Türk - Yunan Sorunu ve Kıbrıs Konulu Tasam Ankara Toplantısı Yapıldı

Haber

TASAM Ankara Ofisi’nin 2010 yılında da her ay düzenli olarak yapmayı planladığı ‘‘Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları’’ konulu, Ankara Toplantıları’nın üçüncüsü “Türk-Yunan sorunları ve Kıbrıs” başlığı altında 16.01.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir....

TASAM Ankara Ofisi’nin 2010 yılında da her ay düzenli olarak yapmayı planladığı ‘‘Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları’’ konulu, Ankara Toplantıları’nın üçüncüsü “Türk-Yunan sorunları ve Kıbrıs“ başlığı altında 16.01.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Dışişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL’ın oturum başkanlığını yaptığı toplantıda, Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK ve Araştırmacı-Yazar Nur BATUR konu hakkında sunumlarda bulunmuşlardır.

TASAM Ankara temsilcisi Büyükelçi (E) Ali Engin OBA’nın konuşmacıları takdimi ve toplantı hakkındaki kısa girişinden sonra, sözü oturum Başkanı SOYSAL almıştır. SOYSAL’ın, konu hakkındaki bilgi ve tecrübesini yansıtan özlü ve aydınlatıcı değerlendirmesinin ardından ULUÇEVİK ve takiben BATUR sunumlarını yapmışlardır.

ULUÇEVİK konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa yönelik politikalarını tarihsel bir perspektif çerçevesinde irdelemiştir. Ayrıca tarihsel bakış açısını Avrupa Birliği (AB) süreci bağlamında ele alarak, Türkiye-AB sürecinde Kıbrıs’ın oynadığı önemli ve çeşitli rollere değinmiş ve bu rolleri ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik siyasetinde Rauf DENKTAŞ’ın göz ardı edilemeyecek katkısına temas etmiştir. Bunun yanında, son dönemde gerçekleşen politik dönüşümün birtakım riskler barındırdığını da ifade etmiştir.

BATUR konuşmasında, Türk-Yunan ilişkilerini devlet merkezli bir anlatıyla analiz etmekten ziyade toplum merkezli bir anlatım biçimiyle tahlil etmiştir. Bu bağlamda, Yunan toplumunda hâkim olan Türk algısına ve bu algının Türkiye ile olan ilişkilerdeki etkisine değinmiştir. Ayrıca, bu konuda Yunanistan’da on yıla varan ikameti sırasında yaşadığı olaylardan esinlenen örnekler sunmuştur. BATUR, Soğuk Savaşın sona ermesiyle değişen dünyadaki sorunların da eski yöntemlerle çözülemeyeceğini vurgulamış ve iki ülke arasında varolan anlaşmazlıkların asgarileştirilmesi için Türk ve Yunan halklarındaki karşılıklı olumsuz ön yargıların ve güvensizliğin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizmiştir.

Sunumların bitmesiyle beraber, emekli büyükelçiler, diplomatlar, bürokratlar, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan katılımcılar çeşitli sorular sormuş ve görüşlerini bildirmişlerdir.Toplantı SOYSAL’ın son değerlendirmesiyle sona ermiştir.

TASAM ANKARA TOPLANTILARI - OCAK 2010
"Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları"
( 16 Ocak 2010, TASAM Ankara Ofisi )

Türk-Yunan Sorunu ve Kıbrıs

Oturum Başkanı

Prof Dr. Mümtaz SOYSAL, Dış İşleri Eski Bakanı

Konuşmacılar

Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK

Nur BATUR, Gazeteci - Yazar, SABAH Gazetesi

Tarih / Yer

16 Ocak 2010, Cumartesi, Saat: 14.00 TASAM Ankara Ofisi, Uğur Mumcu Sokak, No.49, Gazi Osman Paşa, Çankaya, Ankara.

Diğer toplantılar için TIKLAYINIZ

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2751 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 646
TASAM Asya 98 1102
TASAM Avrupa 22 645
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 291
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1393 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 294
TASAM Orta Doğu 23 614
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 188
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1297 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 782
TASAM Türk Dünyası 20 515
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2047 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2047

Türkiye’de ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde büyük çaplı projelerin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, mevcut finansman yetersizliğini en etkin şekilde ortadan kaldıracak bir finansman metodu bankacılık sistemine entegre edilmeye çalışılabilir. Bu çerçevede “Proje Bankacılığı” adı altında ...;

İki liderin görüşmesinde, Moskova'nın azalan silah ve mühimmat stokunu yenilemek için Kuzey Kore'den malzeme temini konusunda bir görüşme yapılıp yapılmadığı belirsizliği yer almaktadır. ;

Çin, son yıllarda iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliklerinin artmasıyla birlikte Türkiye'ye açılıyor. Bunun nedeni, Türkiye'nin stratejik konumu, büyüyen ekonomisi ve ticari ortaklarını çeşitlendirme isteği gibi bir dizi faktördür. Çin, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı ...;

Türkiye - AB ilişkilerinin tarihsel sürecine baktığımızda temel olarak Politika, Kimlik, Ekonomi, Güvenlik, Enerji ve Göç bağlamında ele alındığını söyleyebiliriz. 1963 yılında Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmasıyla başlayan süreç, 1987 yılında tam üyelik başvurusuna ve 1999 yılında n...;

Geçen hafta toplanan G20 zirvesinde dağ fare doğurdu diyebilirim. Son fotoğrafta, Biden, Modi ve Ursula Von der Leyen adeta halay çekiyor gibiydiler. Oysa ne başardılar? Evet, 55 üyeli Afrika Birliği gruba davet edildi. Bu en fakirlerin gönlü hoş olsun diye mi yapıldı? Yoksa Afrika’yı Rusya’nın penç...;

1883 yılında Afgani’nin Ernest Renan’a cevabı, Renan’ın İslam dininin ilmi gelişmeye mani ya da kapalı olduğu yönündeki ifadelerine karşı verilmişti. Afgani’nin iddiası ise aslında ilmin İslamda olduğu, İslamın hem Kur’an ve hem de hadislerle İlmi teşvik ettiği yönündeydi.;

İçinde bulunduğumuz dönemde Türk Dünyası ile ilgili örgütlenme süreci giderek gelişmekte, bu alanda faal olmak isteyen çevrelerin ve kurumların sayısı da artmakta ve bu süreç etkin olmaktadır. Devlet kurumları, akademik kurumlar ve özel kurumlar söz konusu etkinliği paylaşmaktadır.;

Son on yılda Rusya, siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde Afrika uluslarıyla bağlarını aktif olarak güçlendirmenin yollarını arıyor. Rusya, birkaç Afrika ülkesinde büyükelçilikler açarak, Afrika'daki diplomatik varlığını genişletiyor. Rus yetkililer ile Afrika...;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...