Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi Sonuç Raporu (Taslak)

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın sekiz yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi; “Makro Temalar” ve “Stratejik Lokomotif Sektörler” sürecinin ardından ...

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın sekiz yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi; “Makro Temalar“ ve “Stratejik Lokomotif Sektörler“ sürecinin ardından “Değerler İnşası“ kapsamındaki Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu çalışmaları ile devam etmektedir. Proje kapsamında “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler“ temalı Medeniyet İnşası - ürkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi 5-6 Kasım 2015 tarihlerinde Dosso Dossi Downtown Hotel’de icra edilmiştir.

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi
Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile başlamış, ilgili kurumların önerileriyle içeriği zenginleşmiş ve Makro Çerçeve - Stratejik Lokomotif Sektörler - Değerler İnşası olmak üzere üç temel başlığa ayrılmıştır. 7 kişilik TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu, 41 kişilik Bilim Kurulu ve sayıca 300’ü aşan sektörel uzmanı ve akademisyen ile Proje’de “akademik yetkinlik“ en üst düzeyde gözetilmektedir.

Makro Çerçeve: Proje, öncelikle “Uluslararası İlişkiler“, “Uluslararası Güvenlik“, “İç Siyaset“, “Ekonomi“, “Kültür“ ve “Eğitim, Bilim, Teknoloji “ olmak üzere 6 makro tema üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık 30 İl’de Valilerimizin, Ankara’da Bakanlıkların, ilgili kurumların ev sahipliğinde birçok uygulama, akademik etkinlik ve kongre yapılmış, ana belge yayımlanmıştır. 2011’den itibaren de “2023 Referansı“, bir Ülke ve Devlet politikası hâline gelmiştir.

Stratejik Lokomotif Sektörler: Türkiye’yi makro öngörülere taşıyacak öncelikli 10 stratejik lokomotif sektör belirlenmiştir. Ülkenin makro öngörü üretmedeki girişimci ruhunun pratikte kurumsallaşıp, nicelikten ziyade niteliklerin derinleşmesine stratejik katkı yapmak üzere katılımcı bir süreç inşası içinde ilgili tüm otoritelerle birlikte; “Tarım, Gıda ve Hayvancılık“, “Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii“, “Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum“, “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji“, “Finans, Bankacılık ve Kalkınma“, “Enerji ve Nükleer Teknoloji“, “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma“, “Turizm, Çevre, Şehircilik“, “Otomotiv, Lojistik, Ulaşım“ ve “Sağlık ve Sosyal Güvenlik“ başlıkları altında stratejik lokomotif sektör çalışmaları sürdürülmektedir.

Değerler İnşası: “Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu“ başlığı altında “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler“ temalı Değerler İnşası çalışmaları başlatılmıştır. Anadolu merkezli medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak, Türkiye ile dünyanın geleceğine dair yeni bir medeniyet perspektifine stratejik katkı sağlanması öngörülmüştür. Değerler İnşası olmadan gelen refah ve gücün yozlaşma getireceği ön kabulünden hareketle, Ülke’nin medeniyet değerlerinin güncel yorumları ve Ülke’nin bu yorumları kurumsal temsil yeteneği temel odak noktası kabul edilmektedir. Güçlü eleştirel düşünce dinamiklerinin ürettiği kesintisiz inovasyonla; kamu yönetimi, şirketleri, şehirleri, sosyal ve kültürel dokusu “güç ve adalet“ temelinde markalaşmış, insani gelişmişlikte öncü bir ülke olarak tüm dünyada insanların “Türkiye’de yaşamak istiyorum“ diyebilecekleri bir hayat alanı inşası için stratejik katkıda bulunmak, çalışmaların temel referansıdır.
5-6 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da icra edilen Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi’nin açılış konuşmalarını TBMM (E) Başkanı Bülent ARINÇ, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENOY yapmıştır.

Kongre’nin anahtar konuşmacısı T.C. Başbakanlık Baş Müşaviri ve Medeniyetler İttifakı Ulusal Eş Güdüm Başkanı Prof. Dr. Bekir KARLIĞA’nın “Medeniyet İdraki ve Değerler Manzumesi“ başlıklı konuşmasının ardından oturumlara geçilmiştir. Sekiz oturumda “Değerler, Kurumlar ve Kişiler“ konularında altmışın üzerinde tebliğin sunulduğu Kongre iki gün sürmüştür.

Kongre’nin oturumlarında başkanlıkları İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Karagül, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Öztürk, TASAM Başkan Yardımcısı Büyükelçi (E) Murat Bilhan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nden Doç. Dr. Metin Boşnak ve M.Ü. Öğretim Üyesi, İKÖPAB (İslam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç yapmıştır.

“Referans Değerler“, “Referans Kurumlar“ ve “Referans Kişiler“
Kırk iki tebliğin sunulduğu Kongre’nin “Referans Değerler“ oturumlarına Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Milay KÖKTÜRK, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Engin BEKSAÇ, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ, Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı ve Medeniyet Öncüleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Hikmet AKGÜL, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Cafer ŞEN, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü’nden Doç. Dr. Faik ELEKBEROV, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK, Adıyaman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Nergis BİRAY, Trakya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nden Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Mustafa HATİPLER, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Kurucu Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sevinç TUNALI, Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLIOĞLU, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Musa Kâzım GÜLÇÜR, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Âdem PALABIYIK ve Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim YÜKSEL konuşmacı olarak katılmıştır.

Referans Kurumlar“ oturumlarına Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Merkezi’nden Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇOMAK, Namık Kemal Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hamit AKTÜRK, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kâzım CEYLAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden İsmail ÖZ, ESDER Genel Başkanı Mahmut ÇELİKUS, İMKÂNDER Genel Başkanı Murat ÖZER, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi BAYRU, Mimar Semih AKŞEKER ve Türkçe Konuşan Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör YAVUZARSLAN konuşmacı olarak katıldılar.

Referans Kişiler“ oturumlarının konuşmacıları ise şunlar; Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yaşar SARI, Dicle Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet İNAN, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Burhan BALTACI, Dumlupınar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ, Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN, Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Haşim ŞAHİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İDKAB Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN, Dr. Süleyman GÜNGÖR, Gümüşhane Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Med. Hüseyin BUDAK konuşmacı olarak katılmıştır.

Kongre’ye Genel Müzakereci olarak ise şu isimler iştirak etmişlerdir: Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN - Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi, Doç. Dr. Süleyman DOĞAN - Yıldız Teknik Üniversitesi, Doç. Dr. Cihad DEMİRLİ - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doç. Dr. Kamale KAHRAMANOVA - Bakü devlet Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Songül DEMİR - Yıldız Teknik Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Zarife Şeyma ALTIN - İ.Ü. İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali SÜNBÜL - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ - Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. Doğan ARSLAN - Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Dr. Necmi DAYDAY - TASAM Yönetim Kurulu Üyesi, Dr. Dr. Furkan ÖZKUL - Marmara Üniversitesi, Dr. Âdem ERGÜL - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, Tümay MERCAN - Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Yaşar İLİKSİZ - İstanbul TV Yayın Koordinatörü, Mehmet OKYAY - İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, Mustafa BAŞKURT - Uluslararası Yerel Yönetimler İşbirliği Derneği Başkanı, Murat ADALI - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Bölümü Şube Müdürü, Faik KOÇ - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Bölümü, Mahmut AYTEKİN - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Bölümü, Şazeli ÇÜGEN - Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Başkan Yardımcısı, Av. Sabri TURHAN - Anahaber Gazetesi Yazarı, Meryem TERZİ - Mutlu Aile ve Çocuk Derneği, Muhittin KANDIRMAZ - Pazarcık Erdem-Der Yönetim Kurulu Başkanı, Hasan GÜLLÜK - Eyüp Belediyesi AR-GE Birim Yöneticisi.

Ahilik ve Ahi Evran“
Üretim Tüketim ve Sosyal Sorumluluk İş Modeli Proje Çalıştayı

Kongre’nin ilk günü yapılan oturumlara paralel olarak B Salonu’nda TASAM ve ESDER işbirliğiyle “Ahilik ve Ahi Evran“ Üretim Tüketim ve Sosyal Sorumluluk İş Modeli Projesi Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’ın moderatörlüğünü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL yürütmüştür. Çalıştay’a Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Enver AYDOĞAN, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, OSTİM Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arif ERSOY, OSTİM Teknoloji Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Doç. Dr. Şennur ÖZDEMİR, Dumlupınar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut ARSLAN, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kâzım CEYLAN, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay MERCAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Uzmanı Halil Burak ŞAHİN, ESDER Genel Başkanı Mahmut ÇELİKUS, Milli Gazete Köşe Yazarı İbrahim VELİ, MİSSDER (Müstakil İş Sanayici ve Sanatçı Kadınlar Derneği) Başkanı Fadime TOĞAÇ ARSLAN, ÇASGEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı İsmail AKBIYIK, İSTESOB İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Faik YILMAZ, Emin Evim Yönetim Kurulu Başkanı Emin ÜSTÜN, İSTBAKO İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail KESKİN ve ESDER Fatih Şb. Bşk. ESDER Esnaf Bülteni Dergisi Genel Yayın Koordinatörü Eşref KÜÇÜKATEŞ katılmıştır.

“Tasavvuf Hayatının Kurumsal Yönetişimi; Meclis-i Meşayih Örneği“
Özel Oturumu

Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi’nin ikinci günü son oturumunda Özel Proje olarak yürütülen “Tasavvuf Hayatının Kurumsal Yönetişimi; MECLİS-İ MEŞAYİH Örneği“ oturumu gerçekleştirilmiştir.

Bu oturumun başkanlığını M.Ü. Öğretim Üyesi, İKÖPAB (İslam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ üstlenmiştir. Konuşmacılar ise şu isimlerden oluşmuştur; Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Araştırmacı Yazar Müfid YÜKSEL, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. İlhami YURDAKUL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Muharrem VAROL ve Sakarya Üniversitesi’nden Meclis-i Meşayih Projesi Editörü Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi KURT.

Kongre Tebliğleri
Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi’nde 42 tebliğ sunulmuştur. Kongre’de sunulan tebliğler TASAM tarafından kitap olarak da yayınlanacaktır. Tebliğ sunanlar ve tebliğ başlıkları ise söyledir;

Modernleşmenin Tükettiği Erdem: Samimiyet,
Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Türklerin Trajik Çağında Felsefe, Dil ve Gelecek,
Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni,
Prof. Dr. Hikmet AKGÜL, Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı ve Medeniyet Öncüleri Derneği Gn. Başkanı
Erdemli Değerler Eğitimine Yönelik Metodolojik Bir Yaklaşım Önerisi,
Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Değişen Türkiye’de Adalet Perspektifinden Ekonomide Kadın,
Yrd. Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Kurucu Genel Başkanı
Türkiye’de Geleceğin Okulları,
Yrd. Doç. Dr. Sevinç TUNALI, İstanbul Aydın Üniversitesi
Küreselleşme Sürecinde Değer ve Kişilik Üzerine Bir Değerlendirme,
Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLIOĞLU, Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Bir Masaldır Medeniyet: Bir Ahlâk Medeniyeti Üzerine Felsefî Bir Çözümleme,
Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bir Kurucu Değer Olarak Adalet ve Ahlâk Temelli Müslümanca Demokrasi,
Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK, Adıyaman Üniversitesi
Türk Dünyasında Ortak Değerler: Türk Dünyası Atasözlerinde Akıl,
Doç. Dr. Nergis BİRAY, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Hak, Sorumluluk, Sözünde Durma ve Adalet Kavramları Üzerine,
Yrd. Doç. Dr. Musa Kâzım GÜLÇÜR, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bir Medeniyet Kurmak ya da Rumeli’de Adalet ve İstimaletle Var Olmak,
Yrd. Doç. Dr. Mustafa HATİPLER, Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türkiye'nin 2023'e Doğru Medeniyet Vizyonuna Sosyolojik Bir Bakış: Kürt-Türk İttifakı'nın Medeniyet İnşası Açısından Değerlendirilmesi,
Yrd. Doç. Dr. Âdem PALABIYIK, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Yeni Medeniyet ve Yeni Yaşama Estetiği,
Prof. Dr. Milay KÖKTÜRK, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Değerlerin Yasakçı Süperego ve Yıkıcı Bir Hakikate Dönüşümünü Engellemek için İyinin ve Kötünün
Ötesinde, Yapısökümcü Değerler Üretme Noktasında Bir Kaynak Olarak Tasavvufî Söylem,
Doç. Dr. Cafer ŞEN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Gelecek Üzerine Araştırma Yapma Yöntemleri,
Yrd. Doç. Dr. Sevinç TUNALI, İstanbul Aydın Üniversitesi
Bilişim Teknolojileri ve Değerler; Fırsatlar ve Riskler,
Yavuz Sultan Selim YÜKSEL, Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye'de İki Büyük Medeniyet Mücadelesi: “Doğu-İslâm“ ve “Batı-Hristiyan“,
Doç. Dr. Faik ELEKBEROV, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü
Tarihte Toplumsal İlişkileri Tanzim Eden Ölçütlerimize Dönük Üç Hatırlatma,
İsmail ÖZ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Horasan Harcı ve Fütüvvet: Horasan'dan Rum'a Farklı Kültürlerin Parçalarının Bireysel ve Toplumsal Bir Arada Tutulma İmkânı,
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Türkiye’nin Ülke Markasının İnşasında Stratejik İletişim Yönetimi ve Kamu Diplomasisi Vizyonunun Rolü,
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Türkiye’deki Şehircilik Anlayışına Eleştirel Bir Bakış: Marka Şehirlerin İnşasında Tarihsel ve Kültürel Mirasın Kullanılmasında Belediyelerimizin Rolü,
Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇOMAK, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Merkezi
Yeniden İnşa Sürecinde Muhacirlerin Rolü,
Murat ÖZER, İMKÂNDER Genel Başkanı
Kavşaktaki Alevilik ve Yol Gösterici Bir Şahsiyet Olarak Hoca Ahmet Yesevi,
Yrd. Doç. Dr. Hamit AKTÜRK, Namık Kemal Üniversitesi
Şehir ve Kent Ayrımı,
Semih AKŞEKER, Mimar
Türk Dünyasında İlişkilerin Geliştirilmesinde ve Yeni Kültürel Değerlerin İnşasında Medyanın Rolü: Profesyonel Gazetecilik Örgütleri,
Güngör YAVUZARSLAN, Türkçe Konuşan Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı
Sultan Bayezid Döneminde (1389-1402) İnşa Edilen Medeniyetin 2023 Türkiye’si için Taşıdığı Değer,
Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü
Ahilik ve Sosyal Sermaye Ekseninde İktisadi Hayat ve Milli Birliğin Temini,
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Geçmişten Geleceğe, Türk-İslâm Medeniyetinin İnşasında Ahilik,
Öğretim Görevlisi Kâzım CEYLAN, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Ahilik ve Yaşam,
Mahmut ÇELİKUS, ESDER Genel Başkanı
Gaspıralı İsmail’in ve Cengiz Aytmatov’un Türk Medeniyetine Katkısı,
Doç. Dr. Yaşar SARI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Çanakkale Gazisi Büyük Müfessir Adıyamanlı Mustafâ Hayrî Efendi,
Doç. Dr. Ahmet İNAN, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi
Nasreddin Hoca Fıkralarında İnsan ve Eğitimi Üzerine Bir Deneme: “Anahtar İçimizde!“,
Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR, Marmara Üniversitesi
Son Devrin Önemli Âlim ve Mütefekkirlerinden Mehmet Feyzî Efendi,
Doç. Dr. Burhan BALTACI, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın (1703-1772) Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme,
Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ, Dumlupınar Üniversitesi
Dede Korkut,
Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN, Ege Üniversitesi
Hacı Bayram Veli, Doç. Dr. Haşim ŞAHİN, Sakarya Üniversitesi
“Mustafa Çokay - Türkistan'ın Bağımsızlığı ve Türk Birliği Meselesi“,
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Anadolu'nun Manevî Mimarlarından Ebu'l-Hasan el-Harakânî’nin Birlikte Yaşama Tecrübesine Katkıları,
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İDKAB Bölüm Başkanı
Medeniyetimizin Temel Taşları: Dip Dedelerimiz ve İçlerinden Birisi Hoca Nasrettin,
Dr. Süleyman GÜNGÖR, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bir Örnek Şahsiyet, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ve Siyaset,
Dr. Med. Hüseyin BUDAK, Gümüşhane Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Bir Gönül Eğitimi Merkezi Olarak Mevlevi Kültür Köyü Projesi,
Esin Çelebi BAYRU, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili
Batı’dan Doğu’ya Batı’şma,
Doç. Dr. Metin BOŞNAK, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

2000’li yılların başından itibaren görünür hale gelmeye başlayan söz konusu en büyük tehdit Rusya menşeili olarak ifade edilmektedir. Öyle ki o yıllardaki gelişmeler bunun göstergelerindendir. Buna karşın Rusya-Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaların başlamasıyla ortaya çıkan yeni konjonktür başta A...;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...