Latin Amerika Açılımı ve TASAM - COMEXI Anlaşması

Haber

Meksika Dışişleri Bakanı Patricia Espinosa resmi görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Dışişleri Konutu’nda görüşen konuk bakan ile iş birliği programı ve mutabakat muhtırası imzalandı....

Meksika Dışişleri Bakanı Patricia Espinosa resmi görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Dışişleri Konutu’nda görüşen konuk bakan ile iş birliği programı ve mutabakat muhtırası imzalandı.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, son Meksika Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyaretinin 18 yıl önce gerçekleştirildiğini hatırlatarak bunun beklenen bir ziyaret olduğunu ve mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Ahmet Davutoğlu, görüşmede ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini ve bölgesel anlamda işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirterek, küresel alanda ortak işbirliği konusunu da değerlendirdiklerini belirtti. "İkili ilişkilerimize ivme katma amacımıza uygun olarak, bundan sonra bütün uluslararası forumlarda, önceden karşılıklı haberleşme ihtiyacı duymaksızın buluşma kararı aldık" diye konuşan Davutoğlu, her yıl karşılıklı ziyaretler ve diplomatik değişim programı yürütmeye karar verdiklerini kaydetti.

Vize konusunda ciddi kolaylaştırmalar sağlayan uygulamalara başlandığı için Meksika’ya teşekkür eden Davutoğlu, Türkiye’nin de Meksika vatandaşları için havaalanında vize uygulamasını başlatacağını kaydetti. Davutoğlu ayrıca, iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılması için gerekli altyapının hazırlandığını, doğrudan seferlerin başlatılacağını belirtti.

MEKSİKA’DA BAĞIMSIZLIĞIN 200., DEVRİMİN 100. YILI

Meksika’nın bağımsızlığının 200., Meksika Devrimi’nin 100. yılında olduklarını kaydeden Davutoğlu, bu iki önemli yıldönümü dolayısıyla da Espinosa’ya tebriklerini iletti.

Meksika Dışişleri Bakanı Patricia Espinosa, Türkiye ziyaretinin amacının, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi olduğunu ve imzalanan anlaşmalarla ekonomik işbirliğinin de artırılacağını söyledi.

Espinosa, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Meksika olarak Türkiye’nin uluslararası forumlarda yer almasını desteklediklerini kaydetti.
Meksika olarak tüm terör eylemlerini kınadıklarını vurgulayan Espinosa, organize suçlarla mücadelenin de güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Espinosa, iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliği konusunda ne gibi somut adımlar atılacağı yolundaki bir soru üzerine, "Birleşmiş Milletler’in terörle mücadele konusundaki anlaşmalarını imzalayan ülkeler olarak, bu anlaşmalarda altı çizilenlerin somutlaştırılması için çalışmak istediklerini" söyledi.

Konuk Bakan, Türkiye ile Meksika’nın, deneyim, bilgi paylaşımı ve terör örgütlerinin üzerine gidilmesi için uluslararası toplumun işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda adımlar atacağını kaydetti.

TASAM - COMEXI ANLAŞMASI

Bu yıl 23-25 Eylül 2010 tarihlerinde Türk-Latin Amerika ve Karayipler Forumu’nun ikincisini düzenleyecek olan TASAM hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkanı Eski Dışişleri Bakanı Fernando Solana olan Meksika’nın en önemli düşünce kuruluşu COMEXI (Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales) ile işbirliği anlaşmasını Mexico Cit^y’de kurum adına imzalayan TASAM Başkan Yardımcısı E. Büyükelçi Murat Bilhan yine Mexico City’de COMEXI’de düzenlenen bir toplantıya katılmış ve konuşma yapmıştır. Düzenlenen toplantının moderatörlüğünü eski Ankara Büyükelçisi Bayan Mireya Teran yapmıştır. Ayrıca bu toplantıya Meksika Büyükelçimiz Alev Kılıç ve çok üst düzey isimler katılmışlardır.

Toplantıda esas itibariyle Türk-Meksika ilişkileri dışında Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyaya ilişkin konular ele alınmış ve bunlar soru cevaplarla ayrıntılı şekilde açılmıştır.

Meksika Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyaretinin hemen öncesinde COMEXI ile TASAM arasında imzalanan işbirliği protokolu, Meksika Dışişleri Bakanlığı yetkililerince Sayın Espinasa’nın ziyareti için hazırlanan dosyaya “talking poinnts“ olarak konmuştur. Öte yandan gerek işbirliği protokolu, gerek konferanstaki interaktif tartışmaların özü, Meksika basın yayın organlarına da yansımıştır.Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2633 ) Etkinlik ( 211 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

Son günlerde Türk Dış Politikasının en sıcak konularından birisi Amerikan ve NATO güçlerinin ayrılmasından sonra Kabil Havaalanının güvenliği konusunda ortaya konulan tekliftir. ;

Afganistan Kralı Amanullah Han, 1892 yılında Paghman’da Habibullah Han’ın üçüncü oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1913 yılında 21 yaşında iken Mahmut Beğ Tarzi’nin Osmanlı’nın Suriye Vilayeti’nde ikamet eden (Şamlı) eşi Esma Rasmiye Hanım’dan olan kızı Süreyya Hanım ile evlenmiştir. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.