Balkanların Künyesi

Kategori Seçilmedi

1. Arnavutluk

Başkent: Tiran

Bağımsızlık Tarihi: 28 Kasım 1912

Konumu: Güney Doğu Avrupa’da Yunanistan’ın yanındadır.

Yüzölçümü: 28.748 km 2

İklimi: Ilıman İklim

Nüfusu: 3.510.484 (2001)

Nüfus Artış Oranı: % 0.88 (2001)

Etnik Dağılım : Arnavut % 95, Yunan % 3, Diğer % 2 (Çingene, Bulgar…)

Dil: Arnavutça

Din: Müslüman % 70, Ortodoks % 20, Katolik % 10

Yönetimi:

Arnavutluk, parlamenter bir cumhuriyet ile yönetilir. Çok partili demokratik sistemle ve 29 Nisan 1991’de yürürlüğe konan anayasayla yönetilmektedir. Devletin en üst yöneticisi devlet başkanı, hükümetin başkanı başbakandır. Üyeleri serbest genel seçimlerle belirlenen 140 üyeli bir parlamentosu vardır.

Cumhurbaşkanı: Aıfred Moisiu (2002 seçimleri) Cumhurbaşkanı, Devletin başı, ordunun komutanı, Milli Güvenlik Konseyi Başkanıdır. 5 yıllık bir dönem için müzakeresiz olarak meclis üye sayısının 3/5 çoğunluğu ve gizli oylama ile en fazla iki kez üst üste seçilir.

Başbakan: Sali Berisha (2002 seçimleri).

Arnavutluk meclis seçimleri 24 Haziran’dan başlayarak 4 turda tamamlanabildi. Seçimde hile yapıldığı iddiaları dolayısı ile Bazı bölgelerde 8, 22 ve 29 Temmuz tarihlerinde yeniden sandığa gidildi. 1997’den beri iktidarda olan Sosyalist Parti 140 sandalyeli mecliste kayda değer bir başarı elde ederek 73 milletvekili çıkarttı. Bazı parti içi tartışmaların ardından 32 yaşındaki Ilir Meta başbakanlığa yeniden getirildi. Onun öncülüğündeki Sosyalist Parti, daha az oy almış olan Sosyal Demokratik Parti, Demokratik İttifak, Tarım Partisi ve İnsan Haklarını Koruma Partisi ile koalisyon kurdu.

Mecliste Bulunan Partiler: Arnavutluk Demokratik Partisi

Arnavutluk Sosyalist Parti

Arnavutluk Cumhuriyet Partisi

Yeni Demokratik Parti

Hıristiyan Demokratik Parti

Liberal Demokratik Birliği

Sosyal Demokratik Parti

Demokratik Güç Birliği

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomisi:

Arnavutluk ekonomisi daha çok maden üretimine ve sanayiye dayanır. Bir miktar petrol ve doğal gaz çıkarmaktadır. 1992’de toplam 6 milyon varil petrol, 136 milyon m3 doğal gaz üretmiştir. 1993’deki petrol rezervi 185 milyon varil, doğal gaz rezervi 11 milyar m3 olarak tahmin ediliyordu. Ayrıca krom, linyit, nikel, bakır, demir, kükürt, çinko, kurşun ve boksit üretmektedir.

İşsizlik Oranı: %16 (2000)

İhracat tutarı: 310 milyon $ (2000)

İthalat tutarı: 1 milyar $ (2000)

İhracat Ortakları : İtalya %67, Yunanistan %15, Almanya %5, Makedonya %2 (2000)

İthalat Ortakları : İtalya %37, Yunanistan %28, Türkiye %6, Almanya %6, Bulgaristan %3 (2000)

Para Birimi: Lek

2. Bosna Hersek

Başkent: Saray Bosna

Bağımsızlık Tarihi: 19 Aralık 1990 tarihinde Yugoslavya’dan ayrıldı.

Konumu: Güney Doğu Avrupa’da yer alır.

Yüzölçümü: 51.129 km²

İklimi: Ilıman İklim

Nüfusu: 3.922.205 (2001)

Nüfus artış oranı: %1.38 (2001)

Etnik Dağılım : Sırp %31, Boşnak %44, Hırvat %17, Yugoslav %5,5, diğer %2,5 (1991)

Dil: Boşnakça, Sırpça, Hırvatça

Din: Müslüman %40, Ortodoks %31, Romen Katolik %15, Protestan %4, diğer (2001)

YÖNETİMİ:

Bosna Hersek Cumhuriyeti, Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olmak üzere iki entiteden bir özerk bölgeden oluşmaktadır.

Cumhurbaşkanı: Bosna Hersek’in üç üyeli (Boşnak, Hırvat ve Sırp) doğrudan halk oylaması ile dört yılda bir yenilenen bir cumhurbaşkanlığı sistemi vardır. Üçlü başkanlık sisteminin başkanlığı sekiz ayda bir değişir. Bu üçlünün başkanı devletin de başıdır. Cumhurbaşkanlığı’nın görevleri daha çok dış politika ile ilgilenmek, büyükelçileri atamak, uluslararası antlaşmalarda devleti temsil etmek, uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm sağlamak gibi islerden ibarettir.

Dragan Cavic (Hırvat)

Mikro Sarovic (Sırp)

Süleyman Tihic (Boşnak)

Bosna Hersek Parlamentosu: Parlamento Bosna Hersek Halk Meclisinden (15 üyeli) ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisinden (42 üyeli) oluşur. BH Halk Meclisini BHF Halk Meclisinden gönderilen 5 Boşnak, 5 Hırvat ve SC Ulusal Meclisten gönderilen 5 Sırp oluşturur. BH Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçilir.

Bosna Hersek Federasyonu: 10 Kantondan oluşmaktadır. Her kantonun kedi meclisi vardır, kanton meclislerinin üstünde 80 kişilik Halk meclisi vardır. Bu meclis her kantondan 10 kişi ile oluşmaktadır. BH Halk Meclisine Halk Meclisinden 5 Hırvat, 5 Boşnak üye gönderilir. Ayrıca federasyonda doğrudan halk tarafından secimle oluşturulan Temsilciler Meclisi de vardır (140 üyeli). 2002 seçimleri sonucu Cumhurbaşkanı Nikolozancic, Başbakanı Ahmet Hadzipasic olmuştur. En fazla oyu alıp hükümeti kuran parti Demokratik Eylem Partisidir.

Sırp Cumhuriyeti : Sırp Cumhuriyetinde üyelerinin halk tarafından seçildiği 83 üyeli bir Ulusal Meclis bulunmaktadır. 2002 seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanı Dragan Cavic, Başbakanı Milorad Dodik olmuştur. En çok oyu alan parti ise Sırp Demokrat Partisidir.

Bosna Hersek Partileri:

Bosna Hersek Partisi

Demokratik Eylem Partisi (SDA)

Sırp Demokrat Partisi

Hırvat Demokratik Birliği

Bosna Hersek Liberalleri

Sosyalist Demokratik Parti

Hırvat Çiftçi Partisi

Bosna Hersek Hırvat Demokratik Partisi

Bosna Hersek Yurtsever Partisi-Demokratik Halk Topluluğu-Uyum Yeni Hırvat (koalisyonu)

İnisiyatifi Bağımsız Sosyal Demokrat Parti-Barış için Halkların Birliği-Cumhuriyetçi Halk Partisi (koalisyonu)

Sırp Demokrat Partisi-Sırp Radikal Partisi-Sırbistan Halk İttifakı (koalisyonu)

Demokrat Parti-Bosna Hersek Sosyal Demokratları-Sosyalist Demokrasi Partisi (Sırp koalisyonu)

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS, CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomisi:

1991 yılında Bosna-Hersek bağımsızlığını kazandığında 3,5 yıl süren savaş ülke kaynaklarının çoğunun tükenmesine neden olmuştu. 1994 yılı Ağustos ayı itibariyle Bosna-Hersek Federasyonu hükümeti başlattığı makroekonomik istikrar programı sonucunda 1995 yılında ekonomide canlanma kaydetmiş ve hiperenflasyon kontrol altına alınmıştır. Savaş sonrası Bosna-Hersek’te ulaşım yolları büyük oranda tahrip olmuştur. Yurtdışı bağlantılı tek bir demiryolu kalmamış, telekomünikasyon ve radyo-televizyon tesisleri tamamen zarar görmüştür. Eski Yugoslavya’da elektrik mühendisliği, madencilik, metal işleme, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren bazı büyük firmalara ev sahipliği yapmış olan Bosna-Hersek’te üretimin büyük bir kısmı kamulaştırılmış olmasına rağmen küçük ölçekli pek çok özel firma da bulunmaktadır. Ticaretin büyük bir kısmı da özel firmalar tarafından gerçekleşmiştir. Sanayi altyapısına sahip olmasına karşın Bosna-Hersek Makedonya’dan sonra eski Yugoslav devletleri arasında milli geliri en düşük ülkedir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 6.5 milyar $ (2000 verileri)
İşsizlik oranı: %35-%40 (1999 verileri)

İhracat: 950 milyon $ (2000)

İthalat: 2.45 milyar $ (2000)

İhracat ortakları: Hırvatistan, İsviçre, İtalya, Almanya
İthalat ortakları: Hırvatistan, Slovenya, Almanya, İtalya
Para birimi: Marka (BAM)

3. Bulgaristan

Başkent: Sofya

Bağımsızlık Tarihi: 22 Eylül 1908

Konumu: Güney Doğu Avrupa’da yer almaktadır.

Yüzölçümü: 110.993,6 km²

İklimi: Ilıman; kışlar soğuk ve rutubetli, yazlar sıcak ve kuru geçer.

Nüfus: 7,707,495 (Temmuz 2001)

Nüfus artış oranı: %-1.14 (2001)

Etnik Dağılım : Bulgar %83.6, Türk %9.5, Roma %4.6, Diger %1.5

Dil: Bulgarca, etnik azınlık dilleri

Din: Bulgar Ortodoks %84, Müslüman %12, Musevi %1, Katolik, Protestan, Gregoryen-Ermeni

Yönetimi:

Bulgaristan yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı temeli ile yönetilen parlamenter bir cumhuriyettir.

Cumhurbaşkanı: Devletin başıdır ve orduların başkomutanlığı, Milli Güvenlik Konsey Başkanlığı gibi genel yetkilere sahiptir. Georgi Parvanov (22 Ocak 2002’den beri)

Başbakan: Simeon Saxe-Coburg-Gotha (Temmuz 2001’den beri)

Bulgaristan’da 25 Haziran’da yapılan parlamento seçimlerinin sonucunda, komünist rejimin sona ermesinden bu yana geçen 15 yılın en renkli yasama organı ortaya çıktı. Yeni parlamento, yüzde 4 barajını aşan fakat tek başına iktidar olabilmek için yeterli çoğunluğu sağlayamayan yedi parti ve koalisyondan oluşuyor.

Oyların yüzde 31’ini alan BSP, 240 sandalyeli, tek kamaralı parlamentoda 82 sandalye kazandı. İktidardaki merkezci 2. Simeon Ulusal Hareketi (NMS-II) yüzde 20 oy ve 53 sandalyeyle ikinci olurken, Haklar ve Özgürlükler Hareketi (MRF) yüzde 13 oy ve 34 sandalyeyle üçüncü sırayı aldı. Geri kalan 71 sandalye diğer dört parti ve koalisyon arasında paylaşıldı.

Önemli partileri şunlardır:

Demokratik Güçler Birliği

Bulgaristan Sosyalist Partisi

Haklar ve Özgürlükler Hareketi

Aziz George Günü

İç Makedonya Devrim Örgütü

Ekonomisi:

Bulgaristan tıpkı diğer eski komünist blok üyeleri gibi 90lar’a çok kötü bir ekonomi ve demokrasiye geçiş sıkıntıları ile girdi. Yüksek enflasyon Bulgaristan’ın en önemli ekonomik sorunuydu. 1992’de %179,5 olan enflasyon oranı 1993’de 163,9’a, 1994’de ise %221,9’a yükselmişti. Gerçi bunda işsizliğin aynı yıllarda %4’lük bir azalmayla %12,8’e düşmesinin önemli bir payı vardı; fakat yüksek enflasyon Bulgar ekonomisinin en kronik sorunu olarak ekonomik liberalleşmenin önünde ciddi bir engel olmaya edecekti. Daha sonraki dönemde Bulgar ekonomisi Macar, Çek ya da Polonya ekonomileri gibi olmasa da önemli büyüme oranları tutturdu. Bulgar ekonomisi 1995’de %2,9, 1998’de %3,5 ve 1999’da da %1,5 oranında büyüdü. Bulgaristan bugün ekonomisinde hala ciddi yapısal sorunlar yaşıyor. Her alanda hala bir geçiş dönemindedir.


GSYİH: Satın alma gücü paritesi - 48 milyar $ (2000) İşsizlik oranı: %17.7 (2000) İhracat tutarı: 4.8 milyar $ (2000) İthalat tutarı: 5.9 milyar $ (2000) İhracat ortakları: İtalya %14, Türkiye %10, Almanya %9, Yunanistan %8, Yugoslavya %8, Belçika %6, Fransa %5, ABD %4 (2000) İthalat ortakları: Rusya %24, Almanya %14, İtalya %8, Yunanistan %5, Fransa %5, Romanya %4, Türkiye %3, ABD %3 (2000) Para birimi: Bulgar Levi

4. Hırvatistan

Başkent: Zagreb

Bağımsızlık Tarihi: 25 Haziran 1991 (Yugoslavya’dan)

Konumu: Güney Doğu Avrupa’da Adriyatik Denizi kıyısında, Bosna Hersek ve Slovenya arasında yer almaktadır.

Yüzölçümü: 89.810 km²

Nüfusu: 4,334,142 (2001)

Nüfus artış oranı : %28 (2001)

Etnik Dağılım : Hırvat (%78); Sırp (%12); Boşnak (%1); Diğer (%9) (1991)

Dil: Hırvatça

Din: Rumen Katolik (%77); Ortodoks (%11); Müslüman (%1)

Yönetimi :

Hırvatistan Cumhuriyeti Bati ve Orta Avrupa’daki çoğu ülke gibi parlamenter bir demokrasidir. Anayasasının 2000 yılının Kasım ayında değiştirilmesinin ardından, yarı-başkanlık sisteminden tamamı ile parlamenter sisteme geçilmiştir.

Cumhurbaşkanı: Devletin başıdır ve beş yıllık bir dönem için doğrudan oylama ile seçilir. Stjepan Mesic 18 Şubat 2000’den beri Cumhurbaşkanlığı görevindedir

Başbakan: Ivo Sanader (6 Aralık 2003)

Hırvatistan’da parlamento seçimleri 23 Kasım 2003 tarihinde yapıldı. Hırvat Demokrat Birliği (HDZ), oyların yüzde 34’ünü alarak parlamentoda 66 sandalye kazandı. Yüzde 23 oyla 43 sandalye kazanan Hırvat Sosyal Demokrat Parti (SDP) ikinci oldu. Hırvat Halk Partisi (HNS), yüzde 8 oyla parlamentoda 8 sandalye kazandı. Oyların geri kalan kısmı, seçimlere katılan diğer partiler arasında dağıldı. Oy kullanma oranı yüzde 62 oldu.

Bazı siyasi partileri:

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomisi:

Makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla bir takım ekonomik reformlar ve şeffaf özelleştirme programları gerçekleştirilmiştir. Halihazırda uygulanan ekonomik programın en büyük amacı ise Avrupa ve global pazarlarla bütünleşmeyi sağlayabilecek rekabetçi bir piyasa ekonomisi oluşturmaktır.

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 24.9 milyar $ (2000) İşsizlik oranı: %22 (2000) İhracat ortakları: İtalya %18, Almanya %15.7, Bosna - Hersek %12.8, Slovenya %10.6, Avusturya %6.2 (1999)
İthalat ortakları: Almanya %18.5, İtalya %15.9, Rusya %8.6, Slovenya %7.9, Avusturya %7.1 (1999)
Para birimi: Kuna (HRK)

5. Makedonya

Başkent: Üsküp

Bağımsızlık Tarihi: 17 Eylül 1991

Konumu: Güneydoğu Avrupa’da, Arnavutluk, Yunanistan ve Yugoslavya arasında yer alır.

Nüfusu: 2,046,209 (2005)

Nüfus Artış Oranı: %0.43 (2005) Etnik Dağılım : Makedon %66.6, Arnavut %22.7, Türk %4, Çingene %2.2, Sırp %2.1, Diğer %2.4 (1994, tahmini) Dil: Arnavutça Din: Doğu Ortodoks %67, Müslüman %30, Diğer %3

Yönetimi:

Makedonya yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter bir demokrasidir. Anayasa ülkenin en yüksek yasasıdır.

Cumhurbaşkanı : Cumhurbaşkanı genel, gizli ve doğrudan seçimle beş yıllık bir dönem için üst üste en fazla iki kez seçilir. Cumhurbaşkanının bazı görevleri şunlardır: Hükümetin kurulması için gerekli işlemleri gerçekleştirmek, büyükelçilerin ve diğer diplomatik görevlilerin atanması ya da görevden alınması ile ilgili kararnameleri hazırlamak; yargıçlar arasında anayasa mahkemesi ve cumhuriyet yargı konseyine üye seçilmesi teklifinde bulunmak; güvenlik konseyi üyelerini atamak gibi görevleri vardır. Cumhurbaşkanı, Boris Trajkovski (15 Aralık 1999)

Başbakan: Nikola Grvevski (5 Temmuz 2006)

4 Temmuz 2006 tarihinde imzalanan seçim yasasına uygun olarak ordu mensupları, mahkûmlar oylarını kullandılar. 5 Temmuz 2006 tarihinde ise Makedon halkı sandıkların başına giderek oylarını kullandı. Sonuçta Makedonya için adil, demokratik bir seçim yapılmış oldu. Seçim esnasında hiçbir olumsuz olay yaşanmadı. Yapılan oylama sonucunda UMRO-DPMNE (Makedon Milli Birliği (Nikola Greevski)) Makedonya İç Devrim Örgütü) koalisyonu oyların çoğunluğunu kazandı ve Nikola Grevski Başbakan oldu.

Seçimler sonrası hükümet hemen kurulamamış ve görevine başlayamamıştır. Kurulacak hükümet için görüşmeler yapılırken bazı şahıslar tarafından 29 bölgeye hile karıştığı şikâyetleri üzerine görüşmeler durmuştu. Seçime karşı açılan davada şikâyetçilerin lehine karar verilmişti. Kararda seçimlerin açıklanan 29 bölgede tekrarlanması kararı alındı. 19 Temmuz 2006 tarihinde tekrarlanan seçimlerin sonucunda gene UMRO-DPMNE partisi oyların çoğunluğunu alarak parlamento da 1 sandalye daha kazanmış oldu.

Sonuç olarak 1 yıldır beklenen seçim bitmiş, seçim sonuçlarının etkisi yaklaşık 1 ay kadar sürmüş ve 26 Temmuz 2006 tarihine gelindiğinde Arnavut Demokratik Partisi ile UMRO-DPMNE partisi hükümet için kurulacak koalisyon görüşmelerini tamamlamış. Kuruluş oturumuyla hükümet geçte olsa artık görevine başlamıştır

Bazı partileri şunlardır:

Makedonyalı Türkler Demokratik Partisi

Arnavut Demokratik Partisi

İç Makedonya Devrimci Örgütü

Demokratik Alternatif

Liberal-Demokratik Parti

Muhafazakar Parti

Makedonya Demokratik Partisi

Liberal Parti

Ulusal Demokratik Parti

Yeni Demokrasi

Demokratik Eylem Partisi/İslami Yol

Demokratik Bayındırlık Partisi

Makedonyalı Çingenelere Özgürlük Partisi

Makedonya Sosyal Demokratik Partisi

Makedonya Sosyal-Demokratik İttifakı

Makedonya Sosyalist Partisi

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

EKONOMİSİ:

Makedonya bir tarım ülkesidir. Halkın %40’ı tarımla uğraşmaktadır. İthalatın%95’i sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Tarım ürünleri ithalatı yüksek koruma altındadır. İç piyasada darlık görülen tarım ürünlerinin kota sistemi ile ithaline mevsimlere göre izin verilmektedir. Eski Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasıyla Makedonya’nın bulunduğu bölge henüz siyasi istikrara kavuşmadığı için yabancı yatırımcılar bu ülkede yatırım yapma yönünde ilgi göstermemektedir. Yabancı sermayeyi çekecek teşvik tedbirleri yeterli ve cazip görülmemekte, dolayısıyla mevzuattan kaynaklanan sebepler bulunmaktadır.

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 9 milyar $ (2000) İşsizlik oranı : %32 (2000) İhracat ortaklar

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2598 ) Etkinlik ( 190 )
Alanlar
Afrika 69 617
Asya 84 1007
Avrupa 17 625
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 284
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1340 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 592
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 174
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1285 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 507
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1989 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1989

Türkiye’nin; iktisadi sorunlarını daha hızlı çözüp kendisine on yıllar kazandıracak yeni yaklaşımları nasıl geliştirebileceği, ilham kaynağı sosyal ahlak devrimini nasıl yapacağı, dünyadaki ekonomik dönüşüm sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceği ve bir “finans merkezi“ olma yolunda neler yapabile...;

İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlak Kodu“ ana temasıyla 09-11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.;

Yaratılışından bugüne üzerinde yaşayan insanların tümünün, Tek Bir Dünya olarak düşlediği bu gezegen üzerine, çok sayıda kuramlar ve tezler üretilmiş. ;

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Fas ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu noktada, ‘Türkiye - Fas Stratejik Diyaloğu’nu...;

“Çin’in Başarılarının Sırrı | Çin-Türkiye İşbirliğinin Geleceği“ başlıklı çok taraflı çalıştay “Kuşak ve Yol, Ticaret, Turizm, Yatırım, Finans ve Teknoloji“ teması ile 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. ;

Aktör ve otoriteleri stratejik boyutu da kapsayan bir yaklaşımla bir araya getirecek olan Türkiye - Endonezya Stratejik Diyaloğu önemli bir işlev görecektir.;

21’inci yüzyıla Avrupa yeni güvenlik sorunları ile girmiş ve bu da güvenlik ilişkileri ve kurumsal yapılar açısından çok farklı belirlemeleri ve gelişmeleri gündeme getirmektedir. Bu durum, mevcut uluslararası kuruluşların çoğunun rol ve fonksiyonlarını değiştirmekte, bazılarının yok olmasına neden ...;

Çin ve Türk otoritelerinin işbirliği/katkıları ile sürdürülen Proje kapsamında “Çin’in Başarılarının Sırrı | Çin Türkiye İşbirliğinin Geleceği” Çalıştayı İstanbul’da yapıldı.;

2. Uluslararası Akdeniz Kongresi

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

2. Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.