güvenlik; ekonomi güvenliği, finans ve market güvenliği; kültürün, milli kimliğin ve dinin korunması; sosyal güvenlik ve çevre güvenliği gibi alanlarda görülebilir. İklim değişikliği konusunda Güney Asya’daki en büyük problemler ormanların yok edilmesi, erozyon, kuraklık, aşırı nüfus artışı ve ciddi seviyedeki kirliliktir.
 
Hindistan’ın Kuzey Doğusu, Güney ve Doğu Asya’dan son yüzyılda gerçekleşen göçlerin bir sonucu olarak 220 farklı yerli kabile ve bunların birçok farklı alt gruplarına ev sahipliği yapmaktadır. Hindistan; uluslararası 2 ana silah deposunun bulunduğu Hayber Pahtunhava/FATA, Af-Pak (Afganistan-Pakistan) kuşağı ile Güney Asya silah trafiğinin merkez ülkeleri Tayland, Laos, Kamboçya ve Myanmar arasında yer almaktadır. Bu alt bölgeler hafif ve taşınılabilir silahların edinimi ve ticareti konusunda dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. “Silah Kültürü” Hayber Pahtunhava bölgesinde 2600 silah edinim merkezinin ve 5 silah üretim fabrikasının açılmasına sebep olmuştur. Eskiden silah trafiği konusunda transit ülke olarak kabul edilen Bangladeş ve Nepal artık silah alıcısı ülkeler konumundadır. Bangladeş’in Sylhet ve Coks silah marketlerinden Tayland-Kamboçya sınırında ve Myanmar’da faaliyet gösteren Assam Özgürlük Cephesi adlı örgüte silah sağlanmaktadır. Güney Asya’daki güvenlik dinamikleri, Hindistan’ın ve Pakistan’ın nükleer bazlı bir savaşta karşı karşıya gelmesi ve devlet dışı aktörlerin nükleer güvenliğe karşı tehditleri yüzünden zora girmiştir. Bu durum, terörizm ile birlikte bölgede istikrar ve güvenliği tehdit etmektedir. Özellikle nükleer silahlar ve kitle imha silahları teknolojisi ve malzemelerinin fiziksel güvenliğinin önemi son birkaç yıldır dünya kamuoyunun dikkat çekmektedir.  
 
Bütün bu olumsuzluklar, Güney Asya toplumları ve ordularındaki artan radikalleşme, buna ek olarak zayıf yönetim, sosyo-ekonomik eşitsizlik gibi siyasal istikrarsızlık ve sosyal kargaşanın sonucu olarak oluşan faktörlerin sonucudur. Her ne kadar Güney Asya’da işbirliği, barış ve güvenlik arzu edilse de, 21. Yüzyılda Güney Asya güvenliğinin sağlanması samimi siyasal irade, bölgesel entegrasyon, ortak barış projelerinin faaliyete geçirilmesi ve bölgedeki insan güvenliği parametrelerinin tanımlanması ve korunmasıyla sağlanabilir.
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2523 ) Etkinlik ( 170 )
Alanlar
Afrika 64 601
Asya 74 974
Avrupa 13 607
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 277
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1312 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 273
Orta Doğu 17 578
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 168
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 770
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1866 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
Türkiye 75 1866

Son Eklenenler