Çin, Kıtayı «İpek Yolu» Projesine Entegre Etmek Üzere Afrika’ya 60 Milyar Dolarlık Yardımda Bulunacak

Haber

Afrika’daki ilk zirvesinde Şi Cinping tarih yazmak niyetinde. Çin Devlet Başkanı, Zimbabwe etabından ve Robert Mugabe’nin iki binli yıllardan beri dışlanmış ülkesine...

Afrika’daki ilk zirvesinde Şi Cinping tarih yazmak niyetinde. Çin Devlet Başkanı, Zimbabwe etabından ve Robert Mugabe’nin iki binli yıllardan beri dışlanmış ülkesine yardım eli uzattıktan sonra Johannesburg’a yol aldı. Burada, 4 Aralık günü, yaklaşık 2,5 milyar nüfusu temsil eden elli kadar devletin başkanıyla buluştu. Bu buluşmada sadece İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 70'inci yılı kutlamaları dolayısıyla Eylül ayında Pekin’de düzenlenen geçit törenine katılımı öfkeyle karşılanan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir yoktu.

Bu, kıtadaki ilk zirve toplantısı. 2000 yılında gerçekleştirilen ilk Çin-Afrika İşbirliği Forumu’ndan (FOCAC) itibaren Çin ve Afrika arasındaki ticaret hacmi 2015’te yaklaşık 300 milyar dolara ulaşarak otuz kat arttı ve şu anda 2500 Çinli girişimci kıtada faaliyet halinde.

Afrika Ülkelerinin Bütçe Sorunları
Önemini vurgulamak için «forum» yerine «zirve» adının kullanılmış olması bir şey ifade etmiyor; zira bu toplantı elverişsiz bir konjonktürde gerçekleşiyor. Çin’in kıtadaki yatırımları, 2015’in ilk çeyreğinde, küresel ekonominin gerilemesinin doğrudan sonucu olarak yüzde 40 oranında düştü ve büyüme oranı ise yüzde 7 barının altına geriledi. Çin aynı zamanda Afrika hammaddelerine yönelik iştahını kaybetmiş durumda ve kıtadaki çoğu ülke bu durumdan zarara görüyor. Çin’e ağır şekilde borçlu olan ülkeler, Johannesburg’a borçlarının silinmesini müzakere etmek üzere tam bir kararlılıkla geliyorlar. Çin’in Afrika hammaddelerine yönelik talebindeki büyük düşüş dolayısıyla önemli bütçe sorunları yaşayan Gana ve özellikle Zimbabwe için durum bu.

Bu hafta Pekin ve Harare arasında yeni anlaşmalar imzalandı. Fakat Zimbabwe Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Antony Hawkins bu anlaşmaların «kısa vadede ülkesinin gidişatını değiştirmeyeceğini» belirtiyor. Çünkü ona göre, kendi ifadesiyle, «Geçmişe bakıldığında, şüpheci olmakta haklı olduğumuz görülür. Zira Çin’in bu ülkede öteden beri çok sayıda yatırımı bulunuyor. Büyük projeler, büyük anlaşmalar, çeşitli sözleşmeler… Fakat bu yatırımların reel ekonomiye katkısı çok az.»

Ne var ki, dolarların kıtaya akışının sürmesi gerekiyor. Johannesburg’ta, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afrika’ya, temel olarak kredi niteliğinde, 60 milyar dolarlık destek sağlayacağını açıkladı. Brooking Enstitüsü araştırmacıları Çin’in, «2006’da 5 milyar, 2009’da 10 milyar ve 2012’de 20 milyar dolar olmak üzere her forumda yardım paketini bir öncekinin iki katına çıkardı»ğına dikkat çekiyor.

Bu defa, krize rağmen, angajmanını üçe katlayan komünist rejim, Johannesburg’ta, son derece iddialı-hırslı amaçlara, sınırsız araçlara ve tumturaklı bir ünvana sahip büyük kamusal yatırım projelerinin lansmanını duyuracak. Şangay’da faaliyet yürüten ve bu projenin tanımı üzerinde çalışan Cibutili Danışman Charmarke Abdoulkader projenin «altyapı ve sanayileşmenin üç ağı» ile ilgili olduğunu belirtiyor. Ona göre, Bu proje, «yüksek hızlı tren, otoyol ve bölgesel havacılık ağlarını birleştiren devasa bir proje». Pekin tarafından finanse edilecek ve Afrika’nın iktisadi kalkınmasına katkı sağlayacak; fakat aynı zamanda, can sıkıcı bir şekilde, Afrika hammaddelerinin Çin’e taşınmasını ve dolayısıyla ihracını da kolaylaştıracak bir ağ.

Katma Değeri Yüksek Afrika Ürünlerinin Takviyesi
Hemen öncesinde, zirveyi Afrika’ya yönelik bir Marshall Planı olarak değerlendiren Peuple Gazetesi’ne göre, «Bu program Afrika’nın rekabet gücünü geliştirmek için bir anahtardır ve bunun gerçekleşmesi için Afrika kıtasının Çin’le işbirliğini güçlendirmesine ihtiyaç var.»

Bununla birlikte Pekin’in asıl amacı kıtayı ve Çin Devlet Başkanı tarafından örülen İpek Yolu Projesi’nin «üç yol ağı»nı (biri, karadan, Şangay’ın güneyindeki Yiwu’dan Madrid’e, diğeri, denizden, Güney Doğu Asya’dan çıkarak Sri Lanka üzerinden Afrika kıyılarına uzanan) birbirine bağlamak. Şangay Sanei Firması Ticaret Departmanı Sorumlusu, Danışman Charmarke Abdoulkader’e göre, «Çin Devlet Başkanı 60 ülkeyi projesiyle ilişkilendirmeye çalışıyor zira İpek Yolu’nun üç kıtayı birbirine bağlaması gerekiyor.»

Ekonomisindeki yavaşlama Çin’i Afrika hammaddesine daha az bağımlı hale getirdi belki fakat Çin’in yine de teşebbüsleri için pazara ihtiyacı var. Charmarke Abdoulkader’e göre, Afrika, kendi payına, «istihdam oluşturmak ve katma değeri yüksek ürünlere ağırlık vermek üzere imalat sektörünü geliştirmek zorunda.» Çinli girişimcilerden oluşan büyük bir heyetin Johannesburg’a seyahat nedeni kuşkusuz bu olduğu gibi büyük petrol üreticileri ve uluslararası zirvelere aşina devlet şirketleri, yeni teknolojiler ve telekomünikasyon alanında öne çıkan ZTE ve Huawei gibi özel şirketlerin zirvede bulunma nedeni de bu.
Sébastien Le Belzic
LE MONDE | 04.12.2015
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanla...;

Dünyadaki en güçlü ve etkili istihbarat servisleri açısından merak edilen en önemli konuların başında, Çin’in Afrika’daki askeri ve siyasi stratejik planları gelmektedir. Afrika madenleri ve enerji yatakları Çin’in bu kıtaya yönelmesinde temel etkendir. ;

Artık, ulusal ya da uluslararası her seviyede güvenliği geçmişin anlayış ve kurumları ile sağlama imkânı zayıflamaktadır. Hızla gelişmekte olan teknolojilerin neden olacağı ekonomik ve toplumsal dönüşümler, uluslararası düzenin de yeni bir çerçeveye yani devletsiz (sınırların olmadığı post-modern) s...;

Arap yarımadası tektonik hareketlerle Afrika’ya doğru kayarken hiç olmazsa siyasi faylardaki gerilimi azaltacak girişimler önem kazanıyor. Necef Zirveleri işte bunlardan biri.;

18-19 Şubat tarihlerinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da “Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Kongresinin 36. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Bu zirveye, açılış töreninde İsrail’in Etiyopya Büyükelçisi Sharon Bar-Li'nin akredite şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle güvenlik pe...;

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...