Yunan Halkı Finans Kapitale Meydan Okuyabilecek mi?

Yorum

Yunan halkı Ocak 2015 ayında yapılan seçimde, Çipras’ın partisine oy vererek, modern sömürgecilik olarak adlandırılan Küresel Ekonomik Sisteme karşı çıkmış, Perikles’in 2500 yıl önce yaptığı gibi, siyasileri erdem ve vatanseverliğe davet etmişti....

Yunan halkı Ocak 2015 ayında yapılan seçimde, Çipras’ın partisine oy vererek, modern sömürgecilik olarak adlandırılan Küresel Ekonomik Sisteme karşı çıkmış, Perikles’in 2500 yıl önce yaptığı gibi, siyasileri erdem ve vatanseverliğe davet etmişti. Yunan halkı bu davranışı ile Çipras’ın şahsında yaklaşık 150 yıllık dünya ekonomik ve politik sistemine meydan okumuştu. Çipras ve arkadaşları bu güvene layık olmak için 6 aydan bu yana büyük bir mücadele veriyorlar. Onlar emperyalizmin dikte ettiği kolay yolu tercih etmek istemiyorlar. Aslında Avrupa’da ve dünyada aynı yola karşı çıkmaya can atan yüzlerce devlet var. Ama onların Yunanlılar gibi cesur bir halkı ve onlara hizmet etmeye hazır aynı cesarette siyasetçileri yok. Ayrıca, Finans Kapital Sistem içinde organize olmuş, ancak dünya ekonomik sisteminden çıkmak isteyen veya onu daha insan odaklı bir yöne evirmeyi düşünen binlerce siyasi var. Ancak büyük çoğunluğu kişisel ikbal ve iktidar hevesi içinde olan bu kesim, insan odaklı bir ekonomik sistem için çözüm üretmeyi ve bu çözümü kendi halklarına sunmaya cesaret edemiyorlar. Bunlar Finans Kapital Sistemin şartlandırdığı dar kalıplar içinde kalmayı başarı olarak değerlendiriyorlar.

AB Çipras ve Partisinden Neden Korkuyor?
Seçim sonrası değerlendirmelerde bahsedildiği üzere, Çipras ve arkadaşları dört bir yandan içerden ve dışarıdan baskı altına alınmıştır. Finans-Kapital Sistem (FKS) kötü örnek Çipras’ı durdurmaya çalışmıştır. Esas korku, Yunan halkının Çipras’ın partisine verdiği siyasi desteğin, Avrupa ve dünya çapında yayılma tehlikesidir. Birçok ülkede Çipras’ın partisine benzer programları ön gören partiler çıkabilir. Çünkü Küresel Ekonomik Sistem, artık sadece insan emeğini değil, insanının geleceğini de tehdit etmeye başlamıştır. Finans Kapital Sistem, kötü örnek Yunanistan’ın sadece ekonomik dengelerin bozulmasına neden olmasından değil, aynı zamanda mevcut siyasal ve askeri blokları da değiştirmesinden korkmaktadır. Örneğin Yunanistan’ın AB’den çıkıp bağımsız bir statüye geçmesi veya Rusya ile stratejik ortaklık kurması gibi. Bu nedenle, Portekiz’i ve İspanya’yı kurtaran sistem Yunanistan’a karşı direnmektedir. Bunun en önemli nedeni Yunanistan’da halkla siyasilerin ve hatta kilisenin Yunan halkının sömürülmesine karşı birleşmiş olmasıdır. Eski Yunan başbakanları, siyasiler ve iş adamlarının söylemlerine bakıldığında, onlar da Finans Kapital Sistemin sesi konumunda benzer sözleri tekrarlamakta, referandum öncesi Yunan halkını korkutmaya çalışmaktadır. Çipras ve arkadaşlarının seçim öncesi Yunan halkına verdikleri sözü tutmak için taviz vermeyen tutumları takdire şayandır. Bu bağlamda sonuçsuz kalan görüşmeler sonrasında Çipras ve arkadaşlarının, bundan sonraki mücadele stratejisinde yeniden Yunan halkının resmi desteğine ihtiyaç duymaları da ayrıca dürüst bir politikacı olduklarını göstermektedir.

Referandum Dünya Halkları İçin Yapılacak
5 Temmuz 2015 referandumu sadece Yunan halkı için yapılmayacaktır. Bu oylama dünya ekonomik ve siyasal sistemleri için bir kırılma ve devrim olma potansiyeline sahip bir oylama olacaktır. Yunan halkı sadece kendi geleceğini değil, köklerinin dayandığı dünya medeniyeti içinde yer alan tüm ulusların da geleceğini belirleyecek. Oylama hayır ile sonuçlanırsa, Atina’dan dünya halklarına ışık tutacak yeni bir olimpiyat meşalesi yakılacaktır. Bu meşalenin aydınlığında, altı ay önce Çipras ve arkadaşlarına verilen siyasal destek, dünya çapında yankılanan daha büyük bir etki yapacaktır. IMF, Dünya Bankası, Kreditörler, Merkez Bankaları gibi sistem çarkının dişlileri, Yunan halkının iradesi ile durdurabilecek veya daha ılımlı bir çalışma içine çekilebilecektir. Evet, çıkması halinde ise, Finans Kapital Sistem üstünlüğünü bir kere daha kanıtlayacak ve Yunan halkı üzerinden ümide kapılan, sevinen, öfkelenen, kendini yeniden tanımlama cesareti duyan dünya halklarının büyük bölümü hüsrana uğrayacaktır. Yunan halkının altı ay önce Çipras’a verdiği siyasi desteğin bir rüya olduğunu söyleyenler de çıkacaktır. Avrupa kültürü ve değerleri Grek-Roma kültürü üzerine bina edilmiştir. Avrupa Greklere rest çekmiştir. Bakalım Yunan halkı bu reste nasıl karşılık verecek?

İzmir Haziran 2015
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2633 ) Etkinlik ( 211 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

Son günlerde Türk Dış Politikasının en sıcak konularından birisi Amerikan ve NATO güçlerinin ayrılmasından sonra Kabil Havaalanının güvenliği konusunda ortaya konulan tekliftir. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.