4. Türkiye İran Yuvarlak Masa Toplantısı Tahran`da Yapıldı

Haber

İran’ın Dışişleri Bakanlığına bağlı IPIS adlı Strateji Merkezi ile TASAM arasında kurulan yıllık yuvarlak masa toplantılarından dördüncüsü 17-18 Ocak 2011 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilmiştir. Tahran’a giden heyet, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un başkanlığında, ...

İran’ın Dışişleri Bakanlığına bağlı IPIS adlı Strateji Merkezi ile TASAM arasında kurulan yıllık yuvarlak masa toplantılarından dördüncüsü 17-18 Ocak 2011 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilmiştir. Tahran’a giden heyet, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un başkanlığında, Başkan Yardımcısı Murat Bilhan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülden Ayman, Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Fizik Profesörü Vural Altın ve Milliyet Gazetesi köşe yazarı Kadri Gürsel’den oluşmaktaydı. Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ve Büyükelçilik mensupları da oturumlara katılmışlardır. İran heyeti ise, IPIS Başkanı Dr. Mustafa Dolatyar, İran Dışişlerine mensup, biri Türkiye ve Avrupa’dan Sorumlu Birim Başkanı Büyükelçi Jalaladdin Namini olmak üzere iki Büyükelçi, IPIS direktörlerinden biri Büyükelçi diğeri Akademisyen olmak üzere iki direktör, İran Ticaret Odaları Başkan Yardımcısı ve IPIS araştırma görevlisi asistanlardan oluşmaktaydı.

İki tarafın Heyet Başkanlarının açılış konuşmaları ve uluslararası sorunlar hakkında İran ve Türkiye’nin genel dünya görüşlerini açıklayan sunumlarından sonra “Ortak Fırsatlar ve Riskler“ başlıklı ve bölgesel konuların ele alındığı ikinci oturumda Büyükelçi Bilhan “İran-Afganistan-Pakistan İlişkiler Üçgeninde Türkiye Nasıl Bir Etkinlik Yapabilir?“ konusunda bir sunum yapmıştır.

Daha sonraki sunumlar arasında İranlı Doktor Ghahramani’nin “Ortadoğu’da İran ve Türkiye İşbirliği Öngörüleri“, yine İranlı Doktor Kasaei’nin “Bölgesel Tartışmada İpek Yolunun Temel Olarak Alınmasında İran Jeostratejisinin Aktif Rolü“ ve Büyükelçi Kalantari’nin “Bölgemizdeki Ortak Güvenlik Sorunları“ konulu sunumları sayılabilir.

Öğleden sonraki oturumlarda Büyükelçi Namini “Kafkasya’da Türk-İran İşbirliği Olanakları“ konusunda oldukça ayrıntılı, ve nezaketen Türkçe olarak önemli bir sunum yapmıştır. İran Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Doktor Faheri ise ekonomik ilişkileri incelemiş ve tarafımızdan çok sayıda soruya muhatap olmuştur. Türk Heyeti adına diğer her üç konuşmacımız da kendi alanlarında, bilinen görüşlerimiz çerçevesinde burada ayrıntısına girmeye gerek görmediğimiz sunumlar yapmışlardır.

Ziyaretimizden yararlanılarak, İran Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Okulu ziyaret edilmiştir. Dekan Prof. Dr.Homayoun Hemmati’nin da aralarında bulunduğu İran heyeti ile bir yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı, esasen çok zengin bir gündeme sahip Türk-İran ilişkilerinin, IPIS ile yapılan toplantıda gündeme getirilemeyen birçok başka konunun ele alınmasına vesile olmuştur. Toplantıda nükleer konu üzerinde atıflar yapılmasıyla yetinilmesi bir bakıma heyetimizin İstanbul’a döneceği gün, İran’ın 5+1 toplantısına katılmak üzere resmi heyetini İstanbul’a gönderdiği tarihe rastlamasıyla da bağlantılı olmuştur. İran Heyeti’nin bu konuda bilinen İran görüşlerini tekrarlamak dışında yeni bir bilgi vermemesi, bu bilgileri resmi heyete sakladığı izlenimini vermiştir.

Tahran ziyaretimiz vesilesi ile Büyükelçiliğimize de bir ziyarette bulunulmuş ve yaptığımız toplantıların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

Tahran’daki son ziyaretimiz program dışı olmakla birlikte ECO Sekretaryasına yapılmıştır. Bu toplantı bir nezaket ziyareti çerçevesini aşarak, oldukça ileri bazı projelerin görüşülmesine vesile olmuştur. İzlenecek bu projelerle ECO çerçevesinde on ülke ile link ve işbirliği kurulması için bir çalışma başlatılmıştır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2634 ) Etkinlik ( 212 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 14 66
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Arjantin ise 45 milyonluk nüfusu, 2 milyon 791 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 518 milyar doları aşan GSYİH’sı ile Latin Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik bir aktör olup üyesi olduğu bölgesel ve küresel uluslararası örgütler içindeki aktivitesi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Arjantin, ...;

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.