Ukrayna- Gerçek Hikâye

Haber

Batı tarafından desteklenen, Yuşenku ile Rusya tarafından desteklenen Yanukoviç arasındaki Ukrayna seçimleri üzerine olan çekişme, Batılı medya tarafından demokrasi güçleriyle otoritarizm arasındaki basit bir mücadele olarak sunulmuştur. Fakat bu çekişmenin demokrasiye karşı otoritarizmle hiçbir ilgisi yoktur....

Batı tarafından desteklenen, Yuşenku ile Rusya tarafından desteklenen Yanukoviç arasındaki Ukrayna seçimleri üzerine olan çekişme, Batılı medya tarafından demokrasi güçleriyle otoritarizm arasındaki basit bir mücadele olarak sunulmuştur. Fakat bu çekişmenin demokrasiye karşı otoritarizmle hiçbir ilgisi yoktur.

Bu çekişme, geniş bir tarım ve endüstri bölgesi olarak ülkenin önemi, önemli bir gaz transit sistemi üzerindeki hayati pozisyonu ve Rusya’yla sınırı olmasından kaynaklanan genel jeostratejik konumu üzerinde odaklanmış tipik bir jeopolitik çıkar çekişmesidir. Ukrayna’nın coğrafi konumu, Karadeniz’in kuzeyi, onu sadece stratejik Hazar Denizi petrolü ve gaz rezervlerine değil aynı zamanda da petrol ithal eden kilit Orta ve Kuzey Avrupa devletlerine da yakın yapmaktadır.

Başkan Carter zamanında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Zbigniev Brejinski,1997deki Büyük Satranç Tahtası adlı kitabında, ne Batının ne de Rusya’nın Ukrayna’yı kendi jeo-stratejik ve jeo-ekonomik düşmanına vermeyi kaldıramayacaklarını belirtmiştir. Brejinski’ye göre, Ukrayna Avrasya’da hayati önemdeki jeo-politik kilit noktalardan biridir ve bu ülkenin kontrolü ABD ve Batı için çok kritiktir. Batı için bu ülke, potansiyel karlı bir Pazar, ve petrol ve gaz için kritik bir taşıma güzergahı sunmaktadır. Ayrıca Brzezinski, “Moskova’nın, 52 milyonluk halkı, temel kaynakları ve Karadeniz’e geçişiyle Ukrayna üzerinde tekrar kontrolü kazanması durumunda, Rusya’nın Avrupa ve Asya’ya yayılan güçlü bir emperyal devlet olma avantajını tekrardan kazanacağını“ belirtmektedir.

Putin’in Rusya’sının Ukrayna’yı daha yakın bir Rus nüfuz alanına çekmeye çalışması bir sürpriz değildir. Son yılların ekonomik büyümesi boyunca, Rusya, çeşitli politik, ekonomik ve askeri antlaşmalar, ve Rus doğal gaz ve dev gaz monopolu Gazprom ve Rus Energy ve Elektrik Kompleksi “UES“ nin faaliyetleri aracılıyla Ukrayna’daki nüfuzunu genişletmiştir.

ABD yönetimi, Ukrayna’yı, Soğuk Savaşın bitiminden beri ABD ve Batılı müttefiklerin politikalarıyla çoğalarak, saldırgan bir şekilde askerileşen enerji zengini bir Avrasya koridoru olarak görmektedir. Ukrayna, kısmen Batı/NATO askeri yardımıyla finanse edilen gevşek bir ittifak olan GUUAM’ın (Gürcistan, Özbekistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova) bir üyesidir. Özünde Anglo-Amerikan petrol çıkarlarının hâkim olduğu GUUAM, Hazar Deniz yatağındaki petrol ve gaz kaynaklarından Rusya’yı dışarıda tutmayı öncelikli olarak hedeflemektedir.

Ukrayna seçimleri üzerinde olan tüm bu çekişme, ABD liderliğinde Batılı Kampla Rus çıkarları arasında olan Soğuk Savaş tarzı temsili bir sürtüşmeye çok benzemektedir. Devlet Başkanlığı adaylarının iki kampı arkasında Ukraynalı elitlerin görüşleri ve rekabetçi küresel emperyal güçlerin çıkarları yatmaktadır. Gidecek olan devlet başkanı, Leonik Kuçma, Batının ve Rusya’nın çıkarları arasında bir orta yol izlemişti. Ukrayna’nın NATO ve AB’nin bir üyesi olmasını istemiş ve hatta Irak’a 1500 birlik göndermişti. Kuçma Rusya ile olan ilişkileri de geliştirmişti. Fakat şimdi, Ukrayna, Rus ve Batı arasındaki etki ve kilit stratejik çıkarlar için yoğun bir rekabet odağı haline gelmiştir. Bu yüzden, ülke için iki rakip arasındaki bu hassas dengeleme faaliyetini devam ettirmek artık mümkün değildir.

Ukrayna seçimlerinde hatırı sayılır ölçüde hilenin yapılmış olduğu ve bunun her iki tarafta da gerçekleştiği gayet olası ve muhtemel gibi görünmektedir. Sonucun, gidecek devlet başkanı Leonid Kuçman’ın bozulmuş ve otoriter hükümeti tarafından manipüle edildiği bir sürpriz değildir. Fakat, ABD’nin, Bush yönetimindeki pek çok üye ve birçok “demokrasi yanlısı“ Amerikan ön gruplarıyla ülkedeki rejimi istikrarsızlaştırmada parmağı olduğu konusunda da açık ipuçları vardır. ABD hükümeti, seçim öncesi ve seçim boyunca ülkedeki ABD’li danışmanlıkları, anketçileri ve diplomatları finanse etmiş ve onların faaliyetlerini organize etmiştir. Hem ABD hem de AB açık bir şekilde Yuşenku’yu desteklemiş ve finanse etmiş, ve muhalefet için bir oy kullanılması çağrısında bulunulması için Kuçma’nın otoriter rejimine karşı büyüyen muhalefeti sömürmüşlerdir. Tüm bunlar, ilk defa 2000 yılında Avrupa’da Belgrat’ta ve geçen sene Gürcistan’da kullanılan “oy sandığı ve itaatsizlik aracılıyla demokrasiyi inşa etme operasyonu“ olarak adlandırılabilecek şey içindir. Belgrat’taki kampanyanın başarısından 10 ay sonra, aynı teknik bu sefer Belarus’ta kullanılmıştı fakat beklenen sonuçları yaratmakta başarılı olamamıştı.

ABD yönetimi, Yuşenku kampı tarafında uzlaşmaz partizan bir pozisyonu teşvik ederek, sivil savaş veya etnik ve dinsel çizgiler, doğudaki Rusça konuşan Ortodoks Hıristiyan çoğunlukla Ukraynaca konuşan Katolik Batı, doğrultusunda ülkenin bölünmesi tehlikesini artırmaktadır. ABD’nin ve Batılı müttefiklerinin demokratik tavrı (ve talebi) tamamıyla ikiyüzlüdür. Yakın zamanda, ABD ve Batılı müttefikleri, yaygın olarak oyların ayarlanması ve yıldırma iddialarının olduğu Afgan seçimlerinin sonuçlarını kabul etmişlerdir. Ayrıca, ülkenin büyük bölümü Afganistan’ın pek çok yerinde devam eden kargaşa yüzünden seçimlere katılma imkânı bulamamıştır. Gelecek Ocak ayında, sadece işgalci güçler tarafından denetlenen parti ve adayların katılabildiği, Irak seçimlerini de gerçekleştirmeyi hedeflemektedirler.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2698 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 635
Asya 98 1071
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1373 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 292
Orta Doğu 22 601
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 183
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2039 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2039

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Eğitim yalnız Afrika’nın değil tüm insanlığın en çok dikkatini yöneltmesi, geliştirilmesi ve kurumlarına ayırdığı bütçeyi artırması gereken alandır. İnsanlığın günümüzde yaşadığı ve yakın gelecekte katlanarak artması beklenen küresel ölçekteki doğal ve doğal olmayan sorunlarına ancak kaliteli eğitim...;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

Gelecek projeksiyonları yüz yıl içerisinde dünya nüfusunun üçte birinin ve küresel genç nüfusun yarısının Afrikalı olacağını söylemektedir. Peki bu durum gelişmiş ve güçlü bir Afrika anlamına mı yoksa açlık ve hastalıklarla boğuşan daha fazla insan anlamına mı gelmektedir?;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

Devletlerin uluslararası ilişkilerindeki politika ve uygulamalarının iki önemli öğesi bulunmaktadır. Dış politika analizlerine de konu edilen bu öğeler süreklilik ve değişimdir. Bir ülkenin dış politikasında süreklilik öğesi genel olarak iç politikaya nazaran daha fazla hissedilmektedir. Özellikle g...;

ABD-Çin rekabeti küresel belirsizliğin yoğunlaşması ile beraber daha karmaşık ve gri bir alana doğru kayıyor. İki ülke arasında devam eden sürtünme sadece Asya-Pasifik özelinde değil dünyanın farklı kıtalarında farklı dinamiklerle gerçekleşiyor.;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...