TASAM Ankara Latin Amerika ve Karayipler Toplantısı - 4

  • Latin Amerika’da Ekonomik Entegrasyon ve Türkiye (MERCOSUR - Ant Birliği)

Çalışma Yemeği: 13.00 – 14.00

Çalıştay: 14.00 – 16.00

Oturum Başkanı 
TASAM Ankara Temsilcisi (E) Büyükelçi, Doç. Dr. Ali Engin OBA
 

Konuşmacılar
- Büyükelçi Osman ULUKAN - Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Koordinatörü

 - Gen. Md. Y. Uğur ÖZTÜRK - T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı,Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü