Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı 1. Ulusal Kurul Toplantısı

  • “Güç ve Adalet İnşası için; Müslüman Gençlik Stratejisi”
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın katkıları ile TASAM, Dünya İslam Forumu (DİF) ve Uluslararası Afrika Üniversitesi’nin 07-09 Nisan 2017’de Hartum-Sudan’da gerçekleştireceği Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı [GÜÇ 2017] ile ilgili olarak 12 Ocak 2017’de İstanbul’da düzenlenen hazırlık çalıştayında alınan Ulusal Kurul oluşturulması kararı üzerine 08 Şubat 2017’de “Wish More Hotel İstanbul“da ilk Ulusal Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.