12. Afrika Birliği Zirvesi: Afrika’da Altyapının Gelişimi

Haber

Altyapı, bir bölgede ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesinde temel ya da bir diğer ifadeyle zorunlu bir gereksinimdir. Günümüz itibariyle, Afrika’nın altyapısının son derece yetersiz olduğunu ifade etmek mümkündür. Buna karşın Afrikalı liderler, kıtadaki altyapının geliştirilmesinin aciliyetini bugün daha iyi görmektedirler....

Altyapı, bir bölgede ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesinde temel ya da bir diğer ifadeyle zorunlu bir gereksinimdir. Günümüz itibariyle, Afrika’nın altyapısının son derece yetersiz olduğunu ifade etmek mümkündür. Buna karşın Afrikalı liderler, kıtadaki altyapının geliştirilmesinin aciliyetini bugün daha iyi görmektedirler. Bunun yanı sıra Bölgesel Ekonomik Topluluklar’dan özellikle Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Doğu Afrika Topluluğu’nun (EAC) altyapı alanında umut verici gelişmeler kaydettikleri görülmektedir.

Altyapının geliştirilmesi ve bu alandaki ihtiyaçların giderilmesi; yoksulluğun azaltılmasında ve sosyo- ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşılmasında kıtanın işini kolaylaştıracak faktörlerin başında gelmektedir.

Afrika Birliği Komisyonu, kıtanın sosyo- ekonomik kalkınmasında, altyapının gelişmesinde, bu yöndeki politikaların koordine edilmesinde ve uyumlaştırılmasında sorumlu olan organdır. Bu çerçevede, Zirve kapsamında 26- 27 Ocak’ta Daimi Temsilciler Komitesi, 29- 30 Ocak’ta Yürütme Konseyi, 1- 3 Şubat tarihlerinde ise Afrika Birliği Asamblesi, Etiyopya’nın başkenti ve aynı zamanda Afrika Birliği’nin merkezi olan Addis Ababa’da bir araya gelerek, önümüzdeki süreçte izlenecek temel politikaları ele almışlardır. 28 Ocak ise Afrika Birliği Altyapı Günü olarak belirlenmiştir.

Altyapı, ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmaktadır ve buna yönelik olumlu yönde katkılar sağlayacak olan tüm farklı sektörleri içermektedir. Zirve’de özellikle nakliyat ve enerji sektörlerinin de önemi vurgulandı.

Dünyadaki en maliyetli nakliyat halen Afrika’dadır. Örneğin, Japonya’dan Abidjan’a (Fildişi Sahili) bir aracın deniz yoluyla nakliyatının maliyeti (sigorta dahil) 1500 dolar iken, aynı aracın Addis Ababa’dan Abidjan’a nakliyatının maliyeti 5000 doları bulmaktadır. Nakliyat konusundaki yüksek maliyet sorunu, özellikle denize kıyısı olmayan ülkeler açısından geçerlidir. Nakliyatın maliyeti, Afrika ülkelerinde ortalama ihracat bedelinin %14’üne karşılık gelmektedir. Ancak söz konusu oran Malavi’de %56, Çad’da %52, Ruanda’da ise %48’dir. Öte yandan şehirlerarası nakliyatın %90’ı karayolundan gerçekleşmekte, buna karşın 2 milyon m2‘lik yolun yalnızca %27,6’sı döşenmiştir. Afrika’da her 1000 km2’de 3 km demiryolu ağı bulunmaktadır. Bunun eksikliği özellikle Orta ve Batı Afrika’da büyük ölçüde hissedilmektedir. Afrika’nın uluslararası ticaretinin %92- 97’si de denizyolundan sağlanmaktadır. Afrika’da 80 büyük liman mevcuttur, ancak bunların donanımı oldukça yetersiz ve verimsizdir.

Öte yandan Yamoussoukra Kararı, kıtadaki hava taşımacılığı hizmetlerinin serbestleştirilmesi için bir çerçeve oluşturmuş ve bölgesel entegrasyonu hızlandırmıştır. Temmuz 2000’de o dönemki adıyla Afrika Birliği Örgütü tarafından kabul edilen karar, Ağustos 2000’de bağlayıcı hale gelmiştir.

Afrika Birliği Komisyonu, 2004- 2007 dönemindeki “Stratejik Planı” çerçevesinde “Bağlantı Afrika” başlıklı bir öncelik programı hazırlamıştır. Bölgesel Ekonomik Toplululuklar, diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlar da bu girişimi desteklemişlerdir. Bu çerçevede, tüm altyapı projelerine yönelik bir bilgi haritasının oluşturulması, politikaların uyumlaştırılması ve kaynakların en uygun biçimde kullanılması gerekmektedir.

Zirve; kıtadaki altyapının gelişimi için ihtiyaçların giderilmesini ve bunun için en uygun stratejilerin geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Afrika kıtasında yoksulluğun azaltılması, sosyo- ekonomik kalkınmada enerji kaynaklarına güvenli bir biçimde erişilmesi büyük önem taşımaktadır.

Altyapı konusundaki temel güçlüklerin tartışılması ve söz konusu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların ve stratejilerin uygulanması, kıtadaki projeler için işbirliği ve gerekli fonların tahsisi konusunda kalkınma ortaklarının görüşlerine başvurulması gerekmektedir.

Kıta ülkelerinin dışarıdan beklentileri; Afrika’daki altyapı yatırımlarının arttırılması, engellerin ve kısıtlamaların ortadan kaldırılması ve projelerin uygulanmasına yönelik siyasal vaatlerin yerine getirilmesi, devam etmekte olan faaliyet ve girişimlerin desteklenmesidir.

Afrika kıtası; petrol, kömür, hidroelektrik, doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından son derece zengindir. Ancak, kaynakların dağılımı eşit olmamakla birlikte kaynakların bulunduğu bölgeler, merkezlere uzak konumda bulunmaktadır. Afrika’nın ticari enerji kaynakları halen az gelişmiş olmakla birlikte; boru hatlarının, elektrik nakil ve dağıtım ağlarının altyapı açısından geliştiği söylenemez. Ayrıca, müşterilere ulaşımı da güvenli değildir ve daha önce de ifade edildiği gibi yüksek maliyet sorunu söz konusudur.

Afrika’nın enerji kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için teminat altına alınması enerji kaynaklarının çoğaltılması ve Bölgesel Ekonomik Topluluklar’ın üyelerinin arasında dağıtılması gerekmektedir.

Birçok Afrika ülkesinde özel sektörün ekonomik faaliyetlere katkısı son derece sınırlıdır. Son dönemde özel sektörün ekonomik faaliyetlerdeki ağırlığını arttırması, bu yönde teşvik edilmesi ve özellikle altyapının gelişimine ilişkin bölgesel projelerde daha fazla yer alması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda uygulanacak stratejiler; riskleri asgariye indiren, kazanımları destekleyen, şeffaf, tarafsız, kurallara dayalı, kazanımları paylaşan ve anlaşmazlıkları çözüme yönelik olmalıdır.

Zirve’de BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon, kıtanın içinde bulunduğu sorunlar karşısında Afrika ülkelerine birlik ve beraberlik çerçevesinde hareket etmeleri ve stratejilerini güçlendirmeleri çağrısında bulunurken; Afrika Birliği’nin barış ve güvenlik, çatışma çözümü ve gıda güvenliği konularında sarf ettiği çabaları takdirle karşıladıklarını belirterek, Afrika’nın Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne ulaşması konusundaki umudunu yineledi. Öte yandan, Afrikalı liderler tarafından son dönemde dünya ekonomisindeki durgunluk nedeniyle yatırımlarda düşüşlerin beklendiği, buna karşın umutsuzluğa düşülmemesi gerektiği ifade edilirken, Afrika Birliği olarak izlenen politikaların umut verici olduğu kaydedildi. Sonuç olarak Afrika’da altyapının gelişimi, şüphesiz daha birçok alanda kıtanın kalkınmasına ışık tutacak ve Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasına da zemin hazırlayacaktır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2554 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1912 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1912

Son Eklenenler