Medeniyet İnşası 5. Çalıştay Raporu Yayında

Haber

Medeniyet İnşası 5. Çalıştay Raporu Yayında...

MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU
ÇALIŞTAYI - 5


SONUÇ RAPORU

Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu 5. ÇalıştayıReferans Değerler, Kurumlar ve Kişiler“ teması ile 30 Nisan Perşembe günü İstanbul’da Dosso Dossi Hotels Downtown’da eğitimcilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat AYBAR, raportörlüğünü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Hilmi Özev ve koordinasyonunu TASAM Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Toy’un yürüttüğü Çalıştay’a; TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Alacacıoğlu, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Fatih Üniversitesi İşletme Bölümü’nden FUSEM Müdürü Prof. Dr. Halil Zaim, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Biçer, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf Akbaş, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nden Eğitimci-Yazar İsmail Öz, Eğitimci - Yazar Ekrem Aytar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Uzman Eğitimci Murat Karasoy, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Musa Kazım Gülçür, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Uzman Eğitimci Mehmet Gültekin, İstanbul Üniversitesi İLAM Araştırma Görevlisi Hüseyin İhtibar, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ensar Vakfı Değerler Eğitim Merkezi’nden Yrd. Doç. Dr. Şeyma Altın, Gazeteci-Yazar Demirhan Kadıoğlu, Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Can Ceylan, MEB Rahmi Kirişçioğlu İ. O. Müdürü Dr. Mehmet Öncel, TMKV Türkiye Milli Kültür Vakfı Kültür Evi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Selim Akiş, Turgut Özal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Faik Koç, Fatih Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’ndan Eğitimci Ahmet Tokmak, Eyüp Otakçılar Anadolu İHL Müdürü Rüştü Özker, TASAM Uzman Yardımcıları Dilek Kütük ve Mefire Njoya Roukaya katıldılar.


Etkinlik sırasında dile getirilen görüşlerin yoğun bir özeti bu raporda sunulmaktadır.


MEDENİYET İNŞASI/İHYASI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR

Medeniyet kavramının en güçlü unsurlarından biri “adalet“ kavramıdır. Tarihi ve kültürel müktesebatımızda adaletin özgün yeri malumdur. Ancak adalet kavramı tüm medeniyetlerin bir şekilde vurguladıkları bir kavramdır. Bu nedenle “adalet“ gibi kavramlara vurgu yaparken Roma ve kadim Yunan gibi tarihi medeniyetler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Modernite ve küreselleşme ile birlikte değerlerimiz ciddi anlamda yapı bozumu ile karşı karşıya kalmış durumdadır. Çok kültürlülük ve küreselleşme gibi faktörler nedeniyle tüm kültürler birbirine açık hale gelmiştir. Kültürü steril tutmak mümkün olmadığı için, asıl sorun bu etkileşim ile nasıl mücadele edileceğidir. Aydınlanma çağı ile birlikte Batı yeni ürettiği kültürü steril tutabilmek amacıyla, kendi beslendiği kaynağı inkar etme ve etkilendiği kültürleri ilerici-gerici söylemi ile ötekileştirme yoluna gitmiştir. Ne var ki, bu tespit Batı’nın dünya kültürüne katkılarını inkâr anlamına gelmemelidir.

Moderniteyi eleştirsek de, günümüzde tüm dünya modernitenin nimetlerinden istifade etmektedir. Modernist olmasak da modern bir toplum olduğumuzun bilinciyle hareket etmeli, düşünceyi bu noktadan üretmeli ve uygun politikalar geliştirebilmeliyiz. Tarih felsefemizi ve tarih yazım yöntemlerimizi de bu bakış açısıyla gözden geçirmemiz gerekmektedir. Tarihi sadece geçmişte yaşananlar açısından değil, gelecek nesiller için huzur ve barış içerisinde yaşanılabilir bir dünya bırakma açısından da ele almalı, yeni bir perspektif ortaya koymalı, çok-disiplinli yaklaşımlarla analiz kabiliyetimizi artırmalıyız.

Medeniyet kavramının Batı’da modern dönemde tek-tipçi yaklaşımla geliştirilen “civilization“ kavramına karşı çoğullaştırıcı ve tepkisel bir yaklaşımla geliştirilmiş “yeni“ bir kavram olduğu unutulmamalıdır. Değer kavramı da benzer çağrışımlar içermektedir. Ama bu tespitler insanlık tarihinin iyi ve güzel olarak nitelenebilecek müktesebatından uzak kalmamızı tasvip etmek anlamına gelmemelidir. Aksine İslam medeniyeti “yeni“ bir medeniyet değildir. Hz. Peygamber (sav) ahlaki güzellikleri tamamlamak üzere gönderildiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda medeniyet insanlık tarihinin tümünü aynı anda ilgilendiren bir olgudur. Küreselleşme ise belli bir kültürün tüm küreyi tek-tipleştirecek bir şekilde yaygınlık kazanmasıdır.

Medeniyet farklı toplum ve kültürlerin hiçbir toplumsal kesimi köleleştirmeksizin, şahsiyetleri değerleri yok etmeksizin, insan fıtratına uygun bir şekilde yaşatılması demektir. Farklı bakış açılarının özgürce kendilerini ifade etme imkânı bulamadıkları durumları medeniyet kavramı ile ilişkilendirmek doğru değildir ama “medeniyet perspektifi“ geliştirme bağlamında “algı yönetimi“ olgusuna da dikkat edilmelidir.

...

Raporun tamamını indirmek için tıklayın.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2567 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 1000
Avrupa 13 616
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1326 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 276
Orta Doğu 18 584
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1942 ) Etkinlik ( 72 )
Alanlar
Türkiye 72 1942

Son Eklenenler