Orta Asya Ve Güneydoğu Avrupa’ya Yönelik Kısa Süreli Eğitim Ve Etkileşim Projesi

Makale

Gelişmekte olan yeni süreç içerisinde bölgenin değişik ülkelerinde yaşayan ve Türkiye ile kültürel, dilsel, dinsel ve benzeri bağları bulunan toplumlarla bir işbirliği platformunun oluşturulması gelecekte karşılıklı çıkarların korunması açısından önem taşımaktadır. Bu maksatla, böyle bir platforma zemin hazırlayacak ve bölge ülkelerinden gelecek katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek “Kısa Süreli Eğitim ve Etkileşim Projesi” hazırlanmıştır....

Gelişmekte olan yeni süreç içerisinde bölgenin değişik ülkelerinde yaşayan ve Türkiye ile kültürel, dilsel, dinsel ve benzeri bağları bulunan toplumlarla bir işbirliği platformunun oluşturulması gelecekte karşılıklı çıkarların korunması açısından önem taşımaktadır. Bu maksatla, böyle bir platforma zemin hazırlayacak ve bölge ülkelerinden gelecek katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek “Kısa Süreli Eğitim ve Etkileşim Projesi” hazırlanmıştır.

Proje kapsamında; TASAM bir sistem bütününün ilk ayağını oluşturacak şekilde, Türk Cumhuriyetleri ile Güney Doğu Avrupa ülkelerinin faal ve seçkin insanlarını tespit edecek, gelecekte ülkelerinde söz sahibi olacak olan bu katılımcıları Türkiye’nin 2000’li yıllarda gerçekleştirdiği yeni açılımlar, siyasi, ekonomik, hukuki ve sosyokültürel zeminde kazandığı vizyon konusunda ilk elden ve detaylı şekilde bilgilendirecektir.

Projenin başlıca hedefleri kısaca şöyle özetlenebilir:
Türkiye’nin 21. yüzyılın başlarında geçirdiği dönüşümü doğrudan tanıtmak; Türk Cumhuriyetleri’nin ekonomi, dış politika, bölgesel güvenlik ve barışı sağlama konularında kaydettiği ilerlemeleri bizzat bu ülkelerden gelen katılımcılardan dinlemek ve öğrenmek, bu çerçevede bölgesel işbirliği konularında fikir alış verişinde bulunmak ve geleceğe yönelik olarak, işbirliğini arttırabilecek ihtiyaçları tespit etmek; Güney Doğu Avrupa ülkelerinde yaşayan ve Türkiye ile kültürel bağları olan insanların gelecekte bölgede söz konusu olabilecek gelişmeler doğrultusunda politik, iktisadi ve sosyal alanda etkili bir güce sahip olmalarını ve Türkiye’nin, bu toplumlar başta olmak üzere bölgeyle işbirliği temelinde iyi ilişkiler kurmasını sağlamak.

Proje TASAM ve TİKA işbirliğinde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar aşağıdaki ülke temsilciliklerinden oluşacaktır:
Makedonya, Bosna – Hersek, Arnavutluk, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye.

 

Orta Asya ve Güneydoğu Avrupa’ya Yönelik Kısa Süreli
Eğitim ve Etkileşim Projesi
(20 – 25 Kasım 2005)
Program

20 Kasım Pazar

Karşılama ve Otele Yerleştirme

21 Kasım Pazartesi

Tanışma

Atilla Sandıklı, TASAM Genel Müdürü

> Küreselleşme
> Yeni Dünya Düzeni
> Büyük Ortadoğu Projesi

Prof. Dr. Hasret Çomak

> Dünyada Yeni Güvenlik Anlayışları ve Bölgeye Etkileri
> NATO
> AGSK / AGSP
> Bölgesel Güvenlik

Yrd. Doç. Dr. Kenan Dağcı

> Avrupa Birliği
> Türkiye – AB İlişkileri
> Türkiye’nin AB’ye Üyelik Sürecinin Bölge Ülkelerine Etkileri

22 Kasım Salı

Doç. Dr. Hasan Selçuk

> Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler
> Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler,
> Bölgesel Ekonomik İlişkiler

Doç. Dr. Ahmet Kavas
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şirin
Dr. Abdullah Özkan
Basın Danışmanı Erol Erdoğan

> Bölge Ülkeleri Arasında Sosyo – Kültürel Etkileşim
> Kültürel İşbirliği
> Eğitim Alanında İşbirliği
> Medya

23 Kasım Çarşamba

Afrika Kongresi

> Afrika Tarihine Genel Bakış
> 21. Yüzyılda Afrika
> Türkiye – Afrika İlişkileri

24 Kasım Perşembe

> Tarihi ve Kültürel Yerlerin Gezilmesi
> Topkapı Sarayı
> Sultanahmet Camii
> Miniatürk

25 Kasım Cuma

Doç. Dr. Bülent Aras
Yrd. Doç. Dr. Nesrin Kenar

> Türk Dış Politikası
> Yeni Komşuluk İlişkileri

- Orta Asya
- Kafkaslar
- Ortadoğu
- Balkanlar

> Bölgesel Sorunlar ve İşbirliği Alanları

Atilla Sandıklı, TASAM Genel Müdürü

> Birlik Oluşturma Stratejisi ve Egemenlik
> Devletler Birliği

Akşam Yemeği ve Veda Töreni

 

 

 

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1903 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1903

Son Eklenenler