Cizre ve Yüksekova Neden İl Merkezi Olmalı?

Makale

Giriş Son üç günden beri Şırnak ve Hakkâri il merkezlerinin Cizre ve Yüksekova’ya taşınması konusu Türkiye’nin gündemini meşgul etmektedir. Bölgedeki PKK’ya...

Giriş
Son üç günden beri Şırnak ve Hakkâri il merkezlerinin Cizre ve Yüksekova’ya taşınması konusu Türkiye’nin gündemini meşgul etmektedir. Bölgedeki PKK’ya yönelik kararlı mücadelenin bu projede etkili olduğu açıktır. Bu kararda güvenlik endişesi öne çıkmakla beraber uzun vadede hem yönetimsel kontrolü sağlamada hem de hizmet kolaylığında etkin olacağı söylenebilir. Güvenlik sorunu nedeniyle gündeme gelen Hakkâri ve Şırnak il merkezlerinin Yüksekova ve Cizre’ye taşınma projesini güvenlik, psikolojik, yönetimsel ve ekonomik olmak üzere dört alanda ele almak gerekir.

Neden Yüksekova?
Yönetimsel olarak Hakkâri ili ele alındığında 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre 276 bin kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 4 ilçeye dağılımında 118 bin kişi ile Yüksekova’nın (% 43) başı çektiği 80 bin kişilik Hakkâri merkez nüfusundan (% 29) 30 bin kişi daha kalabalık olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Hakkâri ilinin % 45’i köy ve beldelerde yaşamaktadır. Yeni açılan hava limanı da Yüksekova’dadır. Hakkâri, coğrafi olarak kentleşmesi ve genişlemesi zor bir konumda bulunmaktadır. Bu bağlamda Hakkâri il merkezinin Yüksekova’ya taşınması yönetimsel açıdan önemli avantajlar sağlayacaktır. Böylece genişleyecek kentleşme ile birlikte kırsal kesimde yaşayan nüfusun azaltılması mümkün olabilecektir. Buna paralel olarak halkın daha merkezi bir idari yapı sayesinde hizmet alımı daha kolay ve süratli hale gelecektir. Bundan Bu yapı aynı zamanda güvenlik yönüyle devletin yönetimsel kontrol ve denetimini de daha etkin hale getirecektir.

Neden Cizre?
Cizre’ye gelince, sınır ilçemizdir. Silopi ile birlikte Türkiye – Irak- Suriye sınırının kesişme noktasında bulunmaktadır. Güvenlik yönüyle çok önemli bir bölgedir. PKK terörünün 1984’de burada başlatılması tesadüf değildir. Suriye, Irak ve Türkiye Kürtlerinin birleşme projesinin merkezinde bulunmaktadır. Cizre 33 km. mesafedeki Silopi bağlantısı ile Musul’a giden kara yolunu da kontrol etmektedir. Beytüşşebap hariç Şırnak iline bağlı ilçelerin tümü 100 km. çaplı bir çemberin içinde bulunmaktadır. Bu bağlamda idari yapı ve ulaşım kolaylığı yönüyle çok merkezi bir coğrafi konuma sahiptir. Cizre’nin il merkezi yapılması psikolojik açıdan PKK’ya, PKK’yı destekleyen yabancı güçlere, Suriye ve Irak’a güçlü bir mesaj olacaktır. Şu anda Suriye sınırında il merkezi olarak sadece Kilis bulunmaktadır. Cizre, sınırdaki ikinci il merkezimiz olacaktır. Hatta Mardin il merkezinin de Nusaybin’e taşınması düşünülmelidir.

Sonuç
İl yapılanması, idari yönden olduğu kadar güvenlik ve ekonomik açıdan da etkili bir çekim merkezi yaratma kapasitesine sahiptir. Çekim gücü yüksek sınır illeri ileride komşu ülkelerle olan ilişkilere de olumlu katkı yapacaktır. Suriye savaşı öncesi Gaziantep’teki bir alışveriş merkezine ayda 80 bin Suriyeli geliyordu. Bu kararı değerlendirirken 1980’de projelendirilen ve bugüne kadar %17’si tamamlanan Güneydoğu Anadolu Projesini (GAP) de unutmamak gerekir. 50 milyar dolarlık bu proje enerji ve sulama ile bölgede 1 milyon 800 bin hektarlık alanı sulanabilir yapacaktır. Suriye sınırındaki mayınlar temizlendiğinde sınır illerimiz muazzam bir ekonomik güç merkezi olacaklardır. Mayıs ayında Viranşehir’e yolunuz düşerse Yozgat’ın Yerköy’ünden gelen berdöverlerin on binlerce dönüm araziden sulama ile fışkıran ekinlerle nasıl dans ettiğini görebilirsiniz. Dünyadaki yeni kalkınma modeli değişmiştir. Ülkelerin modern tarım yöntemlerine dayalı olarak kalkınma modelleri öne çıkmaktadır. Bunu bize büyük oranda GAP sağlayacaktır. GAP projesi başladığından beri Türkiye’deki Batılı resmi görevlilerin en çok ziyaret ettiği yer Güney Doğu Anadolu olmuştur. GAP, Türkiye’nin üretimine bir Türkiye daha ekleyecek bir projedir. PKK terörünün 1984’de Cizre’den başlamasının da GAP ile yakın ilgisi olduğunu unutmayalım.
Ocak 2016
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2708 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 639
Asya 98 1077
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1379 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 606
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2046 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2046

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

Ülkelerin geçmişten günümüze sınır güvenliğini esas alan ve askeri güç kullanarak bu tür bir güvenliği sağlama girişimleri hep olagelmiştir. Ancak bu yöndeki çabalar, aynı zamanda toplumsal refahı arttırma veya uluslararası güvensizliği giderme girişimlerini başarısız kılmıştır.;

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Mısır’la başlayan Orta Doğu gezisinde, Mısır ve İsrail arasındaki barışın ve özellikle Abraham konjonktürünün, bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi hissedildi. Orta Doğu uzlaşmadan çok çatışmanın olduğu bir bölge. ;

Uluslararası mecrada bir “Türkiye Markası“ hâline gelen Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, TASAM 2004-2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı.;

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bugüne ABD’nin büyük stratejisinin ne olması gerektiği konusunda yoğun bir tartışma yaşanmaktadır. Özellikle 11 Eylül olayları, Irak Savaşı ve 2008 küresel finansal krizinin etkileriyle ABD dış politikasının tarihsel motiflerinden biri olan izolasyonist eğilimin yeni b...;

Komşu kıyılara sahip devletlerin Deniz Yetki Alanı (DYA) yan sınırının belirlenmesi her zaman sorunlu olmuştur. Genelde sınırın denizle birleştiği noktayı merkeze alan bir açı genişliği başlangıçta olmasa bile ilerleyen zaman içinde denizde veya karada meydana gelen topografik değişiklikler nedeniyl...;

Güvenlik kavramı, insanların değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak değişirken, beraberinde Uluslararası İlişkiler alanını da dönüştürmektedir. Tarihten bu yana süre gelen konvansiyonel güvenlik, terörizm ve organize suç gibi sorunların yanında gelişme, cinsiyet, iklim, pandemi gibi yeni konular da ...;

Büyük güçlerin siber uzay ve siber güvenlik stratejileri 21. yüzyılın başlarında somut olarak şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu stratejilerin temeli ABD ve SSCB'nin Soğuk Savaş dönemi boyunca tecrübe ettikleri uzay ve silahlanma yarışının bir sonucu olarak atılmıştır.;

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.