Türkiye - Afrika Boynuzu Stratejik Diyalog Programı

  • “Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri: Karşılıklı Bağımlılık ve Derinleşme”
Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Tarih; Türkiye ve Bölge’ye karşılıklı bağımlılığı derinleştirecek stratejik fırsatlar sunmaktadır.
 

Ana Tema 
Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri: Karşılıklı Bağımlılık ve Derinleşme

Ana Tema 
Etiyopya - Türkiye

Somali - Türkiye
Eritre - Türkiye
Cibuti – Türkiye