Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi Hazırlık Toplantısı - 1

  • ''Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler''
Değerler İnşası çalışmaları kapsamında düzenlenecek “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler“ temalı Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi Hazırlık Toplantısı, 21 Kasım 2014 Cuma günü TASAM merkez ofisinde yapılmıştır. Prof. Dr. Sedat Aybar (Kadir Has Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ (Galatasaray Üniversitesi), Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu (Yıldız Teknik Üniversitesi), TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, TASAM Direktörü Yrd. Doç Dr. Engin Selçuk (İstanbul Üniversitesi) ve İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu Genel Sekreteri Yrd. Doç Dr. Hilmi Özev (İstanbul Üniversitesi) katılmıştır.