Perikles'in Dönüşü

Yorum

Yunan halkı Çipras’ın partisine oy vererek Perikles’in yaptığı gibi, 2500 yıl sonra siyaseti yeniden insan odaklı, siyasileri de yeniden erdem ve vatanseverliğin merkezine davet etti. ...

Yunan halkı Çipras’ın partisine oy vererek Perikles’in yaptığı gibi, 2500 yıl sonra siyaseti yeniden insan odaklı, siyasileri de yeniden erdem ve vatanseverliğin merkezine davet etti. Halkın mesajı gerçekleşebilirse, bu değişim Fransız Devrimini dahi geride bırakabilir. Çünkü Fransa’da halk krala meydan okumuştu. Yunanistan’da halk Çipras’ın şahsında yaklaşık 150 yıllık dünya ekonomik ve politik sistemine meydan okuyor. Çipras’ı Perikles’e benzetmek için çok neden var. Daha doğrusu Çipras Perikles olmak zorunda gibi gözüküyor. Önce Perikles’i kısaca tanıyıp Yunan halkının yeni devrimini daha sonra analiz edelim. “Thukydides’e [1] göre ‘Atinalıların birincisi’ olan Perikles, kişiliğinde büyük devlet adamını tanımlayan, birbirine bağlı dört ‘erdem’i bir araya getirir. Zeki’dir: yani bir siyasal durumu çözümleme, olayı tam olarak önceden görme ve buna bir eylemle karşılık verme yeteneği vardır. Ne zaman Halk Meclisi önünde konuşsa, önder tacını çıkarıp ayaklarının dibine bıraktığı, onu ancak herkesin onayıyla yeniden başına koyduğu söylenir. Dilinde yıldırım vardır, derler. Üçüncü erdemi en katıksız yurtseverliğidir: Ona göre hiçbir şey yurttaşlarının çıkarından, Atina siyasetinin şerefinden önce gelmez. En sonu, o kesinlikle çıkarını gözetmez.[2]

Yeni Değişimin Olası Boyutları
Öncelikle Yunanistan jeopolitik parametreler bakımında kolay yönetilebilir, toparlanabilir bir ülke. Nüfusu az, sanayi ile kirlenmemiş, verimli ve çeşitli güzelliklere sahip ana karası ve muhteşem adaları ile Ege ve Adriyatik var. Dünya medeniyetini kuran bir geçmişi var. Ataları hala evrensel düşünce ve buluşları ile dünyaya yön vermeye devam ediyorlar. İyi eğitilmiş ve milliyetçi bir halka sahip. Üstelik bu halk son derece dindar ama bir o kadar da milliyetçi ve onurlu. Yunan deniz ticareti yaklaşık 350 milyar dolarlık dünya taşımacılık pastasının yaklaşık % 15’ni alıyor. Sadece Rodos Adası’nın 2013 turizm geliri yaklaşık 6 milyar dolar.[3] AB üyeliği sonrasında Yunanistan’ın aldığı yardımları iyi yönetemediği siyasilerin kendi çıkarları uğruna halkı ihmal ettikleri biliniyor. Diğer taraftan kamu görevlilerinin uzun yıllar normalüstü maaş ve ikramiyeye alıştırıldıkları gerçeği var. O nedenle bu kesim ve aileleri için son beş yıldan bu yana devam eden kriz, onların acılarını daha da artırdı. Çipras’ın adaletli, dürüst, eşitlikçi ve rasyonel bir ekonomik yönetimle 11 milyon Yunanlıyı huzur ve refaha kavuşturması, onlara sağlayacağı isteklendirme ile iki yıl içinde daha güçlü bir ekonomiyi inşa etmesi mümkündür.

Türkiye ve Yunanistan Neden Düşman Yapıldı?
Türkiye ve Yunanistan 1952’den bu yana NATO’dalar, 100 yıldan bu yana düşmanca silahlandırılıyorlar? Güya ABD 7/10 oranı ile silahlandırmada adaleti sağladı. Türkiye ve Yunanistan 450 yıllık ortak kültürel geçmiş, birbirini tamamlayan eşsiz bir coğrafya ve en uygun jeopolitik parametreler yönüyle federasyon yapısı içinde bulunmaları gereken iki ülkedir. Yunanistan’da siyasiler ve kilise yıllarca iki ülkeyi düşmanca bir yapı içinde tutmayı başardı. Yıllarca Türkler gelmesin diye doğu Ege Adalarını (Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy) turizme açmadılar. Çünkü Yunanlı siyasiler şartlandırılmışlardı. Ama bu son kriz bir gerçeği ortaya çıkardı. Doğu Ege Adaları Türklerin sayesinde ekonomik krizi çok hafif atlattı veya yaşamadı. Çipras’ın Perikles kadar vizyonu varsa, Türkiye ile olan sorunları minimize ederek askeri harcamaları azaltabilir. Böylece halka verdiği sözleri tutma yolunda önemli bir tasarruf sağlayabilir. Maalesef Türkiye’nin böyle bir şansı yok. Çünkü her tarafımız her an ateş çemberine dönebilir. NATO’yu bile sorgulayabilen Çipras’ın partisi bunların altından kalkabilir mi? Bence kalkabilir. Öncelikle yapılması gereken Yunanistan’ı bağlantısız bir siyasi statüye sokmaktır. Yunanistan potansiyel kaynakları ile bu statüyü rahatlıkla sürdürebilir. Çipras’ın modeli tutarsa bundan en fazla mutluluk duyacak kişi sanırım, Marksizm’e farklı bir yaklaşım sunan Fransız ekonomist Thomas Piketty’i olacaktır. Ancak bu noktada birçok soru gündeme gelecektir? Çipras dört bir yandan içerden ve dışarıdan baskı altına alınacaktır. Finans-Kapital Sistem kötü örnek Çipras’ı durdurmaya çalışacaktır. Çünkü kafalarında aşağıdaki olası soru ve senaryolar bulunmaktadır.

· NATO’dan çıkacak Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi Rusya’ya yanaşabilir mi?
· Türkiye ile ezeli yapay düşmanlık Atatürk-Venizelos dostluğuna dönüştürebilir mi?
· Euro’dan çıkma cesaretini göstererek ikinci Alman işgalinden kurtulabilir mi?
· Çipras’ın sistemi başarılı olursa bu etki domino taşı etkisi yaratabilir mi?
· Çipras, dünya ile özdeşleşmiş Yunan iş dünyası ve Kilise ile çatışma yaşayabilir mi?
· Türkiye-Yunanistan-KKTC- Güney Kıbrıs anlaşarak, Kıbrıs’ı ABD, AB, İngiltere ve Rusya’nın nüfuz alanından çıkarabilirler mi?

Daha onlarca soru ve senaryo gündeme gelebilir. Soru ve senaryoların çokluğu Yunanistan temelinde bölgede ve dünyada ne kadar radikal bir değişim yaşandığını göstermektedir. Dünyada ilk olimpiyatlar Atina’da yapıldı. Zaman artık Batı’da da değişim zamanıdır. Bunun meşalesi de Atina’dan ateşlenebilir. Eğer Perikles gerçekten Atina’ya dönerse tarihe geçecek daha birçok şey yaşanabilir.

Ocak 2015


[1] Heredot'tan sonra Yunanlıların ikinci büyük tarihçisi ( MÖ: 460-400)
2 Ayşe Sina Atinalı Perikles: Yaşamı ve Dönemi. Tiydem Yayıncılık Ankara 2011; dergipark.ulakbim.gov.tr/usakjhs/article/download/.../5000038606
[3] http://www.discovernewport.org/documents/industry-resources/ri-tsa-2013-with-regional-data.pdf
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2036 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2036

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

Hubel’i çağrıştıran Nobel geleneğinin ilhamıyla hareket eden İsveç menşeli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Mayıs 2022 tarihli ve “Barış Ortamı [İnşası]: Yeni bir Risk Döneminde Güvenlik” başlığını taşıyan raporunda, dünyanın birbiriyle çakışan iki önemli sorundan kaynaklanan bir “...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...