TASAM Türk Göç Konferansı’nda

Haber

TASAM Türk Göç Konferansı’nda ...


Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde 25-27 Haziran 2015 tarihleri arasında Turkish Migration Conference 2015 (Türk Göç Konferansı 2015) isimli etkinlik yapılmıştır.
Prag Charles Üniversitesi, Londra Regent’s Üniversitesi Ulusaşırı Çalışmalar Merkezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Londra Transnational Press gibi birçok kurumun destek verdiği konferans, bir uluslararası araştırma etkinliği olarak Türkiye’nin içinde var olan veya dışarıda (çıkış, varış ve geçiş noktası olarak) gerçekleşen göçü konu almış çalışmaları kapsayan çok disiplinli alanları içeren bir etkinliktir. İnsan hareketliliği, yasal ve düzenleyişi çerçeveler, işgücü piyasası verileri, eğitim ve beşeri sermaye, beyin göçü, kısa vadeli göçler, göçmen entegrasyonu, diasporalar, kültür medya ve siyaset, göçmenleri refahı ve sağlığı, iç ve uluslararası göçün bağlantısı, göçmen deneyimleri, göç ve göçmenlere yönelik tutum ve politikalar, göçün maliyeti gibi konuları ele almayı amaçlayan konferansın bu yılki ana teması “Piyasalar, Kimlikler, Coğrafyalar” olarak belirlenmiştir.
Türk Göç Konferansı, demografi, ekonomi, hukuk, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi geniş yelpazedeki disiplinlerden, Türkiye’den, Türkiye’ye ve Türkiye içindeki insan hareketliliğine odaklanan, birçok uygulayıcı ve akademisyeni bir araya getirmiştir.
Hâlihazırda Göç ve Kalkınma Küresel Forumu Dönem Başkanı olan Türkiye’de göç olgusunun önem kazandığı bir dönemde, resmi göç anlayışı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Akademik topluluk da Türkiye’deki çok yönlü göçü değerlendirmek için fırsat yakalamışlardır.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) de gelişmekte olan bu yeni sürecin farkındadır ve Türkiye’nin politikalarının bir parçası haline gelen göç olgusunu değerlendirmektedir. Bu sebeple TASAM uzmanlarından Tolga SAKMAN, kurumumuzu temsilen etkinliğe katılmış ve hem bu yeni süreci geniş çerçevede inceleyen çeşitli çalışmaları takip etme hem de bu konuda bir sunum yapma imkânı bulmuştur. “Alman Siyasal Yaşamında Türkler: Türk Asıllı Politikacıların Entegrasyona Etkileri” (Turks in German Political Life: Effects of Turkish Origin Politicians to Integration) konusunda bir sunum yapan SAKMAN, politika içindeki Türklerin tarihsel süreçlerini aktarmış ve çeşitli çalışmaların oluşturduğu veriler ile Türk toplumu-entegrasyon-politikacılar bağlantısını kurmaya çalışmıştır.
Üç gün süren konferans süresince Avrupa ve Amerika’dan gelen birçok akademisyen ile STK temsilcileri konular üzerinde istişarelerde bulunmuşlardır. Konferans sonunda, sunulan bildirilerin yayımlanarak akademik topluluk ve göç idarecileri için kaynak oluşturulması hedeflenmiştir. 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2523 ) Etkinlik ( 170 )
Alanlar
Afrika 64 601
Asya 74 974
Avrupa 13 607
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 277
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1312 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 273
Orta Doğu 17 578
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 168
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 770
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1866 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
Türkiye 75 1866

Son Eklenenler