1. Uluslararası Akdeniz Kongresi

  • "Enerji ve Çok Boyutlu Güvenlik"
( SİVİL GLOBAL 2016 Kapsamında Gerçekleştirilmiştir )

Uluslararası Akdeniz Kongresi, “Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar” ana teması ile TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 21-22 Nisan 2016 tarihindeİstanbul’da SİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi kapsamında başarıyla icra edilmiş, yapıcı ve samimi bir ortam içinde son derece verimli gerçekleştirmiştir.
 
Kongre’ye, Türkiye’den, Akdeniz ülkelerinden ve farklı bölge ve ülkelerden resmî, sivil ve özel disiplinlerden ilgililer, sivil toplum kuruluşları, bazı uluslararası kuruluşlar ile iş dünyası temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, düşünce kuruluşları, ulusal ve uluslararası medyadan temsilciler katılmışlardır.


Ana Tema
“Ekonomi Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar”  
 
Alt Temalar 
Küresel Güvenlik ve Akdeniz Jeopolitiği ve Ekonomik Açılımlar
Avrupa Birliği ve “Akdeniz İçin Birlik”: Bilanço ve Perspektifler
Akdeniz Ülkelerinin İç Siyasetlerindeki Dönüşümler ve Akdeniz Güvenliği
Göç Sorunu ve Avrupa’nın Sosyal Güvenliği
Türkiye’nin Akdeniz Vizyonu ve Perspektifler 
Akdeniz Havzasının Hidro-jeopolitiği ve Türkiye