Afrika’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Kalkınma Için Mücadele ve Olasılıklar

Kategori Seçilmedi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ndeki yenilikler, ekonomik büyümenin, sosyal eşitliğin teşvikinin ve refahın temel kaynakları olarak değerlendirilmektedir. Afrika Birliği’nin de 14. Zirvesi’nin ana temasını oluşturan Bilgi ve İletişim Teknolojileri, bilgiye ulaşımı ve bilginin dünya genelinde dolaşımını büyük ölçüde kolaylaştırmakta, çeşitli yenilikleri ve uygulamaları beraberinde getirmektedir. Afrika için Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin rolü, özellikle ekonomik ve sosyal dönüşüm açısından önemli fırsatlar teşkil etmektedir.

Altyapı, kültür ve ekonomi alanlarında Afrika’nın bütünleşmesinin hızlandırılabilmesi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin etkilerini göz ardı etmek mümkün değildir. Söz konusu alanlardaki bütünleşmenin ileri noktalara taşınabilmesi, şüphesiz sosyal, ekonomik ve siyasi kalkınma ile doğrudan ilintilidir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri, bir başka ifadeyle Afrika’nın geliştirmeye çalıştığı yeni vizyonu ve Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılabilmesine yönelik politikaları yakından ilgilendirmektedir.

Afrika’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin gelişimi için ön koşullardan belki de en önemlisi altyapıya ilişkin eksikliklerin giderilebilmesidir. Böylece ülkedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesinin de önü açılmış olacaktır.

Bilindiği üzere Afrika, kalabalık ve genç nüfusa sahip bir kıta olmakla birlikte söz konusu nüfusun gelişimi de şüphesiz nitelikli bir eğitimle mümkün olabilecektir. Afrika’da söz konusu teknolojilerin gelişimi, eğitim şartlarının da iyileşmesi anlamına gelecektir. Toplumun da bu konularda bilinçlendirilmesi için özellikle kıtanın önde gelen STK’larının geliştirecekleri programlar büyük önem arz etmektedir.

Ekonomik büyümenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması için Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin bir araç olarak kullanımı günümüzde artık bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. Şüphesiz söz konusu teknolojiler, ekonomik rekabeti ve büyümeyi doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca yatırım çekmede, istihdam oluşturmada ve GSMH’yi arttırmada önemli birer rol oynamaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri, yine vergi hâsılatında ciddi bir kaynaktır. Ayrıca söz konusu teknolojileri, Afrika’nın ürün ihracatına olan bağımlılığını da ciddi oranda azaltacak etkenler arasında değerlendirmek mümkündür. Bu durum, ayrıca istihdam oluşturmada, girişimcilikte ve ekonomik büyümede, bilgi ve becerilerin gelişimini de beraberinde getirecektir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin ekonomik kalkınma üzerinde de ciddi bir etkisi bulunmaktadır. Bunların ulusal ve kıtasal düzeyde benimsenmesi, ticareti ve bölgesel entegrasyonu da kolaylaştıracaktır.

Son dönemde Afrika’daki iletişim ağının da hızla geliştiği gözlemlenmektedir. Söz konusu kıta, cep telefonu kullanımında dünyada en hızlı artışın yaşandığı kıta olarak değerlendirilmektedir. 2005 yılında 138 milyon Afrikalı cep telefonu kullanırken, söz konusu rakam 2008’de 370 milyona yükselmiştir. Buna karşın, Afrika’nın cep telefonu kullanımının yaygınlığında gelişmiş bölgelerle kıyaslandığında bir hayli gerilerde olduğunu ifade etmek mümkündür. Özellikle Sahra altı Afrika’daki düşük kapasiteli kablosuz ağların geliştirilmesi büyük bir zorunluluk arz etmektedir.

Sahra altı Afrika ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne yönelik politikaların uyumlaştırılması amacıyla Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Avrupa Komisyonu ile ortak olarak 2008 yılının Aralık ayında başlatılan ve 2011’in sonunda sonuçlandırılması öngörülen süreç, ortak Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne yönelik politikaların teşvikini ve yapılacak ortak düzenlemelerle bilgi paylaşımının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Zirve kapsamında Afrikalı liderlerin, kıtadaki bölgesel ekonomik toplulukların, uzmanlık kuruluşlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunmak suretiyle müşterek bir gelecek için tutarlı politikalar geliştirmeye çalışmalarını, bunların uygulamaya konulabilmesini ve bu türden girişimlerin, uluslararası uzmanlık kuruluşları tarafından desteklenmesini, söz konusu sürecin amaçlarına ulaşması bakımından bir hayli önemli bir girişim olarak değerlendirmek mümkündür.

http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm
 

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2554 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1912 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1912

Son Eklenenler