Türk - Yunan Sorunu ve Kıbrıs Konulu Tasam Ankara Toplantısı Yapıldı

Haber

TASAM Ankara Ofisi’nin 2010 yılında da her ay düzenli olarak yapmayı planladığı ‘‘Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları’’ konulu, Ankara Toplantıları’nın üçüncüsü “Türk-Yunan sorunları ve Kıbrıs” başlığı altında 16.01.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir....

TASAM Ankara Ofisi’nin 2010 yılında da her ay düzenli olarak yapmayı planladığı ‘‘Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları’’ konulu, Ankara Toplantıları’nın üçüncüsü “Türk-Yunan sorunları ve Kıbrıs“ başlığı altında 16.01.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Dışişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL’ın oturum başkanlığını yaptığı toplantıda, Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK ve Araştırmacı-Yazar Nur BATUR konu hakkında sunumlarda bulunmuşlardır.

TASAM Ankara temsilcisi Büyükelçi (E) Ali Engin OBA’nın konuşmacıları takdimi ve toplantı hakkındaki kısa girişinden sonra, sözü oturum Başkanı SOYSAL almıştır. SOYSAL’ın, konu hakkındaki bilgi ve tecrübesini yansıtan özlü ve aydınlatıcı değerlendirmesinin ardından ULUÇEVİK ve takiben BATUR sunumlarını yapmışlardır.

ULUÇEVİK konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa yönelik politikalarını tarihsel bir perspektif çerçevesinde irdelemiştir. Ayrıca tarihsel bakış açısını Avrupa Birliği (AB) süreci bağlamında ele alarak, Türkiye-AB sürecinde Kıbrıs’ın oynadığı önemli ve çeşitli rollere değinmiş ve bu rolleri ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik siyasetinde Rauf DENKTAŞ’ın göz ardı edilemeyecek katkısına temas etmiştir. Bunun yanında, son dönemde gerçekleşen politik dönüşümün birtakım riskler barındırdığını da ifade etmiştir.

BATUR konuşmasında, Türk-Yunan ilişkilerini devlet merkezli bir anlatıyla analiz etmekten ziyade toplum merkezli bir anlatım biçimiyle tahlil etmiştir. Bu bağlamda, Yunan toplumunda hâkim olan Türk algısına ve bu algının Türkiye ile olan ilişkilerdeki etkisine değinmiştir. Ayrıca, bu konuda Yunanistan’da on yıla varan ikameti sırasında yaşadığı olaylardan esinlenen örnekler sunmuştur. BATUR, Soğuk Savaşın sona ermesiyle değişen dünyadaki sorunların da eski yöntemlerle çözülemeyeceğini vurgulamış ve iki ülke arasında varolan anlaşmazlıkların asgarileştirilmesi için Türk ve Yunan halklarındaki karşılıklı olumsuz ön yargıların ve güvensizliğin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizmiştir.

Sunumların bitmesiyle beraber, emekli büyükelçiler, diplomatlar, bürokratlar, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan katılımcılar çeşitli sorular sormuş ve görüşlerini bildirmişlerdir.Toplantı SOYSAL’ın son değerlendirmesiyle sona ermiştir.

TASAM ANKARA TOPLANTILARI - OCAK 2010
"Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları"
( 16 Ocak 2010, TASAM Ankara Ofisi )

Türk-Yunan Sorunu ve Kıbrıs

Oturum Başkanı

Prof Dr. Mümtaz SOYSAL, Dış İşleri Eski Bakanı

Konuşmacılar

Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK

Nur BATUR, Gazeteci - Yazar, SABAH Gazetesi

Tarih / Yer

16 Ocak 2010, Cumartesi, Saat: 14.00 TASAM Ankara Ofisi, Uğur Mumcu Sokak, No.49, Gazi Osman Paşa, Çankaya, Ankara.

Diğer toplantılar için TIKLAYINIZ

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

Yapay zekânın muharebenin gelişiminde kullanılması süreci hızla ilerliyor. Ukrayna, Azerbaycan, Suriye ve Etiyopya'da son dönemde yaşanan çatışmaların da işaret ettiği gibi otonom ve yarı otonom insansız hava araçlarının konvansiyonel hedefleri vurmak üzere giderek maliyetleri azalıyor ve kolay (edi...;

Osmanlı devrinde Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkiler , Osmanlı Padişahı I. Selim'in (1467-1520) Mısır'ı Osmanlı Devleti'nin mülküne ilhak ettiği 16. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanmaktadır. 1517'de Kahire'nin fethinden sonra Mısır'ın güney sınırlarını güvence altına almak, kaçan Memlûkleri orta...;

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan arasındaki güvenlik diyalogu için oluşturulan mekanizmayı ifade eden QUAD, İngilizce bir sözcük olarak “Dörtlü” anlamına gelir. Söz konusu dört ülkenin liderleri, Ocak 2004’te Endonezya'yı sarsan deprem sonrasında oluşan tsunaminin Güneydoğu Asya’da neden olduğ...;

Uluslararası ilişkilerde küreselleşmenin etkisiyle devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler değişime uğramış, dış politikada geleneksel diplomasinin yanında yeni bir mekanizma olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Devletlerin başka devlet ve toplumlara yönelik yaptığı bu faaliyetlerde sivil t...;

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...