“Harput'a Çıkmak”

Haber

“Kar mı yağmış şu Harput’un başına; Kurban olam toprağına taşına” bir Harput türküsü. Ben bu türküyü ilk duyup öğrendiğimde ilkokula bile gitmiyordum....

“Kar mı yağmış şu Harput’un başına; Kurban olam toprağına taşına“ bir Harput türküsü. Ben bu türküyü ilk duyup öğrendiğimde ilkokula bile gitmiyordum. Anadolu’nun çeşitli yörelerine farklı zamanlarda yaptığım ziyaretlerde, bu ziyaret ne maksatla olursa olsun, hep geçikmeli de olsa, bu çocukken duyduğum ve sevdiğim türkülerin peşine takılıp oralara gittiğim hissine kapılırım.Veya beni bildiğim türküler, gittiğim yerlerde hep takip eder, kendi mekanlarında karşılar. İşte Mamuret-ül Aziz’e yaptığım kısa ziyarette de daha uçaktan iner inmez bu türkü takılıverdi kulağıma. Bu türkü ile yürüdüm, bu türkü ile bana uzanan ilk eli sıktım ve sonra “Harput’a çıktım“. Şehir karsız, Harput karlıydı. Güzel bir karşılama değil mi?

Türkülerin Telkini
Her tür müziğin sevilerek dinlendiği, özellikle halk türkülerinin çoğu kez anonim güftelerine dikkatimin özenle çekildiği bir evde büyüdüm. Televizyonun olmadığı ve görsel etkilerinden arınmışlığın verdiği bir teksif ile, hala duyduğum her türküyü, hafızamda onları ilk duyduğum ortamla bütünleştirdiğim fotograf kareleri ile hatırlarım. O fotograflar benim için çok değerli.

İlerleyen yıllarda, bu türkülerin bir kısmını derleyip radyodan evlerimize kadar ulaştıran Nida Tüfekçi gibi ustaları tanıma fırsatı buldum. Muzaffer Sarısözen geleneğini öğrendim. Halk türkülerinin ilham verdiği Ulvi Cemal Erkin gibi ilk kuşak Türk klasik müzik bestecileri, zaten ailemin dost çevresindeydi. Ama bu türkülerin Bella Bartok gibi büyük bir besteciye de ilham kaynağı olduğunu öğrendiğimde şaşırmamıştım. Sular gibi müzik notalarının da sınır aşıp farklı sandığımız, ama özünde aynı insanların yüreklerine ulaşabildiğini biliyordum. Saf ve temiz yüreklere.

Keban Üzerinden İnişe Geçen Uçak: Bir Mavera Projesine Kuşbakışı
Türküler hep sosyolojik gerçekleri işaret edip, duygu paylaşımı yaratıyor, insan sevgisi, vatan sevgisi ve doğa sevgisi gibi değerleri kaynaştırıyor. İşte uçak Keban üzerinden alçalmaya başladığında ince bir kar tabakası ile kaplı tepelerin hepsinin isimlerini hatırlayamadım. Ama kafamın içindeki türkü eşliğinde, barajın yapılma hazırlıkları sırasındaki tartışmalar aklıma geldi. Keban’ın açılışı sırasında Türkiye’de değildim. Ama 1966-1973 arasındaki gündemi iyi hatırlıyorum. Artık önce lise, sonra üniversite öğrencisiydim.

Keban, Türkiye’nin ilk büyük ölçekli baraj projesiydi. Elazığ da bu bu projenin doğduğu yer. Keban bir iki nehir arası projesiydi. Fırat ve Murat nehirlerini aynı havuzda toplayan bir proje. İnatla murat olmaz. Ama Fırat’la Murat olmuştu. Bölgesel fırsatlar vaad etmişti. Bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşemedi. Daha o tarihlerde, Suriye ile çatışma riskleri yaratmıştı. Ama öyle veya böyle taa 1936 yılında başlayan düş, Türkiye’nin en zor yıllarında gerçekleşmişti. Şimdi ben onu görüyordum.

Uçak merdivenlerinde beni genç bir adam karşıladı. Bulunduğu yerde mutlu, ulaştığı başarı ile gururlu ve hep iyiyi, yüceyi düşünen, aydınlık bir genç adam. Türkiye’nin ilk büyük projesine ev sahipliği yapan bu şehire, ben hep ilerlemeye, kendini aşmayan çalışan bu genç görevli ile adım attım. Kendi gencecik ufkunda, bana bir solukta bu ülkeye, ülkenin insan dokusuna duyduğu sevgiyi, devlete duyduğu vefayı ve en önemlisi yeniyi öğrenmeye olan tutkusunu anlattı. Bu aziz şehrin farklı, ama özünde benzer insanları barış içinde barındırdığını söyledi. “Buralar çatışma kültürünün değil, uzlaşmanın beşiği“ demek istedi.

Çatışma Çocukları
Ama çatışmanın en büyük maliyetine katlanan çocuklara azimle ve özenle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Bunları bilemediniz 15 dakika içinde konuştuk. Bu akıl fikir ve izan kutusu gence hayatta başarılar dilerim. O ve o gibiler bu ülkenin gururu ve umudu.

Hani biz hep, bölgesel “vekalet“(Proxi) savaşlardan bahsederken “devler tepişir, çimler ezilir“ deriz ya! Benzer bir şey söyledi bana. “Hocam bu etrafımızdaki çatışmalar var ya! Bunların en büyük maliyeti çocuklara.Onları bu işten nasıl koruyacağımıza kafa yormamız gerek“ dedi.

Anasız- babasız, öksüz- yetim, kimsesiz kalan çocuklar; “Daha doğuştan, adeta bir “yumurta“ gibi kendi başına yaşamak zorunda olan çocuklar“dan başarı öyküleri çıkmalı. Bu devletin görevi, ama bir insanlık görevi. Nice yapısı güçlü, doğası(fıtratı) iyi ve sağlam, seciyesi belli yumurta var. “Ana ve baba korur. Ama ya anasız babasız kalmışsa?“ Bunların iyi bir ortamda kabuğunu çatlatıp, yumurtadan çıkmasına, kurda kuşa yem olmadan “toplumdaki yerini almasına fırsat vermeli“ dedi. Etkilendim. Çook etkilendim. Karşımda 37-38 yaşlarında bir büyük adam vardı.

Önce Harput, Sonra Mamuret-ül Aziz
Bir “kaya kalesi“ni alaca karanlıkta gördüm. Beni bir türkünün daha peşine takılarak buralara gelmeme imkan verdiği için, tanrıya şükrettim. Sara hatun ve Kurşunlu camiilerini gördüm. Balak Gazi’nin etrafında dönüp, ovaya baktım. Karda kaymadım. Ama zaman kaydı gitti. Harput’a çıktığımız gibi indik. Şehrin tarihinden bugününe döndük. Daha neler yapılmak istendiğini duyduk. “Gazanız mübarek olsun dedik“. Kültür merkezinde Mamuret-ül Aziz’in aziz halkı ile bütünleştik. Konuştuk, ama dertleşmedik. Akılla yol yordam konuştuk. Sonra sabaha karşı İstanbul’un yolunu bulduk. Türkülerin peşinden nice güzel yurt köşesinde, nice akıllı ve izanlı vatan çocuğu ve genci tanımak arzusu ile.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2715 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1081
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2043 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2043

Son yıllarda Çin, ekonomik ve askeri gücüyle dünya sahnesinde giderek daha iddialı hale geldi. Çin, kendisini küresel meseleleri şekillendirmede daha büyük bir rolü hak eden yükselen bir güç olarak görüyor. Aynı zamanda Çin, ABD ve diğer Batılı güçlerin etkisine karşı temkinli davranıyor ve uluslara...;

Savaşın başlamasından bir yıl geçtikten sonra, Rusya'nın neden galip gelmediği, hem ABD dış politikasında hem de daha geniş anlamda uluslararası güvenlikte en önemli sorulardan biri haline geldi. Cevabın birçok bileşeni var. ;

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ;

Göç, ulus-devletlerin düzenlemesi ve kontrol altında alması gereken bir 21. yüzyıl gerçekliği midir? Bu sorunun yanıtına farklı Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorilerinden görece farklı yanıtlar verilebileceği düşünülse de ortak bir kabule varılabilir: Uluslararası göçün düzenlenmesi. Göç ve güvenlik ...;

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Mısır’la başlayan Orta Doğu gezisinde, Mısır ve İsrail arasındaki barışın ve özellikle Abraham konjonktürünün, bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi hissedildi. Orta Doğu uzlaşmadan çok çatışmanın olduğu bir bölge. ;

Uluslararası mecrada bir “Türkiye Markası“ hâline gelen Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, TASAM 2004-2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı.;

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bugüne ABD’nin büyük stratejisinin ne olması gerektiği konusunda yoğun bir tartışma yaşanmaktadır. Özellikle 11 Eylül olayları, Irak Savaşı ve 2008 küresel finansal krizinin etkileriyle ABD dış politikasının tarihsel motiflerinden biri olan izolasyonist eğilimin yeni b...;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.