Türkiye - Filistin Stratejik Diyalog Programı

  • “Türkiye - Filistin İlişkileri: Stratejik Bağımlılık ve Güven İnşası”
Türkiye - Filistin Stratejik Diyalog Programı; yukarıda detaylandırılan tüm öncelikler başta olmak üzere Türkiye ve Filistin arasında Stratejik Bağımlılık ve Güven İnşası parametrelerini sağlıklı yönetme ve ortak bilinç oluşturulması yönünde akademik, sivil katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
 

Ana Tema 
Türkiye - Filistin İlişkileri: Stratejik Bağımlılık ve Güven İnşası
 
Temel Sektörler
Kamu Diplomasisi, Eğitim ve Dil                            
Kültür ve Turizm (Ortak Tarih ve Antropoloji)
İnşaat, Müteahhitlik ve Altyapı                              
Sağlık ve Sağlık Turizmi
Enerji, Petrokimya ve Yatırımlar            
Lojistik, Ulaştırma ve Haberleşme
Bankacılık ve Finans                                    
Ekonomi ve Ticaret
Medya ve İletişim                                                        
Bilim ve Teknoloji
Marka Şehirler ve Çevre                                            
Savunma ve Uzay Sanayii
 
Alt Temalar
Çok Boyutlu Güvenlik İşbirliği: Siyasi, Stratejik ve Ekonomik Temeller
Yumuşak Güç İnşası ve Beklenti Yönetimi: Deneyimler, Kazanımlar
Çok Boyutlu ve Tamamlayıcı İşbirliği: