İpek Yolu Kültür Forumu

Haber

İlki, 8 - 10 Aralık 2014 tarihlerinde Kazakistan’da, Astana’da yapılan Uluslararası İpek Yolu Kültürel Forumu’nun ikincisi, 13 - 15 Eylül 2015 tarihlerinde Rusya Federasyonu’nda, Moskova’da gerçekleştirilmiştir....

İlki, 8 - 10 Aralık 2014 tarihlerinde Kazakistan’da, Astana’da yapılan Uluslararası İpek Yolu Kültürel Forumu’nun ikincisi, 13 - 15 Eylül 2015 tarihlerinde Rusya Federasyonu’nda, Moskova’da gerçekleştirilmiştir.
 
Bu Forum’a davet üzerine, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ile Başkan Danışmanı Büyükelçi Prof. Dr. A. Engin Oba katılmışlardır.
 
Forum, 14 Eylül’de “Geleceğe Doğru” başlığını taşıyan İpek Yolu uluslararası gençlik sanat sergisinin açılışı ile çalışmalarına başlamıştır.
 
Forumun resmi açılışı aynı gün öğleden sonra yapılmış ve “Kültürel İşbirliğini Yüceltmek için Ortaklığın ve Ortak Projelerin Geliştirilmesi” konusuna hasredilmiştir. Çin İpek Yolu Vakfı ile Çin Kültür Vakfı Genel Sekreteri Bayan Zhang Xinglan ile Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Uluslararası Kültür İşbirliği Özel Temsilcisi Bay Mikhail Shvydkoi’un moderatörlüğündeki açılış toplantısında Rus-Çin-Kazakistan yetkilileri birer konuşma yapmışlardır. Daha sonra, Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri, Pakistan Enformasyon Bakanı, Beyaz Rusya Kültür Bakanı ve diğer ilgililer de söz almışlardır.
 
Bundan sonra, İpek Yolu Avrasya Kültür İşbirliği Örgütü’nün kuruluşuyla ilgili imza töreni gerçekleştirilmiştir.
 
Akşam, Uluslararası İpek Yolu Orkestrası Bolşoy Tiyatrosunda bir konser vermiştir.
 
15 Eylül’de saat 09:30 - 13:00 arasında beş bölüm halinde Forum çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu bölümler şunlardır:
 
1)       Kültürel Mübadele ve Uluslararası İşbirliği: İpek Yolu Ruhu ve Avrasya’da İşbirliği Perspektifleri
2)       Sürdürülebilir Kalkınma için Çok - Boyutlu İktisadi İşbirliği, Yeni Modeller
3)       Rusya Kültür Bakanlığı’na ayrılmıştır: Burada İpek Yolu mirasının turistik kaynakları etrafında işbirliğini geliştirmek konusu ele alınmıştır.
4)       Kütüphaneler arasında işbirliği: Avrasya bölgesinde kütüphaneler arasında işbirliği ve kaynakların paylaşımı
5)       Özel toplantı, Bakanlar düzeyinde olup kültürel irtibat, resmi ve resmi olmayan seviyelerde işbirliği konuları ele alınmıştır.
 
Aynı gün öğleden sonra, 4 toplantı halinde Forum çalışmalarına devam etmiştir.
 
Bunlar:
1)     Valdai Uluslararası Tartışma Kulübünün Toplantısı: Ele alınan konu: Avrupa ve Asya kültür diyaloğu, Avrupa ve Asya’nın karşılıklı gelişmesine felsefi ve kültürel yaklaşım
2)     Günümüzde geleneksel kültürde yeniliğe katkı için kültürel farklılık
3)     21. yüzyılda müze: Modern teknoloji ve gelişmiş bilimi uygulamak suretiyle kültürel mirasın korunması ve daha da geliştirilmesi
4)     Yuvarlak masa konferansı: Film ve televizyon alanlarında işbirliği imkânları
 
Forum, akşam resepsiyonu ile çalışmalarını tamamlamıştır.
 
Forum sonunda, “Moskova Konsansüsü Öneriler” başlığını taşıyan bir metin de kabul edilmiştir. 
 
Bu metinde, özetle, Avrasya Ekonomik Birliği ile İpek Yolu Ekonomik Kuşağının önemi vurgulanmaktadır. İpek Yolu’nun birçok ülke tarafından paylaşılan dünya kültür mirasını oluşturduğu ve İpek Yolu etrafındaki halkların kültürlerini aynı yöne yönlendirdiği ve ortak gelişmeleri sağladığı belirtilmektedir. Metinde, gençliğin kültürel etkinliklere katılması istenmekte, kültürel her alanda araştırmaların yapılması talep edilmektedir. Bu Forumun düzenli olarak devam etmesi istenmektedir. Bildiride ekonomi ve kültür alanlarında mübadele ve işbirliği için etkin bir çalışma mekanizmasının yaratılması amacıyla uluslararası zirveler, festivaller, konserler ve diğer faaliyetler düzenlenmesi suretiyle Uluslararası İpek Yolu Kültürel Forumu’nun bir uluslararası örgüt haline getirilerek kültür ve ekonomik işbirliği için bölgesel projelerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
 
Bildiride, Avrupa Ekonomik Birliği, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, Step Yolu ve diğer projelerle kültürel işbirliğinin geliştirilmesi, böylece Avrasya Entegrasyonu’nun ileriye götürülmesi talep edilmektedir.
 
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ve Büyükelçi Engin Oba “Sürdürülebilir Kalkınma için Çok-Boyutlu İktisadi İşbirliğine yönelik Yeni Modeller” başlıklı toplantıda konuşmuşlardır.
 
İpek Yolu, Çin’in önemli projelerinin başında gelmektedir. Tarihi çok eskilere giden İpek Yolu’nun bugün canlandırılarak bölgesinde etkinlik sağlamayı öngören bu girişim, 21. Yüzyılda Çin’in dünyanın en büyük ülkesi haline gelmesi çabası çerçevesinde değerlendirilmelidir.
 
Kültür Forum’u, Çin’in etkinliğine gerekli altyapıyı sağlamayı da amaçlamaktadır. Çin’in yumuşak gücünü de gösteren bu Forum, İpek Yolu’na dâhil ülkelerde Çin’in imajını olumlu hale getirmeyi de öngörmektedir.
 
Forum sırasında, TASAM heyeti ile İpek Yolu Vakfı Genel Sekreteri arasında özel bir görüşmede gerçekleştirilmiştir.
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2555 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 614
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1916 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1916

Son Eklenenler