Rusya 2020 Ulusal Stratejik Belgesi Yayımlandı

Haber

TASAM’ın sivil insiyatif olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nden hemen sonra Medvedev’in himayesinde çalışmalarına başlanılan Rusya’nın 2020 Projeksiyonu tamamlandı....

TASAM’ın sivil insiyatif olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nden hemen sonra Medvedev’in himayesinde çalışmalarına başlanılan Rusya’nın 2020 Projeksiyonu tamamlandı. Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi taslak vizyon belgesi Ocak 2009’da yayımlandı.www.tsv2023.tasam.org Nihai belge ise 81 ilde icrası devam eden toplantıların bitmesini müteakip bütün illerin katılımı ve önerileri ile zenginleşmiş olarak Aralık 2009’da yayımlanacak.

Rusya’nın 2020 yılına kadar güvenlik, sağlık, eğitim, siyasi, ekonomi ve diğer konularda geliştireceği stratejiyi kapsayan 112 maddelik ’ulusal Güvenlik Belgesi’ni Devlet Başkanı Dmitri Medvedev onayladı. Rusya 2020 yılında ekonomik olarak kalkınmış, sosyal alanda gelişmiş, iç ve dış güvenliğin sağlandığı, toprak bütünlüğünün korunduğu ve vatandaşların her türlü haklarının koruma altına alındığı bir Rusya öngörüyor.

Stratejik belgede ulusal güvenlik açısından devlet ve halkın korunması, Rusya’nın sürekli gelişiminin temini, ulusal güvenliğin güçlendirilmesi, Rusya’nın geleneksel değerlerinin canlandırılması, vatandaşların özgürlüğü açısından gerekli çalışmaların yapılmasına öncelik verilmesi isteniyor. Rus toplumunun çok etnikli bir yapıda olduğu vurgulanan belgede, aile değerlerine saygı ve vatan sevgisinin öne çıkarılması isteniyor.

Uluslararası toplumun yeni tehdit ve meydan okumalar karşısında daha kırılgan olmaya başladığı kaydedilen belgede, "Yeni ekonomik ve politik merkezlerin oluşumu yeni jeopolitik durumların oluşmasına neden oluyor. Bölgesel sorunların güç kullanmadan çözümüne doğru bir yöneliş var. Küresel ve bölgesel yapının, özellikle de Euro-Atlantik bölgesinin NATO merkezli yapılanması uluslararası güvenlik açısından tehdit oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

EKONOMİDE HEDEF İLK BEŞ
Blok çatışmasından çok boyutlu diplomasi açılımına doğru gidiş için Rusya’nın kendi kaynaklarını kullanması ve pragmatik politikalar geliştirmesinin dünya bazında etkisini artıracağı kaydedilen belgede, Rusya’nın ekonomik alanda önümüzdeki yıllarda dünyanın önde gelen beş ülke arasına girmesi isteniyor.

Uluslararası politikada enerji kaynaklarına sahip olmaya odaklanılması istenen stratejik belgede, "Orta Doğu, Barents denizi kıta sahanlığı ve Arktik bölgesi, Hazar denizi ve Orta Asya buna dahil. Irak, Afganistan, Ortadoğu sorunu, Güney Asya’da bir kısım ülkeler, Afrika ve Kuzey Kore’de mevcut yapı orta dönemde uluslararası durumu etkilemeye devam edecek. Hammadde kaynaklarının elde tutulması mücadelesinde yeni bölgesel ve devletler arası çatışmaların çıkması ihtimal dahilinde." bilgisi yer aldı.

"NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP ÜLKE SAYISI ARTACAK"
Rusya’nın sınırlarında askeri dengenin bozulması ve kaynakların paylaşımında çatışmaların oluşması durumunda, askeri çözümlerin kullanılma ihtimalinin dışarıda tutulmaması önerildi. Stratejik belgede nükleer silahlara sahip olacak ülkelerin sayılarının artacağına da dikkat çekildi. Belgede özellikle ABD’nin Avrupa’da kurmaya çalıştığı füze savunma sisteminin küresel ve bölgesel istikrarın bozulmasına neden olacağı uyarısı yapıldı. Mali ve ekonomik krizin verdiği zararın savaşların verdiği olumsuz etki gibi görülmesi tavsiye edildi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi dışında G8, G20, RIC (Rusya, Çin ve Hindistan’ın dahil olduğu grup), BRIC (Rusya, Çin, Brezilya ve Hindistan’ın dahil olduğu grup) ve benzer uluslararası yapılarla etkin çalışma içinde bulunması önerildi. Bağımsız Devletler Topluluğu, Eurosec ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi yapıların geliştirilmesine öncelik verilmesi istendi. Avrupa Birliği ile de ekonomi, eğitim, bilim ve kültür alanında bağların geliştirilmesi istenen belgede ortak güvenlik için Avrupa-Atlantik güvenlik anlaşması önerisine vurgu yapıldı.

NATO ’nun Rusya’nın sınırlarına doğru askeri alanda ilerlemesinin kabul edilemez olduğu belirtilen stratejik belgede, "Rusya NATO ile eşit şartlarda ilişkileri geliştirmeye hazır. Bu uluslararası hukuka uygun ve tüm Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini içine alacak şekilde olmalıdır." denildi.

EKONOMİK BÜYÜMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Ekonomik alanda ulusal güvenliğin temininde temel riskin hammadde ihracat modelli yapının olduğu belirtilerek, diğer problemlerde şu şekilde sıralandı; "Rekabetin yeterince yüksek olmaması, ulusal finans sistemindeki istikrarsızlık, yasal olmayan göçler ve rüşvet ekonomik gelişmenin önündeki engeller olarak duruyor." Bunların çözümü için eğitim, bilim ve teknoloji önerilen belgede, sağlıklı bir finans yapısının oluşturulmasının zorunluluğuna dikkat çekildi.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2690 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1065
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

Ortaçağ’ın feodalitesi, kralları, kaleleri ve din baskısından sonra şimdi devlet, aile, kapitalizm, üniversite, sosyal refah, özgürlük ve kurtuluşun yani ‘modernite’nin de dönemi geçiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası kurumlar ve güvenlik anlayışı çağımızın güvenlik ihtiyaçlar...;

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...