İpek Yolu Kültür Forumu

Haber

İlki, 8 - 10 Aralık 2014 tarihlerinde Kazakistan’da, Astana’da yapılan Uluslararası İpek Yolu Kültürel Forumu’nun ikincisi, 13 - 15 Eylül 2015 tarihlerinde Rusya Federasyonu’nda, Moskova’da gerçekleştirilmiştir....

İlki, 8 - 10 Aralık 2014 tarihlerinde Kazakistan’da, Astana’da yapılan Uluslararası İpek Yolu Kültürel Forumu’nun ikincisi, 13 - 15 Eylül 2015 tarihlerinde Rusya Federasyonu’nda, Moskova’da gerçekleştirilmiştir.

Bu Forum’a davet üzerine, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ile Başkan Danışmanı Büyükelçi Prof. Dr. A. Engin Oba katılmışlardır.

Forum, 14 Eylül’de “Geleceğe Doğru“ başlığını taşıyan İpek Yolu uluslararası gençlik sanat sergisinin açılışı ile çalışmalarına başlamıştır.

Forumun resmi açılışı aynı gün öğleden sonra yapılmış ve “Kültürel İşbirliğini Yüceltmek için Ortaklığın ve Ortak Projelerin Geliştirilmesi“ konusuna hasredilmiştir. Çin İpek Yolu Vakfı ile Çin Kültür Vakfı Genel Sekreteri Bayan Zhang Xinglan ile Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Uluslararası Kültür İşbirliği Özel Temsilcisi Bay Mikhail Shvydkoi’un moderatörlüğündeki açılış toplantısında Rus-Çin-Kazakistan yetkilileri birer konuşma yapmışlardır. Daha sonra, Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri, Pakistan Enformasyon Bakanı, Beyaz Rusya Kültür Bakanı ve diğer ilgililer de söz almışlardır.

Bundan sonra, İpek Yolu Avrasya Kültür İşbirliği Örgütü’nün kuruluşuyla ilgili imza töreni gerçekleştirilmiştir.

Akşam, Uluslararası İpek Yolu Orkestrası Bolşoy Tiyatrosunda bir konser vermiştir.

15 Eylül’de saat 09:30 - 13:00 arasında beş bölüm halinde Forum çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu bölümler şunlardır:

1) Kültürel Mübadele ve Uluslararası İşbirliği: İpek Yolu Ruhu ve Avrasya’da İşbirliği Perspektifleri
2) Sürdürülebilir Kalkınma için Çok - Boyutlu İktisadi İşbirliği, Yeni Modeller
3) Rusya Kültür Bakanlığı’na ayrılmıştır: Burada İpek Yolu mirasının turistik kaynakları etrafında işbirliğini geliştirmek konusu ele alınmıştır.
4) Kütüphaneler arasında işbirliği: Avrasya bölgesinde kütüphaneler arasında işbirliği ve kaynakların paylaşımı
5) Özel toplantı, Bakanlar düzeyinde olup kültürel irtibat, resmi ve resmi olmayan seviyelerde işbirliği konuları ele alınmıştır.

Aynı gün öğleden sonra, 4 toplantı halinde Forum çalışmalarına devam etmiştir.

Bunlar:
1) Valdai Uluslararası Tartışma Kulübünün Toplantısı: Ele alınan konu: Avrupa ve Asya kültür diyaloğu, Avrupa ve Asya’nın karşılıklı gelişmesine felsefi ve kültürel yaklaşım
2) Günümüzde geleneksel kültürde yeniliğe katkı için kültürel farklılık
3) 21. yüzyılda müze: Modern teknoloji ve gelişmiş bilimi uygulamak suretiyle kültürel mirasın korunması ve daha da geliştirilmesi
4) Yuvarlak masa konferansı: Film ve televizyon alanlarında işbirliği imkânları

Forum, akşam resepsiyonu ile çalışmalarını tamamlamıştır.

Forum sonunda, “Moskova Konsansüsü Öneriler“ başlığını taşıyan bir metin de kabul edilmiştir.

Bu metinde, özetle, Avrasya Ekonomik Birliği ile İpek Yolu Ekonomik Kuşağının önemi vurgulanmaktadır. İpek Yolu’nun birçok ülke tarafından paylaşılan dünya kültür mirasını oluşturduğu ve İpek Yolu etrafındaki halkların kültürlerini aynı yöne yönlendirdiği ve ortak gelişmeleri sağladığı belirtilmektedir. Metinde, gençliğin kültürel etkinliklere katılması istenmekte, kültürel her alanda araştırmaların yapılması talep edilmektedir. Bu Forumun düzenli olarak devam etmesi istenmektedir. Bildiride ekonomi ve kültür alanlarında mübadele ve işbirliği için etkin bir çalışma mekanizmasının yaratılması amacıyla uluslararası zirveler, festivaller, konserler ve diğer faaliyetler düzenlenmesi suretiyle Uluslararası İpek Yolu Kültürel Forumu’nun bir uluslararası örgüt haline getirilerek kültür ve ekonomik işbirliği için bölgesel projelerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Bildiride, Avrupa Ekonomik Birliği, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, Step Yolu ve diğer projelerle kültürel işbirliğinin geliştirilmesi, böylece Avrasya Entegrasyonu’nun ileriye götürülmesi talep edilmektedir.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ve Büyükelçi Engin Oba “Sürdürülebilir Kalkınma için Çok-Boyutlu İktisadi İşbirliğine yönelik Yeni Modeller“ başlıklı toplantıda konuşmuşlardır.

İpek Yolu, Çin’in önemli projelerinin başında gelmektedir. Tarihi çok eskilere giden İpek Yolu’nun bugün canlandırılarak bölgesinde etkinlik sağlamayı öngören bu girişim, 21. Yüzyılda Çin’in dünyanın en büyük ülkesi haline gelmesi çabası çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Kültür Forum’u, Çin’in etkinliğine gerekli altyapıyı sağlamayı da amaçlamaktadır. Çin’in yumuşak gücünü de gösteren bu Forum, İpek Yolu’na dâhil ülkelerde Çin’in imajını olumlu hale getirmeyi de öngörmektedir.

Forum sırasında, TASAM heyeti ile İpek Yolu Vakfı Genel Sekreteri arasında özel bir görüşmede gerçekleştirilmiştir.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2646 ) Etkinlik ( 217 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1037
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2000 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2000

Gerçekleşen her göç hareketi nedenleri ve sonuçlarıyla sadece göç eden toplumu değil, göç edilen toplumu da etkilemektedir. Suriye İç Savaşı sonucunda Türkiye’ye sığınan ve “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilerin sayısı resmi rakamlara göre bugün 3,5 milyondur. ;

ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

16. asrın ortalarında doğu istikametinde genişleyerek kadim Türk coğrafyasını işgal etmeye başlayan Rus Çarlığı 17. asırda Kuzey ve Doğu Asya’da yayılmaya devam etmiştir. ;

Küreselleşmenin ve gelişmiş iletişim teknolojilerinin dünyanın çehresini değiştirmesiyle uluslararası ilişkilerin devletlerarası ilişkiler ile tanımlı olduğu dönem sona ermiştir. ;

Askeri teknolojiye ağırlık veren Rusya, derin uzay aktiviteleri tam gaz devam ederken Amerika ve Çin’in gerisinde kaldı. Eski uzay gücü Sovyetler Birliği’nin mirasına Rusya sahip çıkamadı. ;

“Değişen devlet doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarını her yıl ayrı bir gündemle tartışmak üzere İstanbul merkezli oluşturulan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın resmî internet sitesi ve adresi yenilendi.;

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

İnsanoğlunun uzayla ilişkisini kabaca iki kategori altında incelemek mümkün. Bunlardan ilki yerküreye görece yakın mesafeleri kapsayan yörüngesel uzay. 1957 yılında uzaya fırlatılan Sovyet Sputnik uydusunu bugüne kadar 8.000’in üzerinde uydu takip etti ve Dünya’nın yörüngesindeki uydular artık moder...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...