Strateji Kavramı

TASAM Kurumsal

STRATEJİ ; BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN TEMEL AMAÇLAR, GAYELER VEYA HEDEFLER VE ÖNEMLİ POLİTİKALAR PLANLAR BÜTÜNÜDÜR....

STRATEJİ ;
BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN TEMEL AMAÇLAR, GAYELER VEYA HEDEFLER VE ÖNEMLİ POLİTİKALAR PLANLAR BÜTÜNÜDÜR.

İŞLETME YÖNETİMİNDE STRATEJİ ;
İŞLETMENİN ÇEŞİTLİ FONKSİYONLARI ARASINDA MEYDANA GELEN KARIŞIKLIKLARI AÇIKLIĞA KAVUŞTURAN VE GENEL AMAÇLARI BELİRLEYEN, ÖZELLİKLERİ DÜZENLEYEN, EKONOMİK BİR ORTAMDA İŞLETMENİN OPTİMUMA ULAŞMASI İLE İLGİLİ SEÇİMSEL KARARLAR BÜTÜNÜDÜR.
STRATEJİ;
SEVKETME,
YÖNELTME,
GÖNDERME,
GÖTÜRME,
GÜTME,

STRATEJİ;
ÇEVREYİ DEĞERLENDİRME VE GELECEĞİ TAHMİN ETME,
KENDİ KENDİNİ DEĞERLENDİRME,
BİR BÜTÜN OLARAK AMACA YÖNELME,
KARARLARIN VE PROJELERİN KALİTESİNİ YÜKSELTME,
İMKANI VERİR.

POLİTİKA UZUN SÜRELİ PLAN

GENEL AMAÇLI

BUGÜNKÜ VE GELECEKTEKİ KARARLARA BİR YÖN VEREBİLMEK İÇİN BİR ÇOK ALTERNATİF ARASINDAN SEÇİLEN BELİRLİ BİR YOL VEYA DAVRANIŞ TARZIDIR.

ÖNCEDEN DÜŞÜNMEYİ TEKRARI ÖNLER
POLİTİKALAR
ANALİZ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ
BİR YAPI SAĞLAR

KARAR VERMEDE
REHBER GENEL İFADE
KURALLARI

ANLAYIŞ KURALLARI

DÜŞÜNCE VE TERCİH KURALLARI
HAREKETE GEÇMEDE
YOL GÖSTEREN

STRATEJİ YÖNETİM SÜRECİ;

ÖZEL BİR KARAR ALMA
PROBLEM ÇÖZME

STRATEJİK YÖNETİM SAFHALARI
PLANLAMA
UYGULAMA
DEĞERLENDİRME
STRATEJİK YÖNETİM
STRATEJİK YÖNETİMİN EN GENEL TANIMI; BİR İŞLETMENİN HEDEF VE AMAÇLARINI TANIMLAYARAK BU AMAÇLARA ULAŞABİLMEK İÇİN GEREKEN KAYNAKLARINI BU YÖNDE KULLANMASIDIR.
STRATEJİK YÖNETİM, BİR İŞLETMENİN UZUN DÖNEMLİ PERFORMANSINI TANIMLAYAN YÖNETSEL KARARLARIN VE FAALİYETLERİN UYGULANMASIDIR.
BUNLAR, ÇEVRESEL İZLEME, STRATEJİ OLUŞTURMA (STRATEJİK YA DA UZUN DÖNEMLİ PLANLAMA), STRATEJİ ARAÇLARINI DEĞERLENDİRME VE KONTROLÜ İÇERMEKTEDİR.
STRATEJİK YÖNETİM
STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞMALARI BU NEDENLE İŞLETMENİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNİ AÇIĞA ÇIKARAN ÇEVREDEKİ FIRSAT VE TEHDİTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İZLENMESİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMAKTADIR.
BİR İŞLETME POLİTİKASI OLARAK ADLANDIRILAN STRATEJİK YÖNETİMDE; UZUN DÖNEMLİ STRATEJİ VE PLANLAMA BASKINDIR.
STRATEJİK YÖNETİM
STRATEJİK YÖNETİM, STRATEJİNİN ÜÇ BOYUTUNU ADRES GÖSTERİR.
BUNLAR;
KOŞULLAR,
ESASLAR,
SÜREÇLERDİR.
KOŞULLAR ;
İŞLETMENİN FAALİYETLERİNDEKİ DIŞSAL ÇEVREYİ (TEKNOLOJİK, EKONOMİK, POLİTİK, YASAL KAYNAKLAR VE KURUMSAL DEĞİŞİMLER) VE ÖRGÜTÜN İÇSEL ÇEVRESİNİ (KÜLTÜR, YAPILAR VE SÜREÇLER) İFADE EDER.
ESASLAR ;
İŞLETMENİN KENDİ KONUMUNU NASIL SEÇTİĞİ, ÜSTÜNLÜKLERİ, ENDÜSTRİ, PAZAR ÖLÇEĞİ, ÜRÜN ARALIĞI GİBİ UNSURLARA AİT DIŞSAL ÇEVREYİ İFADE EDER.
SÜREÇLER;
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ,
POLİTİK VE EKONOMİK SINIRLARIN KALKMASI VE BÜTÜNLEŞMESİ,
İŞLETMELERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE KÜRESELLEŞMESİ,
KÜLTÜRÜN ULUSLARARASI HALE GELMESİ VE TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARI,
PAZARIN TALEP YANLI DAĞILMASIDIR.
STRATEJİK YÖNETİM ;
STRATEJİK YÖNETİM BUGÜNDEN YAPILAN TERCİHLERLE YARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİDİR.
BAŞKA BİR AÇIDAN BAKARSAK STRATEJİK YÖNETİMİN TEMEL SORUNU GELECEKTE NE YAPILACAĞI DEĞİLDİR. BİLİNMEYEN VE GÖRÜLMEYEN BİR GELECEKTE İSTEDİĞİMİZ OLAYLARIN OLUŞMASI İÇİN ŞİMDİ, BUGÜN NELERİN YAPILABİLECEĞİNİN BELİRLENMESİDİR
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ;

STRATEJİ GELİŞTİRME
STRATEJİ UYGULAMA
STRATEJİYİ KONTROL VE DEĞERLENDİRME
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ;

VİZYON OLUŞTURMA
MİSYON OLUŞTURMA
ÖRGÜTSEL AMAÇLARIN BELİRLENMESİ

STRATEJİNİN UYGULANMASI;
FONKSİYONEL STRATEJİ
İŞLETME YAPISI
İŞLETME KÜLTÜRÜ

STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ;

DIŞ ÇEVRENİN ANALİZİ
KAYNAK VE YETENEKLERİN ANALİZİ
STRATEJİK AMAÇLARIN VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

BÜTÜNLEŞMİŞ PLANLAMA
UYUMLAŞTIRICI ARAŞTIRMA
SEZGİ
STRATEJİK FAKTÖRLERİ BELİRLEME
UYGUN FAALİYET ALANI SEÇME
TAKLİT
İŞLETME VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİNİN ANALİZİ
FIRSAT ELVERİŞLİ ZAMAN + DİĞER ŞARTLAR
YENİ MALLARIN, HİZMETLERİN, DAĞITIM KANALLARININ VE SATIŞ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİNİN BULUNMASI
YÖNETİM ETKİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
REKEBET AYRICALIKLARININ ORTAYA ÇIKMASI
YENİ PAZAR KESİMLERİNİN OLUŞTURULMASI
ÜSTÜNLÜK
ÜSTÜNLÜK, İŞLETMENİN HERHANGİ BİR KONUDA RAKİPLERİNE GÖRE DAHA ETKİLİ VE VERİMLİ OLMASI HALİDİR.
GÖRELİ PAZAR DURUMU
GÖRELİ MALİ YAPI
GÖRELİ ÜRETİM VE TEKNİK KAPASİTE
GÖRELİ AR-GE POTANSİYELİ
KİŞİSEL YETENEKLER VE YÖNETİMİN ETKİNLİĞİ
STRATEJİK YÖNETİMDE UZAK ÇEVRE ANALİZİ;
EKONOMİK ÇEVRE,
TEKNOLOJİK ÇEVRE,
SOSYOLOJİK ÇEVRE,
KÜLTÜREL ÇEVRE,
DEMOGRAFİK ÇEVRE,
POLİTİK ÇEVRE,
YASAL ÇEVRE,
STRATEJİK YÖNETİMDE YAKIN ÇEVRE ANALİZİ;

SEKTÖR ANALİZİ
RAKİP ANALİZİ
MÜŞTERİ ANALİZİ
STRATEJİK YÖNETİMDE İÇ ÇEVRE ANALİZİ;
KÜLTÜR DEĞERLER ANALİZİ
STRATEJİ VE POLİTİKA ANALİZİ
İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ
MALİ KAYNAKLAR ANALİZİ
BİLGİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ANALİZİ
HİZMET VE İÇ MÜŞTERİ ANALİZİ

TEHDİT ;
İŞLETMENİN AMAÇLARININ GERÇEKLEŞLEŞTİRİLMESİNİ ZORLAŞTIRAN VEYA İMKANSIZ HALE GETİREN YENİ BİR DURUMDUR.

ZAYIFLIK ;
İŞLETMENİN RAKİPLERİNE GÖRE KÖTÜ OLDUĞU DURUMDUR.

STRATEJİK PLANLAMA;
STRATEJİ VE PLAN FARKLI ŞEYLERDİR.

STRATEJİ AKIL İÇERİR FAKAT PLAN, PLANLANAN STRATEJİNİN UYGULANMASIDIR.

BU ANLAMDA STRATEJİK PLANLAMA; ÖRGÜTLERİN ÇEVREYLE OLAN İLİŞKİSİYLE İLGİLİDİR.

EN GENEL TANIMIYLA STRATEJİK PLANLAMA; BİR ÖRGÜTÜN MİSYONUNUN VE GELECEK YÖNELİMLİ, UZUN VE KISA DÖNEMLİ PERFORMANS HEDEFLERİNİN VE STRATEJİLERİNİN BİR TASLAĞININ OLUŞTURULMASIDIR
STRATEJİK ORGANİZASYONEL YAPILANMA PROJESİ AŞAMALARI MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ AŞAMASI

HER DEĞİŞİM PROJESİNDE OLDUĞU GİBİ BİR STRATEJİK YENİDEN YAPILANMA PROJESİ DE DETAYLI VE KOMPLE BİR DEĞERLENDİRME VE ANALİZ ÇALIŞMASI İLE BAŞLAMALIDIR.
MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ AŞAMASI ŞU ALANLARI KAPSAR;

STRATEJİ OLUŞTURMA VE PLANLAMA SÜREÇLERİ
MEVCUT STRATEJİLER VE PLANLAR
GİRDİLERİN ANALİZİ (ÇEVRE, KAYNAKLAR, KURUM GEÇMİŞİ VB.)
ÇIKTILARIN ANALİZİ (İŞ SONUÇLARI, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ/SADAKATİ, ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ, TOPLUMSAL KATKI VB.)
KULLANILAN FORMAL YAPILAR (ORGANİZASYON ŞEMALARI, SÜREÇ YÖNETİMİ, YÖNETİM UYGULAMALARI, BİLGİ SİSTEMLERİ, KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VB)
İNFORMAL YAPI
MEVCUT UYGULAMADAKİ TÜM DEĞİŞİM PROJELERİ, BİRİBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİ, ÖNCELİKLERİ

DEĞERLENDİRME DÖNEMİ DANIŞMANLAR İÇİN DE KURUMA ÖZGÜ BİLEŞENLERİ KAVRAMAK AÇISINDAN YOĞUN BİR ÖĞRENME DÖNEMİDİR. AYNI SEKTÖRDEKİ BİLGİ VE TECRÜBE DAHİ KURUMA ÖZGÜ BİLEŞENLERİ TARAFSIZ BİR GÖZLE DEĞERLENDİRME
BU AŞAMADA;

TÜM YÖNETİCİLER VE KRİTİK PERSONEL İLE BİRE BİR GÖRÜŞMELER,
SORU FORMLARI İLE İSTATİSTİKİ BİLGİ TOPLAMA,
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI GERÇEKLEŞTİRME,
MEVCUT PERFORMANS RAPORLARININ İNCELENMESİ,
PROSEDÜR, GÖREV TANIMI VB DOKÜMANTASYONUN İNCELENMESİ
OPERASYONEL DENETİM VE YERİNDE GÖZLEMLER
GEREKTİĞİNDE GRUP ÇALIŞMA VE GÖRÜŞMELERİ ORGANİZASYONU
BİLGİ SİSTEMLERİNİN VE DİĞER TEKNOLOJİLERİN İNCELENMESİ ,GİBİ YÖNTEMLER KULLANILMAKTADIR.
MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDE AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI DA İÇERİR:

POTANSİYEL PROBLEMLERİN BELİRLENMESİ
HANGİ ORGANİZASYONEL BİLEŞENLERİN PROBLEM ALANLARININ ESAS NEDENLERİNİ OLUŞTURDUĞUNUN ANALİZİ (HİPOTEZLER ÜRETME VE DOĞRULAMA)
SONRAKİ AŞAMALAR İÇİN TASLAK AKSİYONLAR OLUŞTURMA (“ÇABUK ÇÖZÜM“LER, DAHA DETAYLI ARAŞTIRMA GEREKSİNİMLERİ GİBİ)

STRATEJİK ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE TASARIM AŞAMASI

TASARIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
DEPARTMAN / İŞ BİRİMİ BAZINDAKİ GRUPLAMA ALTERNATİFLERİNİN, BU ALTERNATİFLERİN ZAYIF VE GÜÇLÜ YANLARININ BELİRLENMESİ
DEĞİŞİK ALTERNATİFLERİN GEREKTİRDİĞİ KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
FARKLI KOORDİNASYON, İŞBİRLİĞİ, OTONOMİ GEREKSİNİMLERİ İÇİN FARKLI YAPISAL BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK ORGANİZASYONEL YAPILANMA, TASARIM AŞAMASI;
YAPISAL BAĞLANTI MEKANİZMALARININ ZAYIF VE GÜÇLÜ YANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
OLUŞTURULAN ALTERNATİFLERİN DİĞER ORGANİZASYONEL BİLEŞENLER ÜZERİDEKİ “ETKİ“LERİNİN ANALİZİ
TÜM TASARIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ
OPERASYONEL YAPILANMA GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
UYGULAMA AŞAMASININ PLANLANMASI, ANAHTAR KONULARIN BELİRLENMESİ

TOPLUMLARIN YAŞAMINI BELİRLEYEN 4 PARALEL SÜREÇ VARDIR:

TEKNOLOJİK GELİŞME SÜRECİ,
ÜRETİM ARAÇLARI VE KAPASİTESİNİN GELİŞİM SÜRECİ,
TOPLUMSAL YAPI VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER SÜRECİ,
GÜNLÜK SİYASİ, SOSYAL VE TİCARİ OLAYLAR.

BU SÜREÇLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİM KISA VADEDE BÜYÜK ÖLÇÜDE TEK YÖNLÜDÜR.
TEKNOLOJİK GELİŞİM, DİĞER ÜÇ SÜRECİ,
ÜRETİM, TOPLUMSAL YAPI VE GÜNLÜK OLAYLARI,
TOPLUMSAL YAPI İSE SADECE GÜNLÜK OLAYLARI ETKİLER.
KARŞI YÖNDE BELLİ ORANDA BİR GERİ BESLEME OLMAKLA BİRLİKTE BUNUN VADESİ TEMEL ETKİYE GÖRE ÇOK DAHA UZUNDUR.
TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ YETENEĞİNİ YÜKSELTEBİLMEK İÇİN STRATEJİSİ;
TÜRKİYE’Yİ GELECEĞİN ENFORMATİK TOPLUMUNA TAŞIYACAK OLAN ULUSAL ENFORMASYON ŞEBEKESİ İLE BU ŞEBEKE ÜZERİNDEN SUNULABİLECEK TELEMATİK HİZMETLER AĞININ KURULMASI;
ULUSLARARASI REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ KAZANMANIN OLMAZSA OLMAZ KOŞULU HALİNE GELEN, ESNEK ÜRETİM VE ESNEK OTOMASYON TEKNOLOJİLERİNE ÜLKE SANAYİNİN UYARLANMASI;
DEMİRYOLU SİSTEMİNİN HIZLI TREN TEKNOLOJİLERİ BAZINDA YENİLENMESİ VE ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ;

TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ YETENEĞİNİ YÜKSELTEBİLMEK İÇİN STRATEJİSİ;
UZAY VE HAVACILIK SANAYİLERİYLE SAVUNMA SANAYİİNDE, ALAN VE ÜRÜN SEÇİMİNİN İTMESİNE DAYALI BİR SINAÎ YATIRIM VE GELİŞME STRATEJİSİ İZLENMESİ;
GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİDE AR-GE ÜZERİNDE ODAKLANILMASI ( GAP V.B. PROJELERİ BAZ ALAN AÇILIMLAR YAPILMALI),
ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER, ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYICI TEKNOLOJİLER VE ÇEVRE DOSTU ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNDE ODAKLANMA VE UYGULAMA ALANLARINI ÜLKE ÇAPINDA HIZLA GELİŞTİRİLİP GENİŞLETİLMELİ,
İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİNDE, DİĞER ATILIM ALANLARINI DESTEKLEYİCİ YÖNDE AR-GE VE UZANTISINDAKİ SINAÎ YATIRIMLAR YAPILMALI.

TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ;
KÜRESELLEŞEN DÜNYA EKONOMİSİNDE REKABET GÜCÜ YENİ TEKNOLOJİLERİ HIZLA ÜRETİME DÖNÜŞTÜRME YETENEĞİNE DAYANMAKTADIR.
TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ;

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GENELDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, TASARIM, ÜRETİM VE HATTA PAZARLAMA ARASINDAKİ SINIRLAR GİDEREK BELİRSİZLEŞMEYE BAŞLAMIŞTIR.
SERİ ÜRETİM EKONOMİK OLMAKTAN ÇIKARAK ESNEK ÜRETİME YERİNİ BIRAKMAKTADIR.


TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ;

TÜRKİYE, STRATEJİK BİLGİ BİRİKİMİNİ OLUŞTURAN BİLİŞİM / ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ, YAZILIM VE ÇİP ÜRETİMİNE VE BİLGİSİNE MUTLAKA SAHİP OLMALIDIR.
BU BİLGİLER YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAZARLARDAN ARTAN ORANLARDA PAY ALMAYI GEREKLİ KILMAKTADIR.
BUNUN İÇİN, ÖZGÜN BİLGİ ÜRETİMİ VE SATIŞI ÖNEM TAŞIMAKTADIR.
BİYOTEKNOLOJİ VE JENERİK OLARAK ADLANDIRILAN VE ÇAĞA DAMGASINI VURACAK OLAN BU YOĞUN ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE DAYALI ALANA BİR PROGRAM DAHİLİNDE ÖZELLİKLE TARIM VE TIP İÇİN YATIRIMLAR YAPILMALIDIR.

TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ;

ÖZELLİKLE, SAVUNMA SANAYİİNİN İHTİYAÇLARININ PLANLANMASI VE KARŞILANMASINDA ULUSAL TEKNOLOJİ YETENEĞİNDEN DAHA ÇOK ULUSLARARASI TEKLİ VEYA ÇOKLU ANLAŞMALAR VEYA FİRMA SÖZLEŞMELERİ İLE BU ALANIN ÖNÜNÜN KAPATILMASI YAKLAŞIMLARINA KARŞI UYANIK VE DİKKATLİ OLUNMALIDIR.

TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ;
ULUSAL BİLGİ ALT YAPISI GELİŞTİRİLEREK TOPLUMUN HER KESİMİNİN BİLGİYE ULAŞABİLMESİNİ SAĞLAYACAK BİR ORTAM OLUŞTURULMALI,
İNTERNETE ERİŞİM KAPASİTESİ ULUSLARARASI GELİŞMELERİN GEREKTİRDİĞİ DÜZEYE YÜKSELTİLMELİ,
YURT DIŞINA YÖNELİK ELEKTRONİK TİCARET GELİŞTİRİLEREK, BİLGİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK ULUSLARARASI KURAL VE STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR.

TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ;

DAĞINIK VE AMACI KULLANICI TARAFINDAN BELİRLENEN ARAŞTIRMA KAYNAĞI KULLANIMINDAN VAZGEÇİLEREK, REKABETE DAYALI FONLAMA VE SONUCUN ÜRETİME AKTARILMASINA DUYARLI ÖDÜL DÜZENLERİNE GEÇİLMELİDİR.

TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ YETENEĞİNİ YÜKSELTEBİLMEK İÇİN STRATEJİSİ;
TÜRKİYE’Yİ GELECEĞİN ENFORMATİK TOPLUMUNA TAŞIYACAK OLAN ULUSAL ENFORMASYON ŞEBEKESİ İLE BU ŞEBEKE ÜZERİNDEN SUNULABİLECEK TELEMATİK HİZMETLER AĞININ KURULMASI;
ULUSLARARASI REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ KAZANMANIN OLMAZSA OLMAZ KOŞULU HALİNE GELEN, ESNEK ÜRETİM VE ESNEK OTOMASYON TEKNOLOJİLERİNE ÜLKE SANAYİNİN UYARLANMASI;
DEMİRYOLU SİSTEMİNİN HIZLI TREN TEKNOLOJİLERİ BAZINDA YENİLENMESİ VE ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ;

TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ YETENEĞİNİ YÜKSELTEBİLMEK İÇİN STRATEJİSİ;
TÜRKİYE‘NİN UZAY VE HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİİLERİNDE ALAN VE ÜRÜN SEÇİMİNE DAYALI BİR YATIRIM VE GELİŞME STRATEJİSİ İZLEMESİ,
GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİDE AR-GE ÜZERİNE ODAKLANMALI VE BU KAPSAMDA GAP BENZERİ PROJELERDE AÇILIMLAR YAPMASI,
ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER, ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYICI TEKNOLOJİLER VE ÇEVRE DOSTU ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNDE ODAKLANMASI, BUNLARI ÜLKE ÇAPINDA HIZLA GELİŞTİRMESİ VE GENİŞLETMESİ,
İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİNDE VE DİĞER ATILIM ALANLARINDA AR-GE ÇALIŞMALARINA HIZ VERMESİ VE BU KAPSAMDA SINAİ YATIRIMLAR YAPMASIDIR.

ABD GÜVENLİK STRATEJİSİ
"YENİ BİR YÜZYIL İÇİN BİR ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ" ADLI BELGE ABD’NİN MİLLİ MENFAATLERİNİ ÜÇ KATEGORİDE MÜTAALA ETMEKTEDİR.
İLK KATEGORİDE "HAYATİ MENFAATLER" BULUNMAKTADIR. BELGENİN İFADESİNE GÖRE;
"HAYATİ MENFAATLER ÜLKEMİZİN HAYATİYETİ, GÜVENLİĞİ VE BEKASI İÇİN ELZEM OLAN SON DERECE ÖNEMLİ MENFAATLERDİR. BUNLAR BİZİM VE MÜTTEFİKLERİMİZE AİT TOPRAKLARIN FİZİKİ GÜVENLİĞİ, VATANDAŞLARIMIZIN VE EKONOMİK REFAHIMIZIN EMNİYET İÇİNDE OLMASI VE KRİTİK ALT YAPI TESİSLERİMİZİN SAVUNULMASI İÇİN GEREKTİĞİNDE ASKERİ GÜCÜMÜZÜN TEK BAŞINA VE KARARLI BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI DAHİL NE LAZIMSA YAPACAĞIZ."

İKİNCİ KATEGORİ : ÖNEMLİ MİLLİ MENFAATLER;
"ABD, küresel güvenlik ve ABD’nin menfaatleri için elverişli olacak bir uluslararası ortamı şekillendirmek üzere pek çok vasıtaya sahiptir.“
Bu vasıtalar, diplomasi, uluslararası mali yardım, silahlanmanın kontrolü, Kitle İmha Silahlarının yaygınlaşmasının önlenmesi, askeri faaliyetler, uluslararası hukukun uygulanmasında işbirliğidir.
"Askeri Faaliyetler" ile ilgili açıklamada "ABD askeri gücü ABD menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için koalisyonların teşkilinde ve uluslararası ortamın şekillendirilmesinde temel bir role sahiptir."

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ: SİYASİ ORTAM, FIRSATLAR VE TEHDİTLER;
"Devletler veya devlet grupları arasındaki ihtilaf potansiyeli en ciddi güvenlik tehdidini oluşturmaya devam etmektedir.
Bütün gayretlere rağmen muhtemeldir ki, birden fazla bölgesel güç ABD’ye karşı askeri bir tehdit teşkil edecek arzuya ve imkanlara sahip olacaktır.
İran, Irak ve Kuzey Kore kısa sürede ortadan kalkmayacak şekilde böyle bir tehdidi halihazırda oluşturmaktadır."
TÜRKİYE İÇİN YENİ VİZYON VE STRATEJİLER
TOPLUMUN İHTİYACI OLAN SİYASİ VİZYON ÜÇ ADIMDA ELE ALINABİLİR.
BİRİNCİ ADIM, TOPLUMU MUTLU VE MOTİVE EDECEK UZUN VADELİ BİR HEDEFLER KÜMESİ, BİR BAŞKA DEYİŞLE BİR "İDEAL" ORTAYA KOYMAKTIR.
İKİNCİ ADIM, BU İDEALE YÖNELİK OLARAK DÜNYA SİYASİ, EKONOMİK, SOSYAL VE ENTELEKTÜEL KONJONKTÜRÜ İÇİNDE BU İDEALE ULAŞMAYI SAĞLAYACAK STRATEJİLER GELİŞTİRMEKTİR.
ÜÇÜNCÜ ADIM İSE BU STRATEJİLERİ UYGULAYACAK KURUMSAL YAPIYI KURMAKTIR.
ATATÜRK DEVRİMİ TARİHTE İLK DEFA BİR GRUP YA DA ZÜMRE İÇİN DEĞİL BÜTÜN TÜRK ULUSU İÇİN BİR İDEAL ORTAYA KOYMUŞTUR. BU İDEAL KISACA "ÇAĞDAŞ UYGARLIK SEVİYESİNE ULAŞMAK" OLARAK ÖZETLENEBİLİR.

BU İDEALİN ÜLKENİN İÇ VE DIŞ İŞLERİ İLE İLGİLİ İKİ YANI VARDIR.
İÇERİYE YÖNELİK YANI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ASLİ GÖREVİNİN TÜRK HALKININ DÜNYANIN BİRİNCİ SINIF ÜLKE VATANDAŞLARININ ORTALAMA REFAH SEVİYESİNE EŞİT VEYA DAHA YÜKSEK BİR REFAHA ERİŞMESİNİ SAĞLAMAK OLARAK TANIMLANMASIDIR. BU REFAH TANIMININ İÇİNDE SADECE MADDİ İHTİYAÇLAR DEĞİL İNSAN HAKLARI, SİYASİ ÖZGÜRLÜKLER, GÜVENLİK, SOSYAL UYUM VE DAYANIŞMA, KÜLTÜREL İMKANLAR GİBİ PARAMETRELER DE DAHİLDİR.
DIŞARIYA YÖNELİK YANI İSE, DÜNYADA PEK ÇOK ULUS OLSA DA TEK BİR UYGARLIK OLDUĞU GERÇEĞİ VE TÜRKİYE’NİN BU UYGARLIK İÇİNDE EŞİT BİR ORTAK OLARAK YER ALMASI GEREKTİĞİ İLKESİDİR.

ATATÜRK DEVRİMİNİN İDEALİ TAMAMIYLA İNSAN ODAKLI BİR İDEALDİR .
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN İÇERİDE VE DIŞARIDA BİR TAKIM DOGMATİK HEDEFLER İÇİN DEĞİL SADECE VATANDAŞLARININ MUTLULUĞU İÇİN ÇABA SARF ETMESİ GEREKTİĞİNE İŞARET EDER.
BU İDEAL ORTAYA KONDUĞU DÖNEM İÇİN SON DERECEDE ÖNGÖRÜLÜ OLMASININ YANINDA, BUGÜN İÇİN DE YERİNDE VE YETERLİDİR.
ANCAK İDEALE ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ STRATEJİNİN OLUŞTURULMASI KONUSUNDA AYNI DERECEDE OLUMLU GÖZLEMLER YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.
DÜNYA SİYASİ GÜNDEMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMDE ÜÇ TEMEL NOKTA ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR.
KARAR MEKANİZMALARINDA EKONOMİK REFAH HEDEFİNİN ÖNCELİĞİNİN ARTMASI
ULUSLARARASI HUKUKUN ETKİ ALANININ GENİŞLEMESİ
DIŞ POLİTİKANIN FELSEFİ TEMELİ OLARAK “TOPLUMUN BÜTÜNÜN MENFAATİ“YERİNE TOPLUMUN TÜMÜNDEN BİREYE KADAR TÜM ÜNİTELERİN TERCİHLERİNİN DENGELİ OLARAK DİKKATE ALINMASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ POLİTİKA STRAREJİSİ;
DUYGUSAL, HAYALCİ VE STATÜKOCU DEĞİL AKILCI, GERÇEKÇİ VE SÜREKLİ DEĞİŞİME AÇIK OLUNMASI
EKONOMİ, TİCARET VE KALKINMAYA ODAKLANILMASI
EVRENSEL LİBERAL DEMOKRATİK DEĞERLERİN SAVUNULMASI
KONU İLE İLGİLENEN BÜTÜN VATANDAŞLARIN KATILIMININ SAĞLANMASI
SİLAHLI KUVVETLER VE DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI İLE BİRLİKTE UZMAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN KATKILARINDAN DA YARARLANILMASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ POLİTİKA STRATEJİSİ;
FARKLI SİYASİ GÖRÜŞLERDEKİ VATANDAŞLARIN DIŞ İLİŞKİLER ALANINDA ÜZERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEKLERİ BİR ORTAK PAYDA OLUŞTURULMASI,
HER TÜRK VATANDAŞININ HER KONUDA DÜNYANIN DİĞER MEDENİ TOPLUMLARININ ÜYELERİ İLE EŞİT HAKLARA SAHİP OLMASI İLKESİNİN BENİMSENMESİ,
BÖLGESEL LİDERLİK ARAYIŞININ ASKERİ VE SİYASİ ALANDAN ÖNCE EKONOMİK VE KÜLTÜREL ALANA YÖNELTİLMESİ,
ÜLKELERİN TEK SESLE KONUŞMADIĞININ BİLİNCİNDE OLUNMASI VE HERHANGİ BİR ÜLKE İLE BÜTÜNSEL BİR ANLAŞMA OLMASA DA KONU BAZINDA YAPICI DİYALOGLAR KURMAYA AÇIK OLUNMASI,

TÜRKİYE’NİN IRAK STRATEJİSİ ;
IRAK‘IN GELECEĞİ HAKKINDA KARAR VERME HAKKI SADECE IRAK HALKINA AİT OLMASI,

IRAK HALKININ BİR BÖLÜMÜNÜN DIŞ GÜÇLERLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE VE DİĞER BÖLÜMÜNÜN RIZASI OLMADAN IRAK HAKKINDA KARARLAR ALMASININ KABUL EDİLMEMESİ,

KUZEY IRAK’TAN TÜRKİYE’YE YÖNELİK TERÖRİST EYLEMLERE KARŞİ TÜRKİYE SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN MÜDAHALE HAKKININ SAKLI TUTULMASI,

HEM İNSANİ NEDENLERLE, HEM DE KENDİ EKONOMİK ÇIKARLARI İTİBARIYLA IRAK’IN EKONOMİK ALANDA DÜNYA’YA ENTEGRASYONU VE SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE BENİMSEMESİNİ DESTEKLEMELİ VE MÜMKÜN OLDUĞUNCA YARDIMCI OLMALIDIR.

* KOCAELİ Ü. İİBF DEKANI

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Bugünkü konu Türkçe. Hakikaten bizim için en önemli meseledir Türkçe. Çünkü Türk milleti dediğin topluluk bir dil etrafında oluşmuştur. Bunu Batı’da Jean-Paul Roux diye Türklerin tarihini yazan Fransız tarihçi kitabının başlarına koymuştur: “Türkler dil etrafında oluşmuş bir millettir.“ Bugün birbir...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler paralelinde başta Karadeniz olmak üzere deniz güvenliği konuları daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Ayrıca teknolojideki gelişmelerle birlikte, başta gemilerin navigasyon sistemleri olmak üzere denizcilik endüstrisine yönelik siber saldırılar da artış eği...;

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'i ziyaret etti. Üç gün süren ziyareti sırasında Çinli yetkililerle üst düzey görüşmelerde bulunan Fidan, iki ülke arasındaki ikili bağların ve iş birliğinin güçlendirilmesine yö...;

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle önemli bir rekabet alanı olan Afrika, 21. yüzyılda çok sayıda aktörün, kapsamlı politikalar geliştirdiği ve zirveler organize ettiği kıta olarak dikkat çekmektedir.;

Gıda güvenliği ile biyoenerji üretimi arasındaki ilişki, hem potansiyel faydaları hem de zorlukları kapsayan karmaşık ve çok yönlüdür. Biyoenerji üretimi, enerji güvenliğine katkıda bulunma ve iklim değişikliği endişelerini giderme konusunda katkı sağlamaktadır. Ancak bu aynı zamanda gıda güvenliği ...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...