Rusya 2020 Ulusal Stratejik Belgesi Yayımlandı

Haber

TASAM’ın sivil insiyatif olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nden hemen sonra Medvedev’in himayesinde çalışmalarına başlanılan Rusya’nın 2020 Projeksiyonu tamamlandı....

TASAM’ın sivil insiyatif olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nden hemen sonra Medvedev’in himayesinde çalışmalarına başlanılan Rusya’nın 2020 Projeksiyonu tamamlandı. Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi taslak vizyon belgesi Ocak 2009’da yayımlandı.www.tsv2023.org Nihai belge ise 81 ilde icrası devam eden toplantıların bitmesini müteakip bütün illerin katılımı ve önerileri ile zenginleşmiş olarak Aralık 2009’da yayımlanacak.

Rusya’nın 2020 yılına kadar güvenlik, sağlık, eğitim, siyasi, ekonomi ve diğer konularda geliştireceği stratejiyi kapsayan 112 maddelik ’ulusal Güvenlik Belgesi’ni Devlet Başkanı Dmitri Medvedev onayladı. Rusya 2020 yılında ekonomik olarak kalkınmış, sosyal alanda gelişmiş, iç ve dış güvenliğin sağlandığı, toprak bütünlüğünün korunduğu ve vatandaşların her türlü haklarının koruma altına alındığı bir Rusya öngörüyor.

Stratejik belgede ulusal güvenlik açısından devlet ve halkın korunması, Rusya’nın sürekli gelişiminin temini, ulusal güvenliğin güçlendirilmesi, Rusya’nın geleneksel değerlerinin canlandırılması, vatandaşların özgürlüğü açısından gerekli çalışmaların yapılmasına öncelik verilmesi isteniyor. Rus toplumunun çok etnikli bir yapıda olduğu vurgulanan belgede, aile değerlerine saygı ve vatan sevgisinin öne çıkarılması isteniyor.

Uluslararası toplumun yeni tehdit ve meydan okumalar karşısında daha kırılgan olmaya başladığı kaydedilen belgede, "Yeni ekonomik ve politik merkezlerin oluşumu yeni jeopolitik durumların oluşmasına neden oluyor. Bölgesel sorunların güç kullanmadan çözümüne doğru bir yöneliş var. Küresel ve bölgesel yapının, özellikle de Euro-Atlantik bölgesinin NATO merkezli yapılanması uluslararası güvenlik açısından tehdit oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

EKONOMİDE HEDEF İLK BEŞ
Blok çatışmasından çok boyutlu diplomasi açılımına doğru gidiş için Rusya’nın kendi kaynaklarını kullanması ve pragmatik politikalar geliştirmesinin dünya bazında etkisini artıracağı kaydedilen belgede, Rusya’nın ekonomik alanda önümüzdeki yıllarda dünyanın önde gelen beş ülke arasına girmesi isteniyor.

Uluslararası politikada enerji kaynaklarına sahip olmaya odaklanılması istenen stratejik belgede, "Orta Doğu, Barents denizi kıta sahanlığı ve Arktik bölgesi, Hazar denizi ve Orta Asya buna dahil. Irak, Afganistan, Ortadoğu sorunu, Güney Asya’da bir kısım ülkeler, Afrika ve Kuzey Kore’de mevcut yapı orta dönemde uluslararası durumu etkilemeye devam edecek. Hammadde kaynaklarının elde tutulması mücadelesinde yeni bölgesel ve devletler arası çatışmaların çıkması ihtimal dahilinde." bilgisi yer aldı.

"NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP ÜLKE SAYISI ARTACAK"
Rusya’nın sınırlarında askeri dengenin bozulması ve kaynakların paylaşımında çatışmaların oluşması durumunda, askeri çözümlerin kullanılma ihtimalinin dışarıda tutulmaması önerildi. Stratejik belgede nükleer silahlara sahip olacak ülkelerin sayılarının artacağına da dikkat çekildi. Belgede özellikle ABD’nin Avrupa’da kurmaya çalıştığı füze savunma sisteminin küresel ve bölgesel istikrarın bozulmasına neden olacağı uyarısı yapıldı. Mali ve ekonomik krizin verdiği zararın savaşların verdiği olumsuz etki gibi görülmesi tavsiye edildi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi dışında G8, G20, RIC (Rusya, Çin ve Hindistan’ın dahil olduğu grup), BRIC (Rusya, Çin, Brezilya ve Hindistan’ın dahil olduğu grup) ve benzer uluslararası yapılarla etkin çalışma içinde bulunması önerildi. Bağımsız Devletler Topluluğu, Eurosec ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi yapıların geliştirilmesine öncelik verilmesi istendi. Avrupa Birliği ile de ekonomi, eğitim, bilim ve kültür alanında bağların geliştirilmesi istenen belgede ortak güvenlik için Avrupa-Atlantik güvenlik anlaşması önerisine vurgu yapıldı.

NATO ’nun Rusya’nın sınırlarına doğru askeri alanda ilerlemesinin kabul edilemez olduğu belirtilen stratejik belgede, "Rusya NATO ile eşit şartlarda ilişkileri geliştirmeye hazır. Bu uluslararası hukuka uygun ve tüm Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini içine alacak şekilde olmalıdır." denildi.

EKONOMİK BÜYÜMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Ekonomik alanda ulusal güvenliğin temininde temel riskin hammadde ihracat modelli yapının olduğu belirtilerek, diğer problemlerde şu şekilde sıralandı; "Rekabetin yeterince yüksek olmaması, ulusal finans sistemindeki istikrarsızlık, yasal olmayan göçler ve rüşvet ekonomik gelişmenin önündeki engeller olarak duruyor." Bunların çözümü için eğitim, bilim ve teknoloji önerilen belgede, sağlıklı bir finans yapısının oluşturulmasının zorunluluğuna dikkat çekildi.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2646 ) Etkinlik ( 217 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1037
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2000 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2000

Gerçekleşen her göç hareketi nedenleri ve sonuçlarıyla sadece göç eden toplumu değil, göç edilen toplumu da etkilemektedir. Suriye İç Savaşı sonucunda Türkiye’ye sığınan ve “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilerin sayısı resmi rakamlara göre bugün 3,5 milyondur. ;

ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

16. asrın ortalarında doğu istikametinde genişleyerek kadim Türk coğrafyasını işgal etmeye başlayan Rus Çarlığı 17. asırda Kuzey ve Doğu Asya’da yayılmaya devam etmiştir. ;

Küreselleşmenin ve gelişmiş iletişim teknolojilerinin dünyanın çehresini değiştirmesiyle uluslararası ilişkilerin devletlerarası ilişkiler ile tanımlı olduğu dönem sona ermiştir. ;

Askeri teknolojiye ağırlık veren Rusya, derin uzay aktiviteleri tam gaz devam ederken Amerika ve Çin’in gerisinde kaldı. Eski uzay gücü Sovyetler Birliği’nin mirasına Rusya sahip çıkamadı. ;

Savunma ve güvenlik alanında değişen parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi için ilgili çalışmaların muasır ve üstü boyutlara taşınmasına, kamu bilinci oluşturulmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında güvenlik temalı ağlar kurulmasına stratejik katkı sunan Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü int...;

“Değişen devlet doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarını her yıl ayrı bir gündemle tartışmak üzere İstanbul merkezli oluşturulan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın resmî internet sitesi ve adresi yenilendi.;

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.