Joseph Stiglitz’in Gözünden IMF Ve Küreselleşme

Haber

Prof. Dr. Joseph Stiglitz geçtiğimiz günlerde İstanbul’da önemli bir konferans verdi. “Küreselleşme: Beklentiler ve Hayal kırıklıkları” başlığını taşıyan konferansa ilgi çok büyüktü ve dinleyicilerin çoğunluğunu da “karar vericiler” oluşturuyordu....

Prof. Dr. Joseph Stiglitz geçtiğimiz günlerde İstanbul’da önemli bir konferans verdi. “Küreselleşme: Beklentiler ve Hayal kırıklıkları“ başlığını taşıyan konferansa ilgi çok büyüktü ve dinleyicilerin çoğunluğunu da “karar vericiler“ oluşturuyordu.

Prof. Dr. Joseph Stiglitz , sıradan biri değil; konferans öncesi eski devlet bakanı Kemal Derviş’in de vurguladığı gibi dünyanın sayılı ekonomistlerinden birisi... Dünya Bankası’nda çok üst düzey görevlerde bulunan Stiglitz, 2001 yılı nobel ekonomi ödülünün sahibi ve aynı zamanda da ABD eski Başkanı Clinton’un danışmanı... Türk okurları Stiglitz’i yayınlandığında geniş yankı uyandıran “Küreselleşme: Büyük hayal kırıklığı“ kitabından tanıyorlar. Stiglitz’in yeni yayınlanan “90’ların yükselişi“ kitabı da büyük bir ilgiyle karşılandı, yeni tartışmalara kapı araladı.

IMF’YE TESLİM OLMAYIN

Stiglitz, İstanbul konferansında IMF politikalarına sert eleştiriler yöneltti. “IMF sadece kendi çıkarlarını düşünür, bu nedenle her söylediği yapılmamalıdır“ diyen Stiglitz, Türkiye’nin de IMF politikalarına teslim olmaması gerektiğini ifade etti. IMF’nin enflasyon konusundaki dayatmalarının ciddiye alınmamasını isteyen Stiglitz, “siz kendi programınızı yapın. O programda yatırıma, üretime ve büyümeye öncelik verin. IMF programları, ülkelerin kendilerine özgü şartlarını dikkate almıyor, sonuçta da program çöküyor“ uyarısında bulundu.

Stiglitz, bir ülkenin ekonomik olarak kalkınmasının yolunun, üretimden, istihdamdan ve büyümeden geçtiğini belirtiyor. IMF politikaları ise, bu üç önemli unsuru içermiyor. IMF sadece kendi çıkarını düşünerek, borçların zamanında ödenmesine öncelik veriyor. IMF politikalarının sosyal boyutu olmadığı için, IMF programlarının uygulandığı her ülke çok büyük bir sosyal maliyet ödüyor. Stiglitz, bu sosyal maliyeti Arjantin başta olmak üzere pekçok ülkenin ödediğini, Türkiye’nin de son yaşanan ekonomik krizde ağır bir maliyet ödemek zorunda kaldığını ifade ediyor.

Stiglitz, IMF’nin yönetim biçiminin de şeffaf olmadığını ve gelişmekte olan ülkelerden temsilcilerin IMF yönetiminde söz sahibi olamadığına dikkat çekiyor. IMF için “uluslararası bir kamu kurumu“ ifadesini kullanan Stiglitz, IMF’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin güdümünde hareket ettiğini ifade ediyor. Stiglitz, IMF’nin mali piyasaların nasıl çalıştığını bilmediğini de belirtiyor.

Stiglitz, IMF politikalarını reddeden Malezya’nın gösterdiği başarının da altını çiziyor. “IMF’nin politikalarının yanlış olduğu, Malezya’nın başarısıyla ispat edildi“ diyen Stiglitz, IMF’nin bu başarısızlığı önce kabul etmediğini ama sonra kabullenmek zorunda kaldığını söylüyor.

KÜRESELLEŞME YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Prof. Dr. Joseph Stiglitz’in küreselleşme üzerine söyledikleri de pekçok kişi ve çevre tarafından paylaşılıyor. İstanbul konferansında Stiglitz, küreselleşme sürecinin istikrarsızlık getirdiğine dikkat çekerek, küreselleşmenin mutlaka yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Stiglitz, küresel sürecin mutlaka demokratikleştirilmesini ve çok taraflı bir anlayışın benimsenmesini istiyor.

Küreselleşmenin gelir dağılımındaki uçurumu daha da artırdığına dikkat çeken Stiglitz’in verdiği şu örnek, acı gerçeği tüm yalınlığıyla anlatıyor: “Küreselleşme umulan başarıyı getiremedi. Yoksul insanlar sadece tokluk için yaşamaya başladı. Avrupa Birliği’nde inek başına 2 dolar sübvansiyon düşüyor. Dünya Bankası’nın kişi başına fakirlik sınırı da 2 dolar. Yani Avrupa’da inek olmak, Afrika’da insan olmaktan daha iyi!.. “

Küreselleşme süreciyle birlikte ideolojilerde de önemli bir erezyonun yaşandığını belirten Stiglitz, “Pazar ekonomisi sadece çıkar gruplarına hizmet eder hale geldi. Ekonomik küreselleşme, siyasal küreselleşmenin önüne geçti“ değerlendirmesini yapıyor. Dünya Ticaret Örgütü’nü de eleştiren Stiglitz, “sadece ticareti konuşuyorlar, sosyal konulara duyarsız kalıyorlar“ eleştirisini yöneltiyor.

PEKİ NE YAPMALI?

Stiglitz’in ortaya koyduğu sorunlar, bugün için tüm dünyayı ilgilendiren konuların başında geliyor. Öncelikle IMF politikalarının artık bir “kurtuluş reçetesi“ taşımadığı bilinmektedir. Stiglitz’in de dikkat çektiği gibi, her ülke içine düştüğü ekonomik krizden kurtulmak için IMF politikalarına sarılmak yerine, kendi ülkesinin özelliklerine uygun bir ekonomik programı uygulamaya koymalıdır.

IMF politikalarının, krizden çıkış değil, “borç tahsili“ amacı taşıdığı açıktır. Oysa krizden çıkmak için üretim ve istihdam gereklidir. Üretimin olduğu yerde ise büyüme olacak, ekonomik büyüme beraberinde sosyal refahı getirecektir. Türkiye’nin Stiglitz’in uyarılarından alacağı önemli dersler vardır. Çünkü Türkiye sahip olduğu kaynakları itibariyle IMF programlarına ihtiyaç duymadan ayakta durabilecek, büyüyecek potansiyele sahiptir.

Küreselleşme konusunda ise, Stiglitz’in vurguladığı “yeniden yapılanma“ önerisi hayati önem taşımaktadır. Çünkü bugünkü küresel süreç hormonlu büyümekte; gelişmiş ülkeler küresel sürecin nimetlerinden yararlanırken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler faturasını ödemektedir. Adaletsiz gelir dağılımı artmakta, yoksulluk ve sefalet hergeçen gün katlanmaktadır. Yoksulluk terörü beslemekte, terör masum insanların katledildiği işgallere yol açmaktadır. Sonuçta tüm dünyanın huzuru kaçmaktadır.

Bu nedenle küresel süreç barış, adalet, dialog, eşitlik, demokrasi ve insan hakları temelinde yeniden inşa edilmelidir. Dünya ancak böyle huzur bulacak, milyonlarca insan da Avrupa’daki ineklerden bile daha kötü yaşam koşullarına mahkum olmaktan kurtulacaktır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2581 ) Etkinlik ( 174 )
Alanlar
Afrika 66 612
Asya 76 1003
Avrupa 13 620
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 282
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1331 ) Etkinlik ( 45 )
Alanlar
Balkanlar 22 278
Orta Doğu 19 587
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1972 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1972

Son Eklenenler

Su kaynaklarının ulusal sınırlar dışında akması, kaynak kullanımı ve kaynağa egemenlik bakımından birçok komplike sorunu da beraber getirmektedir. Türkiye sahip olduğu yükselti itibariyle bölge ülkeleri içinde bir yayla özelliği taşır.;

Âlimin yerini entelektüel, dini bilginin yerini bilimsel bilgi ve dini hakikatin yerini pozitivist gerçekliğin aldığı günümüzde, Müslümanların, Batı Metodolojisinin dışında Batıyı dışlamayan ama kavramsal açıdan oryantalist bir yaklaşımı da reddeden bir söylem geliştirmesi gerekmektedir. Müslümanlar...;

Bu çalışmada; Afrika Birliği’nin Somali’de güvenliğin sağlanması, barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi maksadıyla görevlendirdiği AMISOM’un rolü ve bölge güvenliğine etkisi incelenecektir.;

Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli ekonomilerden oluşan Afrika ülkeleri, ekonomik dönüşümlerini sağlayabilmek adına kapsamlı bir ortaklık tesis etmeye çalışmaktadırlar. ;

İlk Siyasal İktisat Profesörü unvanına sahip (1805)19 İngiliz nüfus bilimci ve ekonomi politik teorisyeni Thomas Robert Malthus “Nüfus Prensibine Dair Deneme“ (Essay on the Principle of Population) (1798) adlı çalışmasında, nüfus artışı konusunda oldukça karamsar bir tablo çizer;;

Soğuk Savaş sonrası süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük gelişme kaydetmesiyle birlikte tüm dünyada büyük dönüşümler yaşanmıştır. Bu süreç, teknolojiyi geliştiren ülkeler kadar tüketen ülkelerde de aynı hızda gelişmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişiminin etkilediği önemli b...;

Somali, Eritre, Cibuti ve Etiyopya’nın yer almış olduğu Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan ve Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölge; Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya’yı birbirine bağlayan küresel deniz ticaret yolu olan Kızıldeniz’i kontrol etmesi sebebiyle jeostratejik öneme sahiptir.;

“Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası“ ana teması altındaki BRAINS2 TÜRKİYE Programları; hem akademik alanda hem de endüstriyel sektörde Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, odaklandığı teknolojilerde hangi alanların geleceğe dönük büyüme içi...;

3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2021

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • İstanbul - Türkiye

4. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul İktisat Kongresi

 • 27 May 2021 - 29 May 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

Pandemi Sonrası Türkiye’nin Ekonomi ve Teknoloji Vizyonu Toplantısı

 • 17 Ara 2020 - 17 Ara 2020
 • TSİ 14.00 - Çevrimiçi -
 • İstanbul - Türkiye

7. İstanbul Güvenlik Konferansı (2021)

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

13. Stratejik Vizyon Ödülleri Töreni | 2021

Stratejik vizyonu temsil eden devlet adamları, bürokratlar, bilim insanları, kurumlar, iş adamları, sanatçılar, siyasetçiler ve gazeteci-yazarları onurlandırmak amacıyla TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin “on üçüncüsü“ verilecektir.

 • 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.