Seçimlerin Gölgesinde Arab Baharı Sonrası Tunus ve Mısır

Yorum

Seçimlerin sonucunda sandıktan yazılı hukukun üstünlüğü çıkmayan her süreç Tunus’ta bugün yaşanan demokrasinin geçmişe dair kadrolarla araçsallaştırılarak yeniden bir otoriterlik oluşması endişesine yol açabileceği gibi Mısır’da olduğu üzere askeri darbenin kendisini meşrulaştıracağı bir örtü haline de gelebilir. ...

Seçimlerin sonucunda sandıktan yazılı hukukun üstünlüğü çıkmayan her süreç Tunus’ta bugün yaşanan demokrasinin geçmişe dair kadrolarla araçsallaştırılarak yeniden bir otoriterlik oluşması endişesine yol açabileceği gibi Mısır’da olduğu üzere askeri darbenin kendisini meşrulaştıracağı bir örtü haline de gelebilir. Demokrasinin unsurları bütün halinde ve prensiplerin parantezinde işlediği vakit kendisinden beklenen gerçek sonuçlar elde edilebilir. Mısır ve Tunus bu noktada bir madalyonun iki yüzü gibidir. Arap Baharı sürecinin bu iki sembol ülkesinde süreç farklı alanlara akarak devam etmektedir. Tunus Gannuşi Prensipleri dairesinde kendi makulünü inşa ederken Mısır’da da serazat bir hukuksuzluk demagojisi devam etmektedir. Demokrasiyi demagoji haline getirmek bu kavramın oluşturması beklenen mefhum ve tasavvurları iptal etmek demektir. Nokta-i istinadını kaybeden her kavram gibi demokrasi de meçhul bir gayenin aleti ve oyuncağı haline gelecektir. Ortadoğu denilen halen yerlilerince kendisine isim bulunamamış olan bu coğrafyanın ana meselesi de budur. Nokta-i nazar kaybedilmiştir. İstinatgâh olacak kavramlar ya yoktur ya da olanlar kendi orijinal tasavvur gücünü yitirip yapısı sökülmüş bilgi kirliliği haline dönüşmüştür.

Tunus’ta, 26 Ekim 2014’de, geçiş dönemini nihayetlendirmek üzere % 62’ye varan bir katılımla gerçekleşen seçim sonunda parlamentonun 217 koltuğu Nida Tunus ve Nahda partileri arasında paylaşıldı. Nida Tunus yüzde 39 ile 84 sandalye kazanıp seçimleri ilk sırada tamamlarken, Nahda yüzde 32 ile 69 sandalye kazanarak ikinci sırada yer aldı. Bunu Cumhurbaşkanlığı seçimleri takip etti. 23 Kasım’da yapılan ilk turda adaylardan hiçbirisi yüzde elli oranını alamadı. 21 Aralık 2014’te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Bu suretle 2011 yılında ülkenin Kurucu Meclis idaresindeki geçiş süreci sona erdi. Bu seçim sonucunda %55 oy oranı ile Nida Tunus’un adayı el-Baci Kaid Sibsi cumhurbaşkanı seçildi. Diğer aday eski Cumhurbaşkanı Marzuki’nin %44 oranında oy alabildi. Bu sürecin son halkasını Nida Tunus’un hükümet teşkil gereği olan 109 sandalyeye ulaşmak için koalisyon görüşmeleri nihayetinde Habib es-Sıyd’ın kurduğu hükümet oluşturdu. Tunus her şeye rağmen dikta pratiğinden demokrasi dinamiğinin seçim işlevi uygulamasını yürütmeyi başardı. Siyasi tarihi demirden yumruklu başkanlık sistemleri olan bu ülkede katı rejim-partisi idareleri paralelindeki tek adam iktidarları ile geçen Tunus için bunun umut verici bir aşama olduğu söylenebilir. Demokrasinin demagoji olup kurum ve kurallarıyla işleyip işlemediğinin tespiti ise gelecek günlerde Sibsi ve partisinin uygulamalarında görülecek. Eskiye özlemle hukuku ve kurumları eski alışkanlıkları ve yöntemleri ile mi şekillendirecekler yoksa girilen yolda erdemle yürüyüp ele geçen fırsatı ganimet bilme naifliğine mi düşecekler bu otoriterlik ile demokrasi arasında Tunus’un istikbalinin esasını oluşturacaktır.

...

Devamını okumak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2693 ) Etkinlik ( 220 )
Alanlar
Afrika 75 633
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantıları’nın ilki, “Stratejik Araştırma, Ağ ve Kapasite Geliştirme” ana teması ile 6 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00’te Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek;

İnsan davranışlarını yöneten en önemli içgüdü hayatta kalmak ise insanın en büyük ihtiyacı güven duymak, yaşamını güvenli koşullarda sürdürmektir. Mekân neresi olursa olsun koşullar; hak ve adaletin, tutarlılığın ve düzenin sağlanması durumunda güvenli hâle gelir. Çağ hangisi olursa olsun güvenli bi...;

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler, Kamu yönetimi vb. bölümlerin 3./4. sınıf lisans öğrencisi olup İngilizce B2 ve üstü yeterliliğe sahip, Office programlarını iyi derecede kullanan adaylar STAJ başlığı ile CV ve ön yazı göndererek hemen başvurabilirler. info@tasam.org ;

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.