Asya Toplantıları’nın Üçüncüsü Ankara’da Yapıldı

Haber

Türkiye’nin çok boyutlu açılımlarına katkı amacı ile Asya ülkeleri diplomatik temsilcileri ile Türk hükümet kurumları ve STK temsilcilerini “kalkınma ve işbirliği” temelinde bir araya getiren toplantılar serisinin üçüncüsü 12 Kasım 2009 tarihinde, ‘Yeni Asya Jeopolitiği ve Türkiye’ başlığı altında Ankara’da yapılmıştır....

Türkiye’nin çok boyutlu açılımlarına katkı amacı ile Asya ülkeleri diplomatik temsilcileri ile Türk hükümet kurumları ve STK temsilcilerini “kalkınma ve işbirliği“ temelinde bir araya getiren toplantılar serisinin üçüncüsü 12 Kasım 2009 tarihinde, ‘Yeni Asya Jeopolitiği ve Türkiye’ başlığı altında Ankara’da yapılmıştır.
TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un başkanlığını yaptığı toplantıya, Japonya Büyükelçisi Nobuaki TANAKA ve T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Hasan Servet ÖKTEM konuşmacı olarak katılmışlardır.

Toplantı, TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un konuşması ile başlamıştır. Süleyman ŞENSOY konuşmasında; TASAM’ın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermiş, Soğuk Savaş sonrası dönemde oluşan yeni dinamikler çerçevesinde, ASYA’nın gün geçtikçe artan önemine değinmiştir. ASYA’nın pek çok alanda dünya kaynaklarının 2/3’üne sahip olduğunu ve bu bölgenin potansiyelinin gözardı edilemiyecek seviyede bulunduğunu belirten ŞENSOY, özellikle Çin, Japonya, Hindistan gibi bölge ülkelerinin yakın tarihte bir takım gelişmeler katederek, sadece kaynak sahibi ülkeler olmaktan çıktıklarını ve bu ülkelerin kaynakları kullanarak üreten ülkeler durumuna geldiklerini ifade etmiştir.
Konuşmasının sonunda ŞENSOY; ASYA’nın gün geçtikçe yükselen ve önemi artan bir bölge olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin de çok boyutlu dış politika uygulaması çerçevesinde, bölgede daha aktif bir rol oynaması gerektiğini belirtmiştir.

Başkan ŞENSOY ‘dan sonra söz alan Japonya Büyükelçisi Nobuaki TANAKA , ‘Doğu ASYA’nın Bir Topluluk Haline Gelişi’ ile ilgili bir sunum yapmıştır.

Büyükelçi TANAKA konuşmasında; Türkiye’de ASYA hakkında bilgi ve ilgi eksikliğinin bulunduğunu, ancak bu eksikliğin gün geçtikçe azalmakta olduğunu belirtmiştir. Büyükelçi, Doğu ASYA’nın dar anlamıyla Japonya,Çin ve Kore’den oluştuğunu ancak geniş anlamda bu tanımlamaya Hindistan’ın da dahil edilebileceğini ifade etmiştir.

Japonya Büyükelçisi Nobuaki TANAKA

Sunumuyla, dinleyicilere ekonomik veriler hakkında bilgi veren Büyükelçi; ASYA ülkeleri’nin dünya ekonomisindeki payının, NAFTA ülkelerininkinden yaklaşık 8-10 kat daha fazla olduğunu ve ASYA’nın AB ile NAFTA ülkelerine oranla ekonomik paylaşım açısından daha önem arzettiğini belirtmiştir.

Büyükelçi; bölgedeki yükselmenin sanılanın aksine Çin merkezli olmadığını ancak, Çin’in bu büyümede lokomotif ülke konumunda bulunduğunu ve diğer ülkelerin de yapmış oldukları ticaretle bu büyümeye olumlu katkı sağladıklarını belirtmiş, Çin’in 2050 yılında satın alma gücü olarak çok büyük boyutlara ulaşacağının ve bu süreçte Doğu ASYA’nın ekonomik ve siyasal anlamda çok ilerleyeceğinin altını çizmiştir.

Japon Büyükelçisi, büyümenin faktörlerini izlenen makro-ekonomik siyaset, eğitime yapılan yatırımlar, hükümet politikalarının ihracatı desteklemesi, yüksek tasarruf oranları, gelir dağılımındaki eşitlik ve toprak reformu olarak belirtmiştir.

ASYA’da öngörülen bütünleşme çalışmaları konusunda Büyükelçi; bu konu hakkında çalışmaların ve toplantıların başladığını, fonksiyonel anlamda entegrasyonun sağlanmış olduğunu ancak, bölgede bulunan pek çok farklı kimlik tanımlamaları konusunda tam bir başarıya ulaşılamadığını ifade etmiştir. Bölgede bulunan ülkeler arasında çok fazla farklılıklar olduğunu, bu farklılıkların yanında bölge ülkeleri arasında güven eksikliğinin ve farklı tehdit algılamalarının da bulunduğunu belirtmiştir.

Son olarak Doğu ASYA-Türkiye ilişkilerine değinen Büyükelçi; yakın tarihte çok fazla ortak politika üretilemediği ancak, global ölçekli terörizm, küresel ısınma, su sorunu, enerji vs. gibi konularda görüşmeler yapıldığını belirtmiş, Doğu ASYA ülkelerinin işbirliğine açık olduğunu vurgulamış ve ilişkilerin artması gerektiğini ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Hasan Servet ÖKTEM

Daha sonra söz alan Büyükelçi Hasan Servet ÖKTEM konuşmasında; Doğu Asya’nın siyasi analistlerin en çok üzerine eğildikleri alanların başında gelmekte olduğunu belirtmiştir. Bu ilginin nedenleri üzerinde duran Büyükelçi; Doğu Asya’nın dünyanın dikkatini çekmesindeki en büyük etkenlerden birinin, Çin’in dünyada son 20 yılda ekonomisi en hızlı büyüyen (% 9.4) ve Hindistan ile birlikte dünya nufusunun 1/3 üne sahip ülkeler olmalarından kaynaklandığını ifade etmiştir.

Büyükelçi devamla ; ‘Türkiye’nin dinamik ekonomisi,jeostratejik konumu, aktif dış politikası, Orta Asya ülkeleriyle mevcut tarihi ve kültürel bağları, enerji nakil hatlarındaki payı nedeniyle, ASYA ile olan ilişkilerini geliştirmek istediğini, bu nedenle Türkiye Güney Doğu Asya bölgesinin en etkin örgütü olan ve 2015 yılında ekonomik ve siyasi bir topluluk olma yolunda hızla ilerleyen ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü) ile mevcut ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını belirtmiştir.Ülkemizin ASEAN ile kurumsal ilişki tesisinin ilk adımını oluşturacak olan ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’na (ASEAN/TAC) taraf olmak üzere yapmış olduğumuz resmi başvurunun yakın gelecekte sonuçlanmasını beklediğimizi bildirmiş, ilişkilerin gelişim sürecini değerlendirmiştir.Türkiye’nin bölge ülkeleri açısından önemli bir süreç olan Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı-CICA’nın Dönem Başkanlığını, 7 yıldır bu görevi yürüten Kazakistan’ın teklifiyle 2010 senesi itibariyle 2 sene için üstleneceğine değinen Büyükelçi, bu gelişmelerin yanı sıra ekonomik anlamda Doğu Asya ülkeleriyle yaptığımız ticaret çerçevesinde verdiğimiz dış ticaret açıklarına dikkat çekmiştir. Bu dış ticaret açığının başta Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarımız için endişe kaynağı oluşturduğunu ve çözüm çareleri için çalışmaların devam ettiğini belirtmiştir.

Büyükelçi ÖKTEM konuşmasının son kısmında; ABD’nin Doğu Asya’daki siyasi ve ekonomik hakimiyetinin zayıflaması eğilimi, bölge ülkelerinin enerji bakımından bölge dışına bağımlılılıkları ve bölgedeki aktörler arası anlaşmazlıkların nasıl sonuçlar doğurabileceği konularında kişisel görüş olarak çalıştaya ufuk açacak soru örnekleri ortaya koymuştur.

Daha sonra toplantıdaki diğer konukların katılımıyla bilgi alışverişinde bulunulmuş ve Türkiye ile Doğu Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir.

DİĞER TOPLANTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2697 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 632
Asya 98 1073
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1373 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 292
Orta Doğu 22 601
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 183
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

Devletlerin uluslararası ilişkilerindeki politika ve uygulamalarının iki önemli öğesi bulunmaktadır. Dış politika analizlerine de konu edilen bu öğeler süreklilik ve değişimdir. Bir ülkenin dış politikasında süreklilik öğesi genel olarak iç politikaya nazaran daha fazla hissedilmektedir. Özellikle g...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.