İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi İstanbul'da Yapıldı

Haber

İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18 – 20 Haziran 2009 tarihlerinde yapıldı. Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından düzenlenen “İslam Konferansı Örgütü Üyesi Ülkeler”i kapsayan İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ İstanbul’da icra edildi....

İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18 – 20 Haziran 2009 tarihlerinde yapıldı. Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından düzenlenen “İslam Konferansı Örgütü Üyesi Ülkeler“i kapsayan İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ İstanbul’da icra edildi.

Kongre Somali Eğitim Bakanı Ahmad Abdullahi SH. Muhamad, Senegal Eğitim Bakan Yardımcısı Adama Diop, Yemen Eğitim Bakan Yardımcısı Ebtihag Abdulkader Alkamal, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Temel, Endonezya İlk ve Orta Öğretim İdaresi Genel Direktörü Prof. Dr. Suyonto, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Şahin, Teknik Eğitim Genel Müfettişi – Fas Abdennasser Naji, SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi) Genel Direktörü Doç. Dr. Savaş Alpay gibi üst düzey bir katılımla gerçekleştirildi.

İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi’ne Yaklaşık 30 İslam ülkesinden 40’ın üzerinde diplomat, akademisyen, mesleki ve teknik eğitim uzmanı katıldı.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy kongrenin açılış konuşmasını yapıyor.


Kongrenin açılışında konuşan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy “Türkiye’de olduğu gibi, diğer İslam ülkelerinde de mesleki ve teknik eğitim sorununa çözüm bulma çabaları, yeterli düzeyde olmasa da mevcuttur; en azından yetkililerin pek çoğu bu alandaki eksikliğin farkında olduklarını ve bu soruna bir çözüm bulunması gerektiği yönündeki arzularını her fırsatta ortaya koymaktadırlar. İşte bu noktada, mesleki-teknik eğitim alanındaki deneyimlerin paylaşılması, bu sorunun evrensel yönleri ile tek tek ülkelere özgün yönlerinin ortaya konulması, bu alandaki işbirliği imkânlarının araştırılması büyük önem kazanmaktadır.

İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi’nin yapıldığı salondan bir görüntü.

Türkiye, modern eğitim yapısı ve AB yolunda kat ettiği mesafe ile İslam ülkeleri nezdinde paylaşabileceği ciddi bir birikime sahiptir. Şüphesiz İslam ülkelerinden Türkiye’nin de alabileceği büyük tecrübeler vardır. İslam Konferansı Teşkilatı çerçevesinde düzenlenen etkinliklere bu kongre ile bir yenisinin daha ilave edilmesi Türkiye’nin bu dost ve kardeş ülkeler nezdinde ki etkinliği, saygınlığı ve işbirliği açısından önemli bir adımdır.
İslam medeniyetinin yeniden inşası ve İslam ülkelerinin refah ve huzur toplumları olmalarının yolu zamanın gereklerini bir adım ileriye taşıyacak yeni eğitim anlayışı ve uygulaması ile mümkün olacaktır“ dedi.

TASAM BAŞKANI ŞENSOY "LİSANS DİPLOMASINA FAZLA ÖNEM ATFEDİLİYOR"

Günümüz İslam dünyasında mesleki ve teknik eğitim her geçen gün biraz daha fazla önem kazanmaya başladığını, iş arayanların büyük çoğunluğunun mesleğinin bulunmadığını söyleyen Başkan Şensoy bu ülkelerde sanayinin, ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü bulamadığına, Türkiye’de ve diğer İslam ülkelerinde gençlerin mesleki-teknik eğitime talebinin azaldığını vurguladı. İslam ülkelerinde toplumun, lisans diplomasına gereğinden fazla önem atfettiğini oysa lisans eğitimi almış ama herhangi bir mesleki formasyonu bulunmayan kişilerin işsizler ordusunun birer üyesi olmaya aday olduklarını belirten Başkan Süleyman Şensoy bu noktada mesleki ve teknik eğitimin kitleler nezdinde özendirilmesinin büyük önem kazanmakta olduğunu belirtti.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Temel açılış konuşmasını yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Temel yaptığı konuşmada ’’Mesleki ve teknik eğitim, toplumun hedefleri doğrultusunda sosyal gelişmeyi sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen son derece stratejik bir öneme sahiptir’’ dedi.

Temel, bu öneminden dolayı hükümetin program ve kalkınma planlarında, mesleki ve teknik eğitime önem, öncelik ve ağırlık verdiğini kaydetti.

Son yıllarda ülkede mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve kalitesinin çağdaş standartlara yükseltilmesi konusunda reform niteliğinde düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Temel, bu sayede mesleki ve teknik eğitim sisteminin ekonomideki gelişme ve değişmelere duyarlı, ekonominin talepleri doğrultusunda mesleki bilgi ve beceri donanımına sahip nitelikli insan gücü yetiştirebilecek bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

Temel, mesleki ve teknik eğitime yapılan düzenlemeler ve gösterilen çabalar sonucu ilgi ve isteğin giderek artığını vurgulayarak, 2002 yılında orta öğretim içinde yüzde 28 olan mesleki ve teknik eğitim oranının, 2008 yılında yüzde 43’e yükseldiğini, bu oranın yüzde 50’inin üzerine çıkmasının hedeflendiğini söyledi.

Mehmet Temel, her alanda olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimde de sorunların bulunduğunu, ancak önemli olanın bu sorunların sabır ve kararlılıkla çözüme kavuşturulması olduğunu dile getirerek, ’’İslam ülkeleri arasında nitelikli ve teknik eğitim alanında daha etkili ve verimli işbirliğinin kurumsallaştırılarak geliştirilmesinde büyük yararlar görmekteyiz’’ diye konuştu.
Somali Eğitim Bakanı Ahmad Abdullahi Muhamad konuşmasını yapıyor.

SOMALİ EĞİTİM BAKANI "EĞİTİM ÜLKEDEKİ ŞİDDETİ AZALTIYOR"

Somali Eğitim Bakanı Ahmad Abdullahi Muhamad de İslam toplumunun geçmişte tarihin karanlığında aydınlığı yakalayan bir topluluk olduğunu belirterek, daha ileriye gidebilmek için sağlam adımların atılması gerektiğini söyledi.

Somali’nin son 20 yıldır savaşlar nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini ve bunun toplum hayatını derinden etkilediğini dile getiren Muhamad, hükümetin bunları çözmeye çalıştığını, korsanlık gibi sorunlarla mücadele ettiğini anlattı.

Mohamad, yaşanan süreçte en büyük yıkımı eğitim kurumlarının gördüğünü vurgulayarak, eğitim konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını, ülkenin daha da güçlenmesi için eğitim alanında yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirdi.
Ahmad Abdullahi Muhamad, eğitimin, ülkedeki şiddetin azalmasında da önemli rol oynayacağını vurguladı.
Senegal Eğitim Bakan Yardımcısı Adama Diop konuşmasını yaparken.

SENEGAL EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI DİOP "TÜRKİYE BİZE ÖNCÜLÜK ETMEKTE"

Senegal Eğitim Bakan Yardımcısı Adama Diop ise Afrika’nın ekonomik potansiyelini ortaya koyamamasının en büyük nedeninin, mesleki ve teknik eğitim konusundaki yetersizlik olduğunu ifade etti.
Diop, mesleki ve teknik eğitimin mutlaka ön plana çıkarılması gerektiğini belirterek ’’Kardeş Türkiye Hükümetini gönülden selamlıyorum. Türkiye bu sistemiyle, uzmanlığıyla meslek ve teknik alanda da bize öncülük etmektedir. Türkiye’nin bu deneyimlerinden faydalanmalıyız’’ dedi.

Yemen Eğitim Bakan Yardımcısı Ebtihag Abdulkader Alkamal konuşmasını yapıyor.

Yemen Eğitim Bakan Yardımcısı Ebtihag Abdulkader Alkamal, ülkesinin mesleki ve teknik eğitimin önemine çok önceden vardığını, ancak bu konudaki eğitim kurumlarının sayılarının yetersiz olduğunu söyledi.

Alkamal, üretim faaliyetlerinin artırılması ve daha kaliteli üretimin yapılabilmesi için mesleki ve teknik eğitim konusunda ileri ülkelerden yararlanılması gerektiğini dile getirdi.

Kongre’de, ana hatlarıyla, “İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeri, Problemleri ve Öngörüler“, “İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejileri“, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalkınma ve İstihdam Üzerindeki Etkileri“, “İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Reform Çabaları“, “İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Müfredatı; Etkileri ve Çözüm Önerileri“, “Mesleki Eğitim ve Toplumsal Sorunlar“ başlıklı 9 oturum gerçekleştirilmiş ve 40 bilimsel tebliğ sunulmuştur.

Hükümet temsilcileri olarak “bakan“, “bakan yardımcısı“, “müsteşar“ ve “büyükelçi“ düzeyinde çeşitli ülkelerden önemli katılımlar gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlükleri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kongre’de temsil edildi. İslam Konferansı Örgütü’nü ise merkezi Ankara’da bulunan İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) temsil etti.

Oturum başkanlığını TASAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Selçuk’un yaptığı birinci oturumda (soldan sağa) Fas Teknik Eğitim Genel Müfettişi Abdennasser Naji, Kral Abdülaziz Üniversitesi Bölgesel Koleji Dr. Ahmed Saleh Abdulwhab, Nijer İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sekkat Abdel Jaouad, Prof. Dr. Hasan Selçuk, Maldivler Kıdemli Eğitimcisi Abdulla İbrahim bildirilerini sundular.

Oturum başkanlığını TASAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vural Altın"ın yaptığı ikinci oturumda (soldan sağa) Endonezya İlk ve Orta Öğretim İdaresi Genel Direktörü Prof. Dr. Suyonto, T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram Akbaş, Senegal Mesleki ve Teknik Eğitim Ofisi Direktörü Djibril Bousso, Senegal Eğitim Bakan Yardımcısı Adama Diop, Prof. Dr. Vural Altın, Mica Qatar Danışma Hizmetleri’nden Wael Khalil ve Pakistan Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Ajansı (NAVTEC) İdari Direktörü Muhammad Athar Tahir bildirilerini sundular.

Oturum başkanlığını TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan’ın yaptığı üçüncü oturumda (soldan sağa) İKÖ İslam Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Shahjahan Mian Tapan, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmad Faris Bin İsmail, (E) Büyükelçi Murat Bilhan, Bangladeş U. Lab Koleji’nden Yard. Doç. Dr. Selina Banu ve Mali Nijer İslam Üniversitesi’nden Dr. Mohamed hamadikinane Maiga bildirilerini sundular.


Oturum Başanlığını TASAM Direktörü Doç. Dr. Engin Selçuk’un yaptığı dördüncü oturumda (soldan sağa) Doç. Dr. Raşit Köker , SESRİC Kıdemli Araştırmacısı M. Fatih Serenli, Pakistan Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Ajansı (NAVTEC) Genel Direktörü Mohammad Riaz, Doç. Dr. Engin Selçuk, Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu Proje Yöneticisi Nahida Yousef Ahmed El-Saies, Kuveyt Üniversitesi’nden Dr. Mashail Al-Hamli ve Bahreyn Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Ebrahim Yusuf Abdulla sunumlarını yaptılar.

Oturum Başkanlığını Nijerya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sekkat Abdel Jaouad’ın yaptığı beşinci oturumda (soldan sağa) Tahran Üniversitesi’nden Dr. Mahmoodreza Atai, Kazakistan Mesleki - Teknik Eğitim ve Mesleki Yeterlilik için Bilimsel Yöntemsel Araştırmalar Merkezi’nden Yerzhanov Bakit, Malezya Tun Hussein Onn Üniversitesi ( UTHM )’den Dr. Mohamad Hisyam, Prof. Dr. Sekkat Abdel Jaouad ve Suudi Arabistan Elektronik Eğitim Merkezi Genel Direktörü Mohammed Saeed Al-Kahtani bildirilerini sundular.

Oturum Başkanlığını İKÖ İslam Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Shahjahan Mian Tapan’ın yaptığı altıncı oturumda (soldan sağa) Uluslararası Balkan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüner Şencan, İBB Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, Prof. Dr. Shahjahan Mian Tapan, BAE Zayed Üniversitesi Mesleki Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Sadiq Midraj ve ABD Houston Rice Üniversitesi Lisan Danışmanı Dr. Ishrat Dabeer Suri bildirilerini sundular.

Oturum başkanlığını TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan’ın yaptığı yedinci oturumda (soldan sağa) Malezya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Direktörü Ahmad Tajudin Bin Jab, Tayland Kanchanaplisek Teknik Koleji Direktörü Isman Isamma - Air, (E) Büyükelçi Murat Bilhan, Tunus Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Araştırma Genel Müdürü Muhammed Manef Ben Abderrabba, Tunus Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jamila El Quaer ve Tunus Program ve Mesleki Eğitim Müdür Yardımcısı Mouldi Jebali bildirilerini sundular.

Somali Eğitim Bakanı Ahmad Abdullahi Muhamad, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Temel, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Özgün, Senegal Eğitim Bakan Yardımcısı Adama Diop ve Yemen Eğitim Bakan Yardımcısı Ebtihag Abdulkader Alkamal.

Pakistan Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Ajansı (NAVTEC) İdari Direktörü Muhammad Athar Tahir TASAM Başkanı Süleyman Şensoy"a bir plaket takdim ederken.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2724 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1087
Avrupa 22 641
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1386 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
Balkanlar 24 294
Orta Doğu 23 611
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 4 185
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 20 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2045 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2045

Kosova’nın Sırp sınırına yakın ve Sırp nüfusun yoğunlukta olduğu bu kısmındaki dört Sırp belediye başkanının Kurti yönetiminin kararını protesto amaçlı istifası ile 2022 Kasımında artan gerilim NATO’nun müdahale kararına sebep olacak düzeyde büyüdü.;

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1949’da kuruluşundan Soğuk Savaşın sonuna kadar Çin ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkiler çok çabuk gelişti. 950’lerin ortalarında Çin sadece birkaç Arap ülkesiyle diplomatik iletişim içindeydi. Bunun nedeni bu ülkelerin batı emperyalizmi ve kurtuluş mücadeleleri içinde ...;

Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmeli...;

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) [CSTO | Collective Security Treaty Organization] üyeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri, Türkiye’nin sınır komşusu Ermenistan ve yine Türkiye’nin en büyük partneri olan Rusya’dır.;

Liderler vardır ülkelerinin kaderini etkiler. Gemiler vardır dünyanın kaderini etkiler. Bu gemiler Yavuz ve Midilli adlarını verdiğimiz, Goeben ve Breslau’dur. Bu iki gemi sadece Almanya ve Osmanlı devletinin değil, Rusya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın ve Yunanistan’ın kaderini etkilemiş ve 1. Dünya...;

Kısa süre önce Çin, Pakistan ve Taliban yönetimindeki Afganistan arasında Kuşak-Yol Girişimi’ni Afganistan’a kadar uzatan bir anlaşma yapıldı. Taliban yönetiminin Çin yatırımlarına Çin’in de bölgesel güvenlik açısından ılımlı ve söz dinleyebilecek bir Taliban yönetimine ihtiyacı var. Bu nedenle Afga...;

Güçlü Müslüman devletlerin istikrarsızlaştırıldığına, “Çok-uluslu Koalisyon” adı verilen kavram tarafından BM Güvenlik Konseyi’nin BM tüzüğünün yedinci bölümü altındaki rolünün ayaklar altına alındığına şahit olduk. Son Afganistan krizinde görüldüğü gibi NATO’nun bölge-dışı operasyonlarını genişlett...;

'Şok ve dehşet' doktrinini geliştiren, Atlantik Konseyi Kıdemli Danışmanı Stratejist Dr. Harlan Ullman, Harici Genel Yayın Yönetmeni Tunç Akkoç'a ABD’nin dış politikası ve Çin ile ilişkileri konularında açıklamalarda bulundu: “ABD ve Çin arasında Soğuk Savaş’tan daha tehlikeli bir rekabet yaşanacak“;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

  • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
  • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.